Skip to main content

Kvalitné vzdelávanie učiteľov jogy v našej akadémii

Chceli by ste sa stať kvalitným učiteľom jogy a naučiť sa, ako viesť svoje vlastné kurzy jogy?  
Máte vzťah k ľuďom, zdraviu, kráse a páčia sa Vám ladné jogové pozície?
Mali by ste záujem o komplexné vzdelávanie v oblasti jogy, ale neviete kde začať?
Naša akadémia vzdelávania a jogy vám ponúka odborné vedenie,  široké praktické a kvalitné teoretické zručnosti.
Naučíme vás, ako sa stať kvalitným učiteľom jogy počas intenzívneho dvojročného vzdelávania a jednoročnej odbornej špecializácie.
O akú jogu ide?
Ponúkame nový prístup k joge a k jej jednotlivým cvičeniam, v ktorom sú zohľadnené vývojové výzvy dnešného “západného” človeka.
Joga v tomto ponímaní kladie dôraz na  esteticko – umelecký aspekt, vzťahovo – duševný život človeka, širšie životné súvislosti a duchovné zákonitosti.

 

Antropozofický obraz človeka
Táto joga vychádza z antropozofického pohľadu obrazu človeka a na tomto pozadí nanovo vytvára cvičenia a jogové pozície – ásany, pochádzajúce z tzv. hatha-jogy.

 

Spiritualita
Našou snahou je podporiť u jednotlivca porozumenie spirituálnym obsahom a ideám a tým podnietiť čo najaktívnejší duševný rozvoj človeka.
Joga v tomto podaní učí človeka, ako tieto zmysluplné a hodnotné obsahy vniesť jednak do jogových pozícií a následne aj do každodenného života a jeho blízkeho okolia.
Náš príbeh
S jogou sme sa zoznámili pred vyše 15 rokmi a už viac ako 10 rokov ju vyučujeme. Absolvovali sme niekoľkoročné vzdelávanie v Európe a takisto sme sa zúčastnili viacerých študijno – vzdelávacích ciest  do Indie. Tu sme  spoznali mnohé filozoficko – tradičné prístupy, rôznorodé pohľady na cvičenie a dychové techniky, či meditáciu.
 Vďaka týmto skúsenostiam sme nadobudli dostatočnú orientáciu v tom, čo je podstatné a dôležité pre súčasného človeka praktizujúceho jogu, žijúceho v Európe a v našich podmienkach.
Vzdelávanie na celý život
V oblasti jogy sa však naďalej vzdelávame, pretože tu neexistuje koniec. Veľmi pekne to vystihol citátom indický mysliteľ, básnik a zakladateľ integrálnej jogy Sri Aurobindo: “All life is yoga”.
Joga ako výzva
V tom je joga krásna výzva a vy ako budúci učiteľ jogy sa môžete tešiť na to, že budete môcť svoje učiteľské poslanie ako jogový učiteľ, ako i svoj život, napĺňať  inšpiratívnymi, hodnotnými a zmysluplnými obsahmi, ktoré obohatia nielen vás, ale i spoločnosť, v ktorej žijeme.
Výsledky našej práce
Štúdium a prax si vyžadovalo mnoho času a energie a bola to pre nás obrovská výzva. Ale dnes na výsledkoch svojej práce vidíme, že to stálo za to. Táto vložená energia nám teraz umožňuje ponúkať tie najhodnotnejšie poznatky, ktoré vás radi naučíme v našom vzdelávacom procese.

Čo vás čaká počas nášho vzdelávania?

