Chceli by ste sa stať kvalitným
lektorom jogy?

Ročné komplexné jogové vzdelávanie

 

Nový inštruktorský kurz spúšťame od mája 2024.

Rezervujte si miesto v ňom už TERAZ.

Vzdelávajte sa u certifikovaných učiteľov

Máte vzťah k joge, pohybu, a chceli by ste viesť vlastné kurzy jogy?

Radi pracujete s ľuďmi a chceli by ste ich podporiť na ceste k lepšiemu telesnému, ako aj duševnému zdraviu?

Máte záujem o komplexné vzdelávanie v joge,
ale neviete kde začať?

Začnite týmto 12-mesačným vzdelávaním za lektora/inštruktora jogy s vyše 255 hodinami inteznívneho vzdelávania.
Následne môžete plynule pokračovať v našom “magisterskom” dvoj- až trojročnom vzdelávaní za učiteľa jogy.

Túžite po pracovnej zmene a chceli by ste venovať niečomu zmysluplnému, čo by vás napĺňalo?

V našej akadémii sa špecializujeme na vzdelávanie budúcich lektorov a učiteľov jogy.

Našich študentov vedieme k tomu, aby získali dostatočnú prax v ásanach, viedli účastníkov na hodinách jogy k pokroku a nebáli sa prezentovať svoju odbornosť na verejnosti.

Počas vzdelávania študenti získajú komplexné teoretické, ako i praktické znalosti v oblasti jogy, fyziológie, pedagogiky, spirituality a zdravého životného štýlu.

Našich absolventov plne podporujeme pri dosahovaní cieľa o vytúženom povolaní, ktoré im dáva zmysel, slobodu, zodpovednosť a zároveň posilňuje zdravie druhých.

Vlado a Silvia Wagnerovci

Voláme sa Silvia a Vlado Wagnerovci, sme certifikovaný lektori jogy s dlhoročnými skúsenosťami s registráciou (E-RYT200), YACEP v celosvetovej asociácií Yoga Alliance. Joge sa venujeme už vyše 20 rokov a posledných 15 rokov ju aj vyučujeme.

Spolu s tímom našich odborníkov sa špecializujeme na vzdelávanie budúcich inštruktorov jogy, ktorí majú záujem vyučovať jogu podporujúcu telesné, ako i duševné zdravie.

„Vnímam u seba posilnenie sebavedomia a prekonanie trémy…“

Moje predstavy pred kurzom neboli celkom jasné, no hľadala som nejakú zmysluplnú činnosť… Realita siahala omnoho viac do hĺbky, až v takomto rozsahu, že som si to predtým ani nedokázala predstaviť.

Veronika Sorentínyová – absolventka vzdelávania a učiteľka jogy

Čo sa u nás naučíte?

Ako absolventi vzdelávania sa odborne vyprofilujete v týchto jogových oblastiach:

Joga individuálne ikona

Jogová prax

 • detailne spoznáte jednotlivé ásany
 • naučíte sa základné prevedenia a pokročilé varianty
 • budete vedieť kombinovať ásany a vyskladať zmysluplné jogové zostavy
 • naučíte sa dávať dopomoc a korektúry učastníkom kurzov
 • naučíte sa, čo vyjadrujú a rozvíjajú ásany
 • spoznáte meditačné a koncentračné cvičenia pre hodiny jogy
 • naučíte sa cvičiť s rôznymi vekovými skupinami
Joga ako umenie

Filozofia a spiritualita

 • pochopíte, čo vlastne znamená joga, prejdeme spolu históriu jogy a rôzne prístupy k joge
 • prehĺbite si prehľad o rôznych prístupoch k spiritualite, meditácií, koncentrácií a konkrétnych cvičeniach
 • pochopíte filozofiu jogy – západný a východný obraz človeka v súvislosti s jogou
 • zoznámime sa s pojmami ako prána, apána, mudra, pranayma, bandhi, nádi, krya techniky, mantry, vinyasa,ashtanga 
Podpora zdravia

Estetická stránka jogy

 • naučíte sa rozdiel medzi aktívnym, vedomým utváraním jogových pozícií, intuitívnym a mechanickým cvičením
 • pochopíte, ako sa utvára esteticko-umelecký pohyb v ásanách
 • budete vedieť klásť dôraz na obsahové formovanie ásanovej praxe
 • naučíte sa prenášať obsah ásany do výrazu cviku
Joga individuálne ikona

Fyziológia človeka

 • naučíte sa základy anatómie a fyziológie
 • preberieme detailne pohybový aparát
 • zameriame sa na zdravý chrbát a chrbticu
 • naučíte sa, ako pracovať s častými zdravotnými obmedzeniami účastníkov kurzov
 • zistíte, ako konkrétne vplývajú jogové cvičenia na telesné a duševné zdravie
 • čakajú vás bohaté prednášky s praktickými ukážkami od skúsenej fyzioterapeutky
Joga individuálne ikona

Duševný rozmer jogy

 • absolvujete prednášky od skúsenej psychologičky na tému joga a duševné zdravie
 • naučíte sa, čo sú čakry, aký majú význam a spojitosť s jogovými pozíciami
 • porozumiete, čo vyjadrujú jednotlivé joga pozície po duševnej stránke
 • spoznáte hlbšie človeka a jeho životné sily, a prečo je dôležité ich v joge rozvíjať
Joga individuálne ikona

Pedagogické zručnosti

 • získate kvalitné pedagogické zručnosti
 • naučíme vás, ako viesť hodiny jogy a ako pracovať s účastníkmi kurzu
 • naučíte sa, na čo si dávať pozor a čo nerobiť počas vedenia hodín
 • ukážeme vám naše know-how – špeciálny joga pedagogický prístup, ktorý podporí vaše zdravé sebavedomie, i rozvoj účastníkov kurzu v joge 
 • naučíte sa pracovať s účastníkmi kurzov tak, aby zažívali pokrok, radosť, pokoj a cítili, že sú vnímaní

„Praktická stránka predčila moje očakávania.“

Vzdelávanie rozhodne odporúčam, učitelia Silvia a Vlado ponúkajú ľudský prístup, odbornosť, bohaté skúsenosti a inšpiráciu pre individuálny pokrok účastníkov.

Očakávala som kvalitné a odborné vzdelávanie, ktoré splnilo moje očakávania po odbornej a organizačnej stránke. Praktická stránka predčila moje očakávanie. Za podstatné považujem najmä rozvoj ásanovej praxe a pedagogických zručností, ako napríklad vedenie hodín alebo vykonávania korektúr.

Simona Žiláková – učiteľka jogy

Ako sme sa dostali k joge

S jogou sme sa zoznámili pred vyše 20 rokmi a už viac ako 15 rokov ju vyučujeme. Absolvovali sme niekoľkoročné vzdelávanie v Európe a takisto sme sa zúčastnili viacerých študijno – vzdelávacích ciest  do Indie. Tu sme spoznali mnohé tradičné a filozofické prístupy, rôznorodé pohľady na cvičenie, dychové techniky, či meditáciu.

Vďaka týmto skúsenostiam sme nadobudli dostatočnú orientáciu v tom, čo je podstatné a dôležité pri praktizovaní a vyučovaní jogy.

Joga nás naučila láskavosti, ale i slobode a zodpovednosti

Joga zmenila náš život o 100% a obohatila náš život v mnohých smeroch, po fyzickej, psychickej i duchovnej stránke. Naučila nás láskavosti, trpezlivosti, pracovitosti, určitej skromnosti, ale zároveň aj slobode a nezávislosti.

Jogu vnímame ako komplexné oslovenie človeka, jeho tvorivej sily a uplatnenie jeho potenciálu, ktorý doteraz naplno nevyužíval. Vďaka tomu sa človek stáva osobnosťou, ktorá je slobodná, ale zároveň zodpovedná, prežíva život radostne, v zdravých vzťahoch a porozumení si s okolím.

Joga je krásna výzva, ktorej sa netreba báť

Vy ako budúci jogový učiteľ budete môcť žiť svoje poslanie, ktoré obohatí nielen váš život, ale i vaše okolie a spoločnosť, v ktorej žijeme.

Joga je krásna výzva, kedy prijímame nové poznanie, postavené na hlbokej múdrosti, ktoré prenášame aj do praxe a reálneho života. Joga je umením, kde utkávate životné situácie na základe logiky, za ktorou stojí hlboká pravdivá, zmysluplná myšlienka a tú prinášate do konania. Joga nie je únik od života a povinností, ale výborná možnosť, ako duchovné poznanie prepájať s pozemským životom.

Nikdy nekončiaci sebarozvoj a napredovanie

Štúdium a prax si vyžadovalo mnoho času a energie a bola to pre nás obrovská výzva. Aj dnes sa neustále vzdelávame, vďaka čomu majú naši študenti stály zdroj relevantných poznatkov, ktoré nemusia pracne hľadať a získavať sami.

Dnes na výsledkoch svojej práce vidíme, že všetka nami vynaložená energia a námaha stála za to. Vďaka tomu môžeme odovzdávať ďalej hodnotné poznatky a bohaté skúsenosti v jogovej oblasti, ktoré radi naučíme aj vás.

Zárukou pre kvalitu vzdelávania Vám môže poskytnúť aj naše členstvo v celosvetovo uznávanej asociácií Yoga Alliance.
Štandardy Yoga Alliance stanovujú etický rámec pre učiteľov a školy jogy s cieľom zabezpečiť vysokokvalitnú, bezpečnú, dostupnú a spravodlivú výučbu.

Pýtate sa, či to zvládnete?

Určite áno a my vás v tom podporíme. Mať strachy či obavy je prirodzené. Ale len práca s nimi nás posúva dopredu.

Niektorí z vás nám prezradili obavy z toho, či to časovo zvládnete, či budete vedieť stáť pred ľuďmi a viesť hodiny, aj keď ste skôr introvertní, že nerozumiete až tak spiritualite, neviete veľa o anatómií a podobne…

Áno, aj s týmito a mnohými inými otázkami vám vieme odborne poradiť.

Denne žijeme v „joga“ téme, vieme, aké problémy a otázky majú naši študenti. A práve prostredníctvom nášho vzdelávania, individuálnych konzultácií, kurzov či blogu vám prinášame rady, ako s nimi zaobchádzať a ako napredovať.

Mnohé odpovede dostanete a zbytočné obavy či strachy prejdú, ak si prečítate niektoré referencie od študentov či absolventov vzdelávania.

Čo všetko je v cene kurzu?

Dostatočný počet hodín praxe, prednášky na rôzne témy, a najmä naša podpora počas celého vzdelávania

Vzdelávacie víkendy v Bratislave

Vzdelávacie víkendy v Bratislave

8,5x počas kurzu

Všetky potrebné jogové zručnosti získate počas 8 vzdelávacích víkendov v Bratislave v priestoroch Movement Lab, Drieňová 40, v Bratislave. Vzdelávací víkend prebieha vždy v piatok od 17:00 do 20:00, v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 14:00.

Vedenie lekcií jogy

Vaše lektorovanie

3x počas kurzu

Počas vzdelávania vás čaká praktické vedenie 3 lekcií jogy, ktorých sa zúčastní vždy aj jeden z lektorov. Vy odvediete lekciu a spoločne následne zhodnotíme, čo bolo dobré a kde je ešte priestor na zlepšenie, aby ste získali čo najlepšie pedagogické zručnosti.

Joga individuálne ikona

Osobné konzultácie

V hodnote 80 – 120 Eur
podľa potreby

V cene máte počas štúdia aj osobne konzultácie k vašim cieľom a plánom. Počas nášho spoločného dialógu vám radi poskytneme naše odborné rady, názory, pomoc a poradíme v tom, čo budete práve potrebovať riešiť. A podporíme tak vaše osobné ciele.

Víkendové pobyty v Taliansku

Štúdijné pobyty v Taliansku

3x počas kurzu

Počas kurzu absolvujete 3 vzdelávacie pobyty v severnom Taliansku. Zažijete prednášky a prax s jogovými odborníkmi, inšpiratívne priestory a krásne prírodné prostredie severotalianskych Dolomitov. V stredu ráno vyrážame z Bratislavy, v nedeľu večer sa vraciame späť.

Prax na lekciách jogy

Prax na lekciách jogy

V hodnote od 150 Eur
15x počas kurzu

V cene kurzu máte 15x prax na našich lekciách jogy alebo počas leta na joge vonku. Nielenže sa budete učiť pozorovaním nášho vedenia lekcií jogy, ale zároveň nadobudnete pokrok aj vo vašom vlastnom cvičení jogy a jej filozofie.

Podpora zdravia

Certifikát o ukončení

200+ hodín na certifikáte

Po ukončení štúdia získate certifikát a budete plne pripravení na to, aby ste mohli vyučovať jogu doma na Slovensku, v Európe alebo hocikde vo svete. Certifikát bude obsahovať osvedčenie o odbornom vzdelaní, prebrané témy a počet absolvovaných hodín.

Čo sa ešte naučíte

 • Naučíte sa, ako podporovať a zlepšovať telesné i duševné zdravie u iných
 • Zistíte, ako aktivovať svoje vedomie a budete vnímavejší voči sebe a okoliu
 • Naučíte sa, ako správne meditovať
 • Budete lepšie ovládať svoje nálady, vášne a pocity
 • Zlepšíte vzťah so sebou a svojim okolím vďaka objektívnejšiemu vnímaniu situácií
 • Získate odolnosť voči manipulácii a tlaku okolia, schopní konštruktívnej konfrontácie a silní vo svojej individualite
 • Porozumiete tomu, ako sa tvorí prána a ako s ňou zaobchádzať
 • Naučíte sa, čo sú čakry a akú majú spojitosť s joga pozíciami
 • Získate prehľad v rôznych oblastiach vďaka spolupráci s prednášajúcimi odborníkmi

Do kurzu určite nevstupujte, ak:

 • Pozeráte sa na jogu iba ako na „strečing“, či športovú disciplínu.
 • Nie ste otvorení dialógu a nemáte chuť sa učiť nové veci. 
 • Chcete iba rýchlokurz a papier do ruky.
 • Joga nepatrí medzi vaše priority. 
 • Nemáte čas.

Navyše ešte získate

Budeme vás podporovať nielen počas kurzu, ale aj pri začiatkoch vášho podnikania

Vzdelávacie víkendy v Bratislave

Jogová literatúra

V rámci vzdelávacieho kurzu od nás dostanete tipy na kvalitnú jogovú literatúru a zdroje inšpirácie. Tieto vám ako budúcemu lektorovi jogy výrazne napomôžu k vydareným hodinám jogy, dlhodobej radosti a najmä k naplneniu z tejto práce. Takisto získate aj materiály z realizovaných prednášok niektorých naších odborných referentov.

Víkendové pobyty v Taliansku

Podpora vo FB skupine

Počas celého kurzu budete mať aktívnu podporu od nás, lektorov, ako aj od vašich spolužiakov v uzavretej FB skupine, ktorú využívame na komunikáciu medzi jednotlivými vzdelávacími blokmi.

Zdravý chrbát

Orientácia na prax

Všetko, čo sa počas vzdelávania naučíte, si môžete overiť aj v praxi. Hodiny stážovania, kedy pozorujete lektora a zlepšujete sa vo svojej ásanovej praxi, máte v cene kurzu. Jogu prakticky vyučujete už počas vzdelávania, so spätnou väzbou lektora. Tiež vám aktívne pomáhame s tým, aby ste si po ukončení  vzdelávania mohli otvoriť vlastné kurzy.  

Zdravý chrbát

Kvalitné občerstvenie

 Počas vzdelávacích víkendov budete potrebovať čerstvú a otvorenú myseľ :). A preto vám dáme zdarma k dispozícii občerstvenie vo forme kvalitných nápojov a čajov, sezónneho ovocia a iné zdravé dobroty.

„Vďaka vzdelávaniu som získala rovnováhu v živote, v konaní a myslení.“

Očakávala som, že sa naučím predovšetkým viesť hodiny jogy, ako „cvičiť“ správne, efektívne a trochu exotiky z Indie :). Realita bola oveľa bohatšia, na (pre mňa mimoriadne hodnotný) psychologický, filozofický, spirituálny rozmer. Nielen čo sa týka oblasti formovania ásan, ale i zmysluplného životného naplnenia.

Filipa Ondrejková – absolventka a psychologička

„Pre mňa je najväčším prínosom zmena uhlu pohľadu na život. Zmena je cesta a cesta je cieľ.“

Z prvého víkendu som odchádzal plný dojmov, zážitkov a nových poznatkov o joge. Tento zážitok ma sprevádzal ešte niekoľko nasledovných dní. Uvedomil som si, že ak sa chcem v joge dostať ďalej, musím ju začať študovať do hĺbky a uchopené vedomosti potom aj overovať a prinášať do života, praxe.

