Joga a architektúra, tvorba priestoru

alebo
"Ako sa dajú myšlienky jogy preniesť do, resp. spojiť s architektúrou?"

 

Krátky úvod
Joga, ktorú naša škola jogy ponúka, sa okrem kurzov jogy a jogových cvičení venuje intenzívne aj štúdiu širších spojitostí života, vyšších zákonitostí, duševno - duchovných súvislostí, ktoré sa potom vyjadrujú v jogových cvikoch - ásanách. Vznikajú tak cviky, ktoré sú výrazom niečoho, vyjadrujú určitú zákonitosť, myšlienku.

Spálňa Obývacia miestnosť Kuchyňa Kúpeľňa Záhradná latrína

A práve s týmto istým princípom sa dá pristúpiť aj k architektúre, ku tvorbe priestoru - či už vonku - v exteriéri, alebo vnútri - interiéri. V joge známe princípy a kvality, ako sú napríklad spájanie, rytmus, inšpirácia, pohyb, svetlo a teplo, vstúpenie do priestoru, šírka a rozšírenie, koncentrácia, ale aj estetika a výraz,... to všetko sa dá veľmi pekne rozpracovať vo forme impulzov v oblasti architektúry a staviteľstva. Takáto architektúra a vzniknutý priestor potom podporuje, resp. podnecuje duševný život človeka, resp. môže vznikať napríklad "usporiadaný priestor", resp. "teplý a presvetlený priestor", alebo ďalej môže vznikať priestor, o ktorom sa dá povedať, že je "v spojení s okolím".

Naša ponuka

Formy, ako spolu tvoriť priestor, sú mnohé.
Môže ísť o:

  • jednoduché konzultácie plánov a projektov,
  • obhliadky miest  a priestorov a následná spolutvorba možných riešení.

Alebo sa priestor už tvorí vo fyzickom svete - napr. interiérová "umelecká výzdoba" pozostávajúca z :

  • maľby estetických geometrických tvarov,
  • keramické a kamenné mozaiky,
  • reliéfy na stenách, stropoch, a pod.

Vieme zabezpečiť aj malé a stredné stavebné práce spojené s tvorbou priestoru:

  • opravy omietok,
  • drobné búranie,
  • ale i napr. stavbu prístrešku a pod.

 

Konzultácie k utváraniu priestorov
Veľmi cennou časťou, ktorú dávame do pozornosti je tvorba priestoru v predstavách - tvorenie si predstáv o budúcom stave. Konzultácie sú teda veľmi dobrou formou, ako priestor začať tvoriť. Možu prebiehať v rôznych štádiách. Ako príklad uvádzame niečo ako typické vety týchto štádií:
- "Potreboval by som s týmto niečo spraviť, ale neviem čo"
- "Potreboval by som s týmto niečo spraviť, ale viem aj čo, ale čo vy na to?"
- "Ako tento priestor, v ktorom žijem/bývam asi pôsobí na môj duševný život?
- "Chcel by som presvetliť, otepliť, zladiť tento priestor/izbu/ poradňu/kuchyňu/..."
- "Rozmýšľam o doplnení tohto priestoru jednak funkčnými, ale zároveň aj peknými prvkami"
- "Idem stavať dom..." a pod.

 

Permakultúra, prírodné staviteľstvo, pasívne domy, ...
Pri našich návrhoch a práci sa radi opierame aj o princípy napr. permakultúry, prírodného staviteľstva (hlinené omietky, prírodné materiály, ...). Veľmi radi tiež recyklujeme a používame alternatívne a nízkonákladové stavebné materiály. Takisto nás oslovujú pasívne domy. V týchto prípadoch prizývame odborníkov z týchto oblastí. Vieme okrajovo, že existujú aj prístupy tvorby priestoru ako staroindické Vastu, či čínske Feng Shui, no vo svojej práci sa o ich princípy neopierame.
Zato nás veľmi oslovuje smer tvorby, ktorá sa nazýva Organické stavby, v nemčine Organisches Bauen, vychádzajúca z myšlienok Rudolfa Steinera.

 

Aktívne zapojenie budúceho užívateľa do procesu
Ak je to možné, snažíme sa o čo najväčšie možné aktívne zapojenie budúceho užívateľa priestorov do celého procesu - od úvodných konzultácií, cez návrh a jeho ladenie až po samotnú realizáciu, ba najviac sa osvedčuje svojpomocná realizácia stavebných prác a úprav. Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že tak sa človek najviac spojí s priestorom a môže ho aktívne utvárať. Veľmi pekné situácie napríklad vznikajú, keď sú do procesu aktívne zapojení napr. aj priatelia, resp. budúci užívatelia/ obyvatelia priestoru.

 

Hlavné ciele a ideály práce a tvorby
Ak to teda zhrnieme, snahou je vybudovať priestor, ktorý:
- zodpovedá duševným potrebám a prianiam dnešného človeka,
- je prístupný tej ktorej sociálnej vrstve - zodpovedá našim možnostiam a schopnostiam,
- je možné ho realizovať aj svojpomocne, prípadne s priateľmi a pod.,
- je vo vzťahu, súlade, súznení s okolím,
- vzniká zo spolupráce.

 

Hlbší pohľad do života pri tvorbe a práci
Častokrát, či skôr vždy, je  vhodné spojiť napr. hľadanie riešenia bývania s dobrým hlbším pohľadom do vlastného života. Ako žijeme teraz a ako by sme mohli, či chceli žiť? Aký je priestor, v ktorom žijem, a aký by byť mohol?

 

Kto sme
Svoje mentálne schopnosti a zručnosti v tejto oblasti ponúkajú: Ing. Vladimír Wagner - stavebný inžinier a učiteľ jogy a Mgr. Silvia Wagnerová - učiteľka jogy s umeleckým nadaním.

 

Niekoľko ukážok realizovaných prác:
- Spálňa a jej detaily
- Obývacia podkrovná izba - miesto stretávania a srdce bývania, a jeho detaily
- Kuchyňa a jej detaily
- Kúpeľňa a jej detaily
- Záhradná latrina a jej detaily
- Jogové štúdio (vo výstavbe, Belgicko) - foto čoskoro pridáme
- Pracovňa a sociálny priestor - projekt Plameň - interiér je možné spojiť s vyjadrením vlastnej osobnej témy, v tomto prípade je témou majiteľa tohto priestoru... - foto čoskoro
- Prístrešok zo starých drevených trámov a nového Lexanu - foto čoskoro

 

Na čom by sme radi pracovali
Na tomto mieste uvádzame niekoľko príkladov, na ktorých by sme radi spolupracovali:
- Pretváranie izieb v bytovom, či rodinnom dome,
- Doplnenie nábytku v detskej izbe,
- Pomoc pri hľadaní a identifikácii nových možností priestoru pri zmene využívania víkendovej chaty,
- Interiérové zmeny v "lacnom" prenajatom byte vedúce napriek tomuto faktu k peknému priestoru na bývanie,
- Pretvorenie záhradnej chaty na celoročne obývateľný, nízkonákladový domček,
- Tvorba interiéru novej predajne (napr. Bioobchod, ...), ktorej návšteva bude radosťou pre dušu, pretože jej vybavenie (hlavne skrine, regály) bude navzájom prepojené - tvarovo, matematicky, súvislosťami, tvorcami,
- Pretvorenie staršej predajne (napríklad zelovocu) tak, aby bola slnečná a hrejivá (aj keď zelenina a ovocie potrebujú skôr chlad) a aby jej návšteva bola inšpiráciou a podnietila vnútorné pohnutie človeka,

 

Akcie/Semináre/ Workshopy/...
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk