Skip to main content

Inštruktor jogy, lektor jogy, či učiteľ jogy?

Inštruktor jogy, lektor jogy, či učiteľ jogy?

kurz instruktorov jogy

Pozornosť venuje hlavne dnešnému človeku a jeho vzťahu k okolitému svetu. Zaujíma sa o spiritualitu a aktuálne spoločenské fenomény. Je učiteľom jogy s dlhoročnými skúsenosťami, vzdeláva učiteľov jogy a venuje sa aj tvorbe umeleckého interiéru.

Podobné články