Skip to main content

Jednoročná odborná špecializácia pre učiteľov jogy

pokračovanie dvojročného intenzívneho vzdelávania

Chceli by ste sa stať kvalitným učiteľom jogy a viesť svoje vlastné kurzy jogy?  
Alebo ste absolvovali pár hodinový kurz inštruktora jogy a teraz neviete, kde začať?
Po dvojročnom intenzívnom vzdelávaní vám ponúkame jeden rok odbornej špecializácie.
Pomôžeme vám vybrať sa na vlastnú cestu učiteľa jogy.

Čo vás čaká počas nášho vzdelávania?

oblasti štúdia počas tretieho roka štúdia jogy

Odborná špecializácia

 • výber odbornej špecializácie a zameranie sa na danú oblasť ako napríklad:
  • spirituálno – filozofický rozmer jogy
  • pedagogika a práca s ľuďmi v joge
  • umelecko – estetická oblasť jogy
  • zdravotno-liečivý aspekt jogy
  • duševný a sociálny rozmer jogy
  • pokročilé ásany
 • vypracovanie Vašej prvej odbornej brožúry – záverečnej práce
kurz instruktorov jogy
kurz instruktorov jogy

Prehľbovanie hlavných tém

 • Spoločne prehĺbime a prepojíme témy z prvých dvoch rokov vzdelávania, ako sú:
  • Jogová prax
  • Duševný život a vzťahy
  • Pedagogika
  • Medicínske poznatky
  • Spiritualita
  • Estetická stránka jogy

Orientácia v joge

 • nadobudnete orientáciu v iných smeroch a prístupoch jogy
 • absolvujete návštevy iných kurzov a smerov jogy
kurz inštruktorov jogy
kurzy instruktorov jogy

Korektúry a dopomoc v joge

 • prehĺbite si poznatky v téme, ako dávať účastníkom kurzu správne korektúry
 • naučíte sa rôzne formy korektúry a dopomoci
 • budete si rozvíjať ďalšie dôležité pedagogické zručnosti pri vedení účastníkov kurzov

Prenos do života

 • budete schopní adaptovať obsah vzdelávania do každodenného života a nasledujúcich oblastí:
  • etika
  • výživa
  • tvorba priestorov
  • ako si utvoriť pekný harmonický priestor pre svoje hodiny jogy a podobne
 • Získate informácie a know-how o plynulom prechode zo vzdelávania do reálneho povolania učiteľa jogy
kurzy jogy
kurz instruktorov jogy

Marketingové poradenstvo

 • získate know-how, ako viesť svoje kurzy jogy tak, aby boli prínosné aj po ekonomickej stránke 
 • naučíte sa, ako sa spropagovať na webe a sociálnych sieťach
 • získate podrobné informácie o tom, ako si založiť vlastnú školu jogy a čo všetko k tomu potrebujete  
 • nadobudnete mnoho ďalších praktických informácií k téme joga, marketing, právo a financie

Referencie našich študentov

O vzdelávaní učiteľov jogy

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať.
Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej.
Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.


Jozef Kluvanec - informatik

2018-05-11T12:00:20+02:00

Jozef Kluvanec - informatik

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať. Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej. Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.

O vzdelávaní učiteľov jogy

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom.
Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”


Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

2018-05-11T12:01:33+02:00

Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom. Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”

O vzdelávaní učiteľov jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke.
Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť.
Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!


Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

2018-05-11T12:02:34+02:00

Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke. Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť. Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!

O vzdelávaní učiteľov jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality.


Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.


Simona Žiláková - učiteľka jogy

2018-05-28T12:43:41+02:00

Simona Žiláková - učiteľka jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality. Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.

Čo je cieľom našej jednoročnej špecializácie?

Z prvých dvoch rokov budete vedieť uvádzať jogové pozície, skladať ich do zmysluplných zostáv, viesť ľudí na kurze a tým podporovať zdravie účastníkov vašich kurzov.
Počas tejto jednoročnej specializácie je našim cieľom:
 • vaše odborné zameranie sa na istú oblasť jogy a aby ste v nej mohli pracovať na svojej osobnej výpovedi a profesionalite
 • zlepšovať a rozvíjať vaše praktické a teoretické znalosti z dvojročného vzdelávania
 • podpora pri vypracovaní záverečnej práce – brožúry, v ktorej budete môcť prezentovať svoju odbornosť a dať tak “svetu” vašu ponuku
 • podpora pri tvorení vašej vlastnej jogovej ponuky – jednotlivých kurzov jogy, prípadne celej “školy jogy”
 • aby ste získali orientáciu v oblasti spirituality a iných smeroch jogy a boli ste schopný pracovať s účastníkmi na kurze, ktorí majú skúsenosť s iným smerom jogy
 • nadobudnutie informácií po marketingovej a strategickej stránke
 • vás plynulý prechod zo vzdelávania do praxe, do povolania
Úsilie, čas a financie vložené do vzdelávania tak prirodzené vplynú do života, nevznikne priepasť medzi štúdiom a životom.
Takýto učiteľ jogy svoju autentickú, osobnú výpoveď a liečivé pôsobenie získava na základe živého pohľadu a vzťahu k ľuďom a životu. Nestavia na preberaní tradície, ani na mechanickom učení sa neosobnej, chladnej a rutinnej metodiky.   

Podpora v oblasti marketingu a stratégie

Sami vieme, koľko času, energie a námahy sme investovali za tie roky,  kým sme si vypracovali fungujúci marketing. Radi by sme vám pomohli ušetriť váš čas a peniaze a podporili vás v tejto oblasti.
Cennou pridanou hodnotou je poradenstvo a know-how v marketingovej oblasti a stratégii pri rozbehu povolania učiteľa jogy.

Venovať sa budeme týmto konkrétnym témam:

 • ako viesť svoje kurzy jogy tak, aby boli prínosné aj po ekonomickej stránke 
 • aké priestory zvoliť na realizáciu kurzov jogy
 • cenotvorba, ekonomika a efektivita školy jogy
 • ako sa spropagovať na webe a sociálnych sieťach
 • ako nekopírovať ostatných a ako sa stať “osobnosťou jogy” v tejto profesii
 • ako si založiť vlastnú školu jogy a čo všetko k tomu potrebujete
 • naša podpora v začiatkoch rozbehu vašich kurzov formou hosťovania v našej akadémii
 • bezplatné poradenstvo a konzultácie v rámci práva a podnikania v oblasti jogy    
 • ako sa vyhnúť možným rizikám podnikania v oblasti jogy
 • a mnoho ďalších praktických informácií k téme joga, marketing, právo a financie

Čo od nás môžete dostať?

Naše dvojročné vzdelávanie a jednoročná odborná špecializácia v sebe zahŕňajú: 
Štruktúra vzdelávania:
 • 10 vzdelávacích blokov ročne 
  • 8x na Slovensku od piatka do nedele v Bratislave
  • 2 vzdelávacie bloky ročne v severnom Taliansku od štvrtka do nedele
 • 20 jednotiek stážovania na hodinách vedených lektormi jogy – počas prvého roka
 • 7 jednotiek praxovania – vedenie hodín študentom – počas druhého roku
 • každý rok absolvovanie rozhovoru k cieľom v oblasti jogy, kde budú zodpovedané všetky vaše otázky
Celkovo cca. 550 hodín (60 minútová vzdelávacia jednotka) denného štúdia + početné hodiny samostatného štúdia a práce + osobné poradenstvo k podnikaniu v oblasti jogy
Program vzdelávacieho víkendového bloku
Typický vzdelávací víkend bude obsahovať približne 50% praxe (práca na ásanách, vedenie zostáv, korektúry, práca vo dvojiciach) a 50% teórie (konzultácie, prednášky, diskusie, referáty, štúdium textu).

Ukončenie vzdelávania

Certifikát:
Po úspešnom ukončení dvojročného vzdelávania a jednoročnej špecializácie získate certifikát učiteľa jogy – osvedčenie o úspešnom ukončení vzdelávania.
Počas tohto vzdelávania sa budeme venovať joge ako umeniu, so širokým filozofickým a spirituálnym rozmerom.
Jogu nevnímame ako šport alebo telovýchovu, tak ako je to v súčasnej legislatíve Slovenskej republiky. 
Súčasťou vzdelávania a poradenstva je aj praktická podpora pri otváraní živnosti a podnikaní v oblasti jogy. Ak chcete vedieť viac k tejto téme, napíšte nám, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.

Referencie našich študentov

O vzdelávaní učiteľov jogy

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať.
Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej.
Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.


Jozef Kluvanec - informatik

2018-05-11T12:00:20+02:00

Jozef Kluvanec - informatik

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať. Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej. Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.

O vzdelávaní učiteľov jogy

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom.
Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”


Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

2018-05-11T12:01:33+02:00

Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom. Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”

O vzdelávaní učiteľov jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke.
Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť.
Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!


Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

2018-05-11T12:02:34+02:00

Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke. Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť. Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!

O vzdelávaní učiteľov jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality.


Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.


Simona Žiláková - učiteľka jogy

2018-05-28T12:43:41+02:00

Simona Žiláková - učiteľka jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality. Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.

Cena nášho vzdelávania

Cena zahŕňa nasledovné benefity:

 • školné za 8 vzdelávacích seminárov (víkendov) na Slovensku (za 1 rok)
 • školné a náklady na ubytovanie počas 2 vzdelávacích seminárov v Taliansku (za 1 rok)
 • 20 návštev povinného stážovania na hodinách jogy vedených lektormi vzdelávania v prvom roku
 • 7 hodín povinnej praxe – vedenia hodín v druhom roku vzdelávania
 • 1 individuálny rozhovor ročne venovaný osobnej orientácii v oblasti jogy a stanovovaniu vlastných cieľov
 • študijnú literatúru
 • záverečnú odbornú skúšku v treťom rokuneobmedzené individuálne konzultácie k témam vzdelávania
 • neobmedzené individuálne konzultácie a vedenie počas tvorby vlastnej odbornej brožúry – záverečnej práce
 • neobmedzené individuálne konzultácie k tvorbe stratégie a marketingu vlastného vyučovania jogy – tvorba plánu, jogovej ponuky, podpora pri tvorbe webu, facebooku, výber priestorov, otvorenie živnosti, tipy pre administratívu, …
 • v prípade záujmu podpora – zviditeľnenie Vašich rozbiehajúcich sa kurzov a podujatí na našom webe a facebookovych fanpage-och

Cena vzdelávania pri ročnej platbe je len 150 EUR mesačne

Pri platbe rok vopred ušetríte až 25% z ceny vzdelávania a budete mať všetky benefity pre kvalitné vzdelanie zručných jogových odborníkov na Slovensku.

Cena nášho vzdelávania je 200 EUR mesačne

Pri platbe za vzdelávanie na mesačnej báze.

Kto vás bude sprevádzať vzdelávaním?

budeme vás viesť na vašej ceste na kvalitným vzdelaním

Referencie našich študentov

O vzdelávaní učiteľov jogy

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať.
Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej.
Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.


