Simona Žiláková

lektorka a učiteľka jogy

Simona Žiláková profil lektora

Vo vzdelávaní budem viesť časti ásanovej praxe a umelecké časti: blok mantra joga – spev indických duchovných textov.

Mojim ťažiskom je pedagogika v povolaní učiteľa jogy. Spoločne budeme študovať, aké sú hlavné princípy pedagogickej práce na hodinách jogy, čo je obsahová interakcia medzi účastníkom a lektorom ako prostriedok na docielenie správnej učebnej atmosféry na lekciách jogy.

Spolu rozvinieme, ako zohľadnenie daností jednotlivých účastníkov lekcie môže fungovať ako prostriedok pre produktívne spolupôsobenie ľudí rôznych úrovní. Zaoberať sa budeme aj témou, ako docieliť prajnú a ľudskú atmosféru a spoluprácu na hodinách jogy

Mám bohaté a dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní dospelých a prácou s ľuďmi – v cestovnom ruchu, vyučovaní cudzieho jazyka, a aj ako učiteľka jogy, kde mám aj skúsenosti z akreditovaného školenia pre inštruktorov jogy I. a II. stupňa. A o tie sa s vami rada podelím. 

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

  • ásanová prax
  • filozofia jogy
  • harmónia a rovnováha v joge
  • tri sily duše – myslenie, cítenia a vôľa
  • dych a dýchanie v joge a jeho súvis s duševným životom a osudom človeka
Simona Žiláková - lektorka jogy
kurz inštruktorov jogy

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

  • ásanová prax
  • filozofia jogy
  • harmónia a rovnováha v joge
  • tri sily duše – myslenie, cítenia a vôľa
  • dych a dýchanie v joge a jeho súvis s duševným životom a osudom človeka

“Každý človek má v živote slobodu spolupôsobiť ušľachtilými myšlienkami, pravdivými cíteniami a zmysluplným konaním na rozvoji väčšieho celku.”

Pin It on Pinterest