Skip to main content

Kvalitné dvojročné vzdelávanie učiteľov jogy

Chceli by ste sa stať kvalitným učiteľom jogy a naučiť sa, ako viesť svoje vlastné kurzy jogy?  
Máte vzťah k ľuďom, zdraviu, kráse a páčia sa Vám ladné jogové pozície?
Mali by ste záujem o komplexné vzdelávanie v oblasti jogy, ale neviete kde začať?
Nastal čas, aby ste si začali plniť svoje sny a vydali sa na novú cestu 🙂
Naša akadémia vzdelávania a jogy vám ponúka odborné vedenie,  široké praktické a kvalitné teoretické zručnosti.
Naučíme vás, ako sa stať kvalitným učiteľom jogy počas intenzívneho dvojročného vzdelávania.

Čo vás čaká počas nášho vzdelávania?

oblasti štúdia počas prvých dvoch rokov

Jogová prax

 • získate hlboké pochopenie základných, ako aj pokročilých jogových pozícií
 • nadobudnete schopnosť korigovať správne prevedenie ásan
 • naučíte sa kombinovať ásany do zmysluplných zostáv
 • porozumiete tomu, čo je to slobodný dych
 • budete sa vedieť orientovať v iných dychových technikách ako napríklad pránajama  
kurzy instruktorov jogy
kurzy instruktorov jogy

Duševný život a vzťahy

 • naučíte sa, čo sú stabilizujúce duševné cítenia v joge
 • pochopíte, aký majú význam v živote dnešného človeka a prečo sú dôležité
 • uvedomíte si dôležitosť duševných kvalít pre harmonický život človeka

Pedagogika

 • získate kvalitné pedagogické zručnosti
 • naučíte sa uvádzať jogové pozície pre rôzne cieľové a vekové skupiny
 • budete vedieť pracovať s inými ľuďmi
 • vytvoríte si schopnosť pracovať s účastníkmi kurzu tak, aby medzi jednotlivými účastníkmi vznikal záujem jeden o druhého, a aby na kurze bola uvoľnená a podporná atmosféra
 • rozviniete v sebe utvorenie korektného vzťahu medzi učiteľom a účastníkom kurzu
kurzy instruktorov jogy
kurzy instruktorov jogy

Medicínske poznatky

 • získate základné medicínske znalosti
 • pochopíte ich súvislosti s telesnými prevedeniami jogových pozícií, fyziológiou a anatómiou v joge  
 • nadobudnete znalosti možností a obmedzení jednotlivých pozícií
 • naučíte sa, aké sú zdravotné prínosy jednotlivých cvikov a jogy celkovo

Spiritualita

 • nadobudnete vedomosti, týkajúce sa porozumenia obsahov pozícií po duševno – duchovnej stránke  
 • naučíte sa, čo sú čakry, aký majú význam a spojitosť v jogových pozíciách
 • spoznáte hlbšie človeka a jeho životné sily, a prečo je dôležité ich v joge spoznať 
 • pochopíte filozofiu jogy – západný a východný  obraz človeka v súvislosti s jogou
 • prehĺbite si svoj prehľad o rôznych prístupoch k spiritualite, meditácií, koncentrácií a konkrétnych cvičeniach  
kurzy instruktorov jogy
kurzy instruktorov jogy

Estetická stránka jogy

 • naučíte sa rozdiel medzi aktívnym, vedomým utváraním jogových pozícií versus intuitívne cvičenie versus mechnické cvičenie
 • pochopíte, ako sa utvára esteticko – umelecký pohyb v jednotlivých ásanach
 • budete vedieť klásť dôraz na obsahové formovanie ásanovej praxe a prenos obsahov do výrazu cviku

Máte strach, či to zvládnete?