Jozef Kluvanec - informatik

2018-05-11T12:00:20+02:00

Jozef Kluvanec - informatik

Keď som si pred časom kládol otázku, aký ďalší krok by som mal spraviť v jogovej praxi, naskytla sa mi možnosť navštíviť víkendový seminár v rámci vzdelávania učiteľov jogy. Tento víkend mi pootvoril dvere, aby som mohol nakuknúť, aká môže joga byť a to vo mne vzbudilo túžbu toto vzdelávanie navštevovať. Vzdelávanie v podaní Vlada a Silvie je kvalitne vyvážené a študentovi sa odkrývajú široké súvislosti nielen v jogových cvikoch - ásanách a ich sprostredkovaniu ďalším záujemcom ale aj v bežnom dianí života. Som moc rád, že som mohol byť súčasťou tohoto vzdelávania,  ktoré mi dalo možnosť sa rozvinúť natoľko, aby som mohol tieto poznania ponúkať ďalej. Som presvedčený, že vzdelávanie pod vedením Vlada a Silvie je presne to, čo dnešný človek potrebuje, aby sa mohol stať samostatne stojacou osobou v živote s vlastnou výpoveďou.

O vzdelávaní učiteľov jogy

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom.
Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”


Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

2018-05-11T12:01:33+02:00

Filipa Ondrejková - psychoterapeutka

“​Forma, akou vzdelávanie Silvia a Vlado vedú mi otvoril úplne nový spôsob pohľadu na svet,súvislosti medzi ľuďmi ako aj súvislosti v človeku samotnom. Veľmi oceňujem to, že informácie sú podávané na vysokej odbornej úrovni a zároveň zrozumiteľným spôsobom. Určite nie je na škodu sa vzdelávať aj v dospelosti a oblasť vzdelávania s Ásanou má veľa praktických presahov do osobného ako aj profesionálneho života účastníka vzdelávania. Niektorí sa na vzdelávanie môžu chcieť prihlásiť preto, lebo majú sami ambíciu stať sa kvalitným a zorientovaným učiteľ​om jogy​, ktorý rozumie fyzickým​, psychickým a spirituálnym súvislostiam v spôsobe jogy, ktorý ponúkajú. Čo osobne vysoko oceňujem ja, je podnecovanie zo strany Silvie a Vlada k samostatnému mysleniu a praktickému využívaniu teoretických poznatkov. Obsah vzdelávania sa tak stáva aj osobným dielom účastníka.”

O vzdelávaní učiteľov jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke.
Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť.
Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!


Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

2018-05-11T12:02:34+02:00

Veronika Sorentiny - učiteľka jogy

U Vlada a Silvii som sa naučila ako viesť hodinu jogy tak, aby viedla u účastníka k pokroku, k rozvoju nielen po fyzickej,  ale aj duchovno- duševnej stránke. Do hĺbky osvetlené zákonitosti života, ktorými sa zaoberáme, aj u mňa spôsobili istú transformáciu osobnosti, ktorá vo mne vyvoláva radosť. Prístup lektorov sa od začiatku nesie ušľachtilým spôsobom a priateľským, úprimným záujmom. Vrelo odporúčam!

O vzdelávaní učiteľov jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality.


Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.


Simona Žiláková - učiteľka jogy

2018-05-28T12:43:41+02:00

Simona Žiláková - učiteľka jogy

Počas vzdelávania so Silvi a Vladom som rozvinula veľmi dôležité zručnosti praktického vedenia hodín jogy - odbornosť v rámci ásanovej praxe, cit pre prácu s ľuďmi a pochopila som hlbšie súvislosti jogy v kontexte rozvoja ľudskej individuality. Vzdelávanie v Ásane by som skutočne odporučila, pretože témy a obsah vzdelávania je možné prepojiť aj so súčasným kultúrno-spoločenským vývojom. Jednotlivé časti výučby obsahujú aktuálne podnety pre rozvoj súčasnej jogy. Tieto podnetné roky zmysluplného spojenia teórie a praxe sa stávajú rozvinuteľnou bázou pre zodpovednú a tvorivú prácu novodobého učiteľa jogy.

PrihláV súčasnosti je vstup do tohto ročníka vzdelávania uzavretý, ďalšie vzdelávanie otvárame až v roku 2020

pre viac informácií ku vzdelávaniu nás kontaktujte