Skip to main content

Čo by malo obsahovať kvalitné vzdelávanie učiteľov jogy?

Čo by malo obsahovať kvalitné vzdelávanie učiteľov jogy?

Pozornosť venuje hlavne dnešnému človeku a jeho vzťahu k okolitému svetu. Zaujíma sa o spiritualitu a aktuálne spoločenské fenomény. Je učiteľom jogy s dlhoročnými skúsenosťami, vzdeláva učiteľov jogy a venuje sa aj tvorbe umeleckého interiéru.

Podobné články