Niektorí z vás nám prezradili isté obavy z toho, či je vhodné prihlásiť sa na vzdelávanie bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s jogou.
Či to časovo zvládnete a či budete vedieť stáť pred ľuďmi a viesť hodiny, aj keď ste skôr introvertní, nerozumiete až tak spiritualite, neviete veľa o anatómií a podobne…
Áno, aj s týmito a mnohými inými otázkami vám vieme odborne poradiť.
Mnohé odpovede dostanete a zbytočné obavy či strachy prejdú, ak si prečítate niektoré referencie od študentov z nášho predchádzajúceho vzdelávania.   
Denne sa zaoberáme jogou, jej konkrétnymi témami a vidíme, aké problémy a otázky majú naši študenti. Prostredníctvom našich kurzov, vzdelávania, či blogu vám prinášame rady, ako s nimi zaobchádzať a ako napredovať.
Aktuálne si v našom blogu môžete prečítať aj to, prečo má zmysel vzdelávať sa za učiteľa jogy dlhšie obdobie a aké výhody to so sebou prináša.  

Referencie našich študentov

O vzdelávaní učiteľov jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality.

Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.


Simona Žiláková - učiteľka jogy

2018-05-28T12:43:41+02:00

Simona Žiláková - učiteľka jogy

Čo je cieľom nášho vzdelávania?

Cieľom je dať vám zopovedajúce praktické i teoretické vzdelanie, ktoré vás posunie na úroveň odborníkov a kvalitných učiteľov jogy:
 • budete poznať jogové pozície a vedieť ich uvádzať pre široké spektrum ľudí
 • podporíte duševný život dnešného človeka
 • budete mať rozsiahlu orientáciu v oblasti spirituality
 • budete schopný pedagogicky viesť ľudí
 • budete vedieť cielene rozvíjať zdravie človeka
Takýto učiteľ jogy svoju autentickú, osobnú výpoveď a liečivé pôsobenie získava na základe živého pohľadu a vzťahu k ľuďom a životu. Nestavia na preberaní tradície, ani na mechanickom učení sa neosobnej, chladnej a rutinnej metodiky.   

Chcete spoznať, do čoho idete? Prípadne máte ďalšie otázky k nášmu vzdelávaniu?

Ak si chcete urobiť jasnejší obraz o našom spôsobe práce, prístupe k joge a našom vzdelávaní, ponúkame vám viacero možností:
 • oslovte nás a môžeme telefonicky alebo na osobnom stretnutí v kľude prejsť vaše otázky
 • príďte na niektorý z našich kurzov jogy 
 • príďte sa pozrieť na terajšie vzdelávanie formou hosťovania na seminári 
 • pridajte sa na tohtoročný jogový pobyt v Taliansku 
 • navštívte akciu Deň otvorených dverí s Ásanou
 • navštívte niektoré z našich podujatí
 • príďte sa pozrieť na hodiny jogy vonku, ktoré sa konajú od mája do augusta

Čo od nás môžete dostať?

Naše dvojročné vzdelávanie a jednoročná odborná špecializácia v sebe zahŕňajú: 
Štruktúra vzdelávania:
 • 10 vzdelávacích blokov ročne 
  • 8x na Slovensku od piatka do nedele v Bratislave
  • 2 vzdelávacie bloky ročne v severnom Taliansku od štvrtka do nedele
 • 20 jednotiek stážovania na hodinách vedených lektormi jogy – počas prvého roka
 • 7 jednotiek praxovania – vedenie hodín študentom – počas druhého roka
 • každý rok absolvovanie rozhovoru k cieľom v oblasti jogy, kde budú zodpovedané všetky vaše otázky
 • osobné poradenstvo k rozbehu podnikania v oblasti jogy
Celkovo cca. 550 hodín (60 minútová vzdelávacia jednotka) denného štúdia a početné hodiny samostatného štúdia a práce.
Program štandardného vzdelávacieho víkendového bloku v Bratislave
Typický vzdelávací víkend začína v piatok večer o 17:00, pokračuje celú sobotu a končí v nedeľu o 14:00.
Obsahuje približne 50% praxe (práca na ásanách, vedenie zostáv, korektúry, práca vo dvojiciach) a 50% teórie (konzultácie, prednášky, diskusie, referáty, štúdium textu).

Ukončenie vzdelávania

Certifikát:
Po úspešnom ukončení dvojročného vzdelávania a jednoročnej špecializácie získate certifikát učiteľa jogy – osvedčenie o úspešnom ukončení vzdelávania.
Počas tohto vzdelávania sa budeme venovať joge ako umeniu, so širokým filozofickým a spirituálnym rozmerom.
Jogu nevnímame ako šport alebo telovýchovu, tak ako je to v súčasnej legislatíve Slovenskej republiky. 
Súčasťou vzdelávania a poradenstva je aj praktická podpora pri otváraní živnosti a podnikaní v oblasti jogy. Ak chcete vedieť viac k tejto téme, napíšte nám, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.

Referencie našich študentov

O vzdelávaní učiteľov jogy

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať.
Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej.
Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.


Jozef Kluvanec - informatik

2018-05-11T12:00:20+02:00

Jozef Kluvanec - informatik

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať. Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej. Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.

O vzdelávaní učiteľov jogy

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom.
Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”


Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

2018-05-11T12:01:33+02:00

Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom. Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”

O vzdelávaní učiteľov jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke.
Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť.
Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!


Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

2018-05-11T12:02:34+02:00

Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke. Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť. Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!

O vzdelávaní učiteľov jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality.


Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.


Simona Žiláková - učiteľka jogy

2018-05-28T12:43:41+02:00

Simona Žiláková - učiteľka jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality. Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.

Cena nášho vzdelávania

Cena zahŕňa nasledovné benefity:

 • školné za 8 vzdelávacích víkendových seminárov na Slovensku za rok
 • školné a náklady na ubytovanie počas 2 vzdelávacích seminárov v Taliansku za rok
 • 20 návštev povinného stážovania na hodinách jogy, vedených lektormi vzdelávania v prvom roku
 • 7 hodín povinnej praxe – vedenia hodín v druhom roku vzdelávania
 • 1 individuálny rozhovor ročne, venovaný osobnej orientácii v oblasti jogy a stanovovaniu vlastných cieľov
 • študijnú literatúru
 • záverečnú odbornú skúšku v treťom roku
 • neobmedzené individuálne konzultácie k témam vzdelávania
 • neobmedzené individuálne konzultácie a vedenie počas tvorby vlastnej odbornej brožúry – záverečnej práce
 • neobmedzené individuálne konzultácie k tvorbe stratégie a marketingu vlastného vyučovania jogy – tvorba plánu, jogovej ponuky, podpora pri tvorbe webu, facebooku, výber priestorov, otvorenie živnosti, tipy pre administratívu a podobne
 • v prípade záujmu vám poskytneme podporu a zviditeľnenie vašich rozbiehajúcich sa kurzov a podujatí na našom webe a facebookovych fanpage-och

Cena vzdelávania pri ročnej platbe je len 150 EUR mesačne

Pri platbe rok vopred ušetríte až 25% z ceny vzdelávania a budete mať všetky benefity pre kvalitné vzdelanie zručných jogových odborníkov na Slovensku.

Cena vzdelávania 200 EUR mesačne

V prípade platby za vzdelávanie na mesačnej báze. 

Čo ak zistíte, že ste sa nevybrali správnou cestou? Že vzdelávanie v oblasti jogy nie je to, čomu by ste sa v budúcnosti chceli venovať?

Veľmi nám záleží na vašej spokojnosti, ale najmä na tom,  aby ste si boli istý, že kráčate po správnej ceste, v ktorej vidíte zmysel svojho života. 

Ak počas prvých troch mesiacov vzdelávania zistíte, že ste sa nerozhodli správne, ponúkame vám 90 dňovú garanciu vrátenia vašich peňazí.

kurzy instruktorov jogy

Zarábajte si na vzdelávanie už počas štúdia

Ak máte záujem o naše vzdelávanie, ale cena nie je vo vašich možnostiach, možno vám pomôže skutočnosť, že od konca prvého roku budete mať možnosť otvoriť si s našou podporou svoje vlastné kurzy jogy a týmto spôsobom si vrámci povinnej praxe zarobiť na platbu za toto vzdelávanie.

Registrujte sa na naše vzdelávanie a prihláste sa už dnes:

Kto vás bude sprevádzať vzdelávaním?

budeme vás viesť na vašej ceste na kvalitným vzdelaním

Referencie našich študentov

O vzdelávaní učiteľov jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke. Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť. Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!


Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

2018-05-11T12:02:34+02:00

Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

V súčasnosti je vstup do tohto ročníka vzdelávania uzavretý, ďalšie vzdelávanie otvárame až v roku 2020

pre viac informácií ku vzdelávaniu nás kontaktujte