Semináre a podujatia do leta 2018

Aj tento rok Vás pozývame na semináre a podujatia, kde je možné prehĺbiť poznanie a prax v témach, ktorým sa venujeme na hodinách jogy. To čo ste u nás na kurzoch spoznali si môžete prehĺbiť na našich seminároch. Tieto semináre tak poskytujú možnosť rozšírenie poznania súvislostí a duševných skúseností, ktoré na bežnom kurze nemôžu mať toľko priestoru.

Aktuálne sú to tieto témy a termíny:
- Seminár "Človek a životné sily" - 23. - 24. marec 2018. Viac info: http://asana.sk/seminar/seminar-joga-prehlbenie-poznania-skusenosti
- Seminár "Človek ako štvorčlánková bytosť" - 11. - 13. máj 2018.  Viac info: http://www.asana.sk/seminar/majovy-seminar-joga-prehlbenie-poznania-skus...
- Seminár "O výžive a o pečení chleba na princípe medu a soli" - 18. - 19. máj 2018.  Viac info: http://asana.sk/seminar/seminar-o-vyzive-peceni-celozrnneho-chleba
Seminár "Význam tvorby predstáv pre telesné a psychické zdravie človeka a súvislosť so sociálnym mierom" - 15. - 16. jún 2018. Viac info: http://asana.sk/seminar/junovy-seminar-joga-prehlbenie-poznania-skusenosti
Štúdijný pobyt - seminár: "Význam tvorby predstáv pre telesné a psychické zdravie človeka a súvislosť so sociálnym mierom" - 19. - 22. júl 2018 - Severné Taliansko. Viac info: http://asana.sk/seminar/studijny-pobyt-seminar-19-22-jul-2018-taliansko
 
Ak máte záujem otázky k seminárom a podujatiam, kludne sa pýtajte!

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk