Skip to main content

Architektonické poradenstvo

Tvorba umeleckého interiéru

joga v spojení s architektúrou

Ako sa dá joga prepojiť s architektúrou?

Joga, ktorú naša škola jogy ponúka, sa okrem kurzov jogy a jogových cvičení, venuje intenzívne aj štúdiu širších spojitostí života, vyšších zákonitostí, duševno – duchovných súvislostí, ktoré sa potom vyjadrujú v jogových cvikoch – ásanách. Vznikajú tak cviky, ktoré sú výrazom niečoho, vyjadrujú určitú zákonitosť, myšlienku.

Tvorba umeleckého interiéru

A práve s týmto istým princípom sa dá pristúpiť aj k architektúre, ku tvorbe priestoru – či už vonku – v exteriéri, alebo vnútri – interiéri. V joge známe princípy a kvality, ako sú napríklad spájanie, rytmus, inšpirácia, pohyb, svetlo a teplo, vstúpenie do priestoru, šírka a rozšírenie, koncentrácia, ale aj estetika a výraz,… to všetko sa dá veľmi pekne rozpracovať vo forme impulzov v oblasti architektúry a staviteľstva.

Architektúra podporuje duševný život človeka

Takáto architektúra a vzniknutý priestor potom podporuje, resp. podnecuje duševný život človeka, resp. môže vznikať napríklad „usporiadaný priestor“, resp. „teplý a presvetlený priestor“, alebo ďalej môže vznikať priestor, o ktorom sa dá povedať, že je „v spojení s okolím“.

Naša ponuka

Formy, ako spolu tvoriť priestor, sú mnohé.

Vieme vám ponúknuť:

 • jednoduché konzultácie plánov a projektov
 • obhliadky miest  a priestorov a následná spolupráca na možných riešeniach

Umelecká interiérová tvorba

Priestor môžeme spolutvoriť aj v umeleckej oblati – napríklad formou interiérovej umeleckej výzdoby, ktorá pozostáva z:

 • maľby estetických geometrických tvarov
 • keramických a kamenných mozaik
 • reliéfoch na stenách, stropoch a podobne

Stavebné práce

Vieme vám zabezpečiť aj malé a stredné stavebné práce spojené s tvorbou priestoru:

 • opravy omietok
 • drobné búranie
 • ale i stavbu prístrešku a podobne

Konzultácie k utváraniu priestorov

Veľmi cennou súčasťou našej práce je tvorba priestoru v predstavách o budúcom stave. Konzultácie sú veľmi dobrou formou, ako priestor začať tvoriť. Možu prebiehať v rôznych štádiách.

Príkladom sú typické prechodové štádiá:

 • Potreboval by som s týmto niečo spraviť, ale neviem čo
 • Potreboval by som s týmto niečo spraviť, viem aj čo, ale čo vy na to?
 • Ako tento priestor, v ktorom žijem pôsobí na môj duševný život?
 • Chcel by som presvetliť, otepliť, či farebne zladiť tento priestor…
 • Rozmýšľam o doplnení nášho priestoru funkčnými, ale zároveň aj peknými prvkami
 • Idem stavať dom…

Permakultúra, prírodné staviteľstvo a pasívne domy

Pri našich návrhoch a práci sa radi opierame aj o princípy permakultúry, prírodného staviteľstva (hlinené omietky a prírodné materiály).

Veľmi radi tiež recyklujeme a používame alternatívne a nízkonákladové stavebné materiály. Takisto nás oslovujú pasívne domy. V týchto prípadoch prizývame odborníkov z týchto oblastí.
Oslovuje nás aj smer tvorby organických stavieb, v nemčine Organisches Bauen, ktoré vychádzajú z myšlienok Rudolfa Steinera.

Aktívne zapojenie budúceho užívateľa do procesu

Ak je možné, snažíme sa o čo najväčšie možné aktívne zapojenie budúceho užívateľa priestorov do celého procesu – od úvodných konzultácií, cez návrh a jeho ladenie až po samotnú realizáciu.

Dokonca, najviac sa nám osvedčuje svojpomocná realizácia stavebných prác a úprav. Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že tak sa človek najviac prepojí s priestorom a môže ho aktívne utvárať. Veľmi pekné situácie vznikajú, keď sú do procesu aktívne zapojení aj priatelia či rodina.

Hlavné ciele a ideály našej práce a tvorby

Našou snahou je vybudovať priestor, ktorý:

 • zodpovedá duševným potrebám a prianiam dnešného človeka
 • jzodpovedá našim možnostiam a schopnostiam
 • je možné ho realizovať aj svojpomocne, prípadne s priateľmi, či rodinou
 • je vo vzťahu, súlade a súznení s okolím
 • vzniká zo spolupráce

Hlbší pohľad do svojho života pri tvorbe 

Častokrát je  vhodné spojiť hľadanie riešenia svojho bývania s hlbším pohľadom do vlastného života. Ako žijeme teraz a ako by sme mohli, alebo chceli žiť v budúcnosti? Aký je priestor, v ktorom žijeme, a aký by byť mohol?

Kto sme

Svoje schopnosti a zručnosti v tejto oblasti vám ponúkajú: Ing. Vladimír Wagner – stavebný inžinier a učiteľ jogy a Mgr. Silvia Wagnerová – učiteľka jogy s umeleckým nadaním.

Niekoľko ukážok realizovaných prác:

Ďalšie realizované práce:

 •  Jogové štúdio vo výstavbe (Belgicko)
 • Pracovňa a sociálny priestor – projekt Plameň
 • Prístrešok zo starých drevených trámov a nového Lexanu

S čím vám ešte vieme pomôcť:

 • Pretváranie izieb v bytovom, či rodinnom dome
 • Doplnenie nábytku v detskej izbe
 • Pomoc pri hľadaní a identifikácii nových možností priestoru pri zmene využívania víkendovej chaty
 • Interiérové zmeny v prenajatom byte, ktorý sa dá zmeniť na pekný priestor na bývanie
 • Pretvorenie záhradnej chaty na celoročne obývateľný, nízkonákladový domček
 • Tvorba interiéru novej predajne (napr. bioobchod), ktorej návšteva bude radosťou pre dušu, pretože jej vybavenie bude navzájom prepojené tvarovo, matematicky, súvislosťami a tvorcami
 • Pretvorenie staršej predajne tak, aby bola slnečná a hrejivá a aby jej návšteva bola inšpiráciou a podnietila vnútorné pohnutie človeka

Kontaktujte nás

a vypracujeme vám nezáväznu cenovú ponuku