Oblasti štúdia počas nášho vzdelávania jogy

Jogová prax

 • získate hlboké pochopenie základných, ako aj pokročilých jogových pozícií
 • nadobudnete schopnosť korigovať správne prevedenie ásan
 • naučíte sa kombinovať ásany do zmysluplných zostáv
 • porozumiete tomu, čo je to slobodný dych
 • budete sa vedieť orientovať v iných dychových technikách ako napríklad pránajama  
kurzy instruktorov jogy
kurzy instruktorov jogy

Duševný život a vzťahy

 • naučíte sa, čo sú stabilizujúce duševné cítenia v joge
 • pochopíte, aký majú význam v živote dnešného človeka a prečo sú dôležité
 • uvedomíte si dôležitosť duševných kvalít pre harmonický život človeka

Pedagogika

 • získate kvalitné pedagogické zručnosti
 • naučíte sa uvádzať jogové pozície pre rôzne cieľové a vekové skupiny
 • budete vedieť pracovať s inými ľuďmi
 • vytvoríte si schopnosť pracovať s účastníkmi kurzu tak, aby medzi jednotlivými účastníkmi vznikal záujem jeden o druhého, aby na kurze bola uvoľnená a podporná atmosféra
 • rozviniete v sebe utvorenie korektného vzťahu medzi učiteľom a účastníkom kurzu
kurzy instruktorov jogy
kurzy instruktorov jogy

Medicínske poznatky

 • získate základné medicínske znalosti
 • pochopíte ich súvislosti s telesnými prevedeniami jogových pozícií, fyziológiou a anatómiou v joge  
 • nadobudnete znalosti možností a obmedzení jednotlivých pozícií
 • naučíte sa, aké sú zdravotné prínosy jednotlivých cvikov a jogy celkovo

Spiritualita

 • nadobudnete vedomosti, týkajúce sa porozumenia obsahov pozícií po duševno – duchovnej stránke  
 • naučíte sa, čo sú čakry, aký majú význam a spojitosť v jogových pozíciách
 • spoznáte hlbšie človeka a jeho životné sily, a prečo je dôležité ich v joge spoznať 
 • pochopíte filozofiu jogy – západný a východný  obraz človeka v súvislosti s jogou
 • prehĺbite si svoj prehľad o rôznych prístupoch k spiritualite, meditácií, koncentrácií a konkrétnych cvičeniach  
kurzy instruktorov jogy
kurzy instruktorov jogy

Estetická stránka jogy

 • naučíte sa rozdiel medzi aktívnym, vedomým utváraním jogových pozícií versus intuitívne cvičenie versus mechnické cvičenie
 • pochopíte, ako sa utvára esteticko – umelecký pohyb v jednotlivých ásanach
 • budete vedieť klásť dôraz na obsahové formovanie ásanovej praxe a prenos obsahov do výrazu cviku

Referencie našich študentov vzdelávania

O vzdelávaní učiteľov jogy

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať.
Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej.
Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.


Jozef Kluvanec - informatik

2018-05-11T12:00:20+02:00

Jozef Kluvanec - informatik

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať. Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej. Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.

O vzdelávaní učiteľov jogy

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom.
Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”


Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

2018-05-11T12:01:33+02:00

Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom. Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”

O vzdelávaní učiteľov jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke.
Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť.
Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!


Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

2018-05-11T12:02:34+02:00

Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke. Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť. Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!

O vzdelávaní učiteľov jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality.


Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.


Simona Žiláková - učiteľka jogy

2018-05-28T12:43:41+02:00

Simona Žiláková - učiteľka jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality. Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.

Chcete spoznať, do čoho idete? Prípadne máte ďalšie otázky k nášmu vzdelávaniu?

Ak si chcete urobiť jasnejší obraz o našom spôsobe práce, prístupe k joge a našom vzdelávaní, ponúkame vám viacero možností:
 • oslovte nás a môžeme telefonicky alebo na osobnom stretnutí v kľude prejsť vaše otázky
 • príďte na niektorý z našich kurzov jogy 
 • príďte sa pozrieť na terajšie vzdelávanie formou hosťovania na seminári 
 • pridajte sa na tohtoročný jogový pobyt v Taliansku 
 • navštívte akciu Deň otvorených dverí s Ásanou
 • navštívte niektoré z našich podujatí
 • príďte sa pozrieť na hodiny jogy vonku, ktoré sa konajú od mája do augusta

Kto vás bude sprevádzať vzdelávaním?

budeme vás viesť na vašej ceste na kvalitným vzdelaním

V súčasnosti je vstup do tohto ročníka vzdelávania uzavretý, ďalšie vzdelávanie otvárame až v roku 2020

pre viac informácií ku vzdelávaniu nás kontaktujte