Jozef Kluvanec – absolvent vzdelávania

V našej akadémii sa naučíte všetko potrebné k dosiahnutiu vášho vytúženého cieľa

Stanete sa sebavedomým, kvalitným, zodpovedným a jedinečným učiteľom jogy. Osobnosťou, ktorá si s láskou plní svoje poslanie a prispieva tak nielen k seba rozvoju, ale aj k rozvoju spoločnosti.

Zárukou pre kvalitu vzdelávania Vám môže poskytnúť aj naše členstvo v celosvetovo uznávanej asociácií Yoga Alliance.

Garanti a lektori vzdelávania

Silvia Wagnerová

Silvia Wagnerová

Lektorka vzdelávania

Vlado Wagner

Vlado Wagner

Lektor vzdelávania

Ďalší lektori

Mirka Bellušová

Mirka Bellušová

lektorka vzdelávania

Lucia Merceková

Lucia Merceková

fyzioterapeutka

Dušan Deák

Dušan Deák

indológ

Janka Blažíčková

Janka Blažíčková

lektorka umeleckého workshopu, office manager

Dbáme na kvalitnú úroveň výučby a dostatočnú jogovú prax

 

Vieme, aké dôležité je vykročiť tou „správnou nohou“. A preto vás budeme v začiatkoch vašej jogovej praxe intenzívne sprevádzať. Získate od nás cenné rady a podnety pre váš osobný pokrok.

Vstup do vzdelávania od 2024 sme práve otvorili

Cena kurzu

199,- EUR/mesiac

Cena platí pri štvrťročnej alebo ročnej platbe vopred. Cena vzdelávania pri mesačnej platbe je 250 EUR.

Garancia

Čo ak zistíte, že ste sa nevybrali správnou cestou?

Že vzdelávanie v oblasti jogy nie je to, čomu by ste sa chceli venovať?

Ponúkame vám garanciu možnosti odstúpenia po absolvovaní 2 vzdelávacích víkendoch

Záleží nám na tom, aby ste si boli istí, že kráčate po správnej ceste, v ktorej vidíte zmysel svojho života.

Ak po absolvovaní 2 vzdelávacích víkendoch zistíte, že oblasť jogy nie je pre vás to pravé, máte možnosť zo vzdelávania odstúpiť bez akýchkoľvek storno poplatkov.    

garancia kvality

Často kladené otázky

Aká je cena za kurz?

Kompletné info o cenách nájdete vyššie v časti „Cena kurzu“.

Aké sú možnosti platby a kedy treba zaplatiť za vzdelávanie?

Môžete zaplatiť zvýhodnenú ročnú alebo štvrťročnú platbu, ale možné platiť vzdelávanie aj na mesačnej báze.

Ak ste sa rozhodli pre štvrťročnú splátku, prvá je do 14 od podpisu dohody, ďalšia v polovici júna, septembra atd.

Ako sa môžem prihlásiť do kurzu?

Vyplníte prihlášku, ktorú nájdete nižšie a zároveň si dohodnete a absolvujete vstupný rozhovor. 

Kde bude prebiehať vzdelávanie?

Vzdelávanie prebieha 9-krát počas roka v Bratislave, v priestoroch Movement Lab, Drieňová 40, v Bratislave a 3-krát počas roka v severnom Taliansku, oblasť Bolzano.

Bývam ďaleko od Bratislavy, dochádzanie by zdvihlo náklady. Je nejaká možnosť?

Pokiaľ máte vážny záujem, cena by nemala byť prekážkou. Vieme vám výjsť v ústrety, prípadne vieme sprostredkovať ubytovanie u iného účastníka vzdelávania v BA a okolí. Určite nás v takomto prípade otvorene oslovte.

Ak nie ste z Bratislavy a okolia (a teda máte so vzdelávaním zvýšené náklady, napríklad na ubytovanie), radi vám pomôžeme s hľadaním ubytovania u budúcich účastníkov vzdelávania z Bratislavy a okolia.

Čo ak ma vaše vzdelávanie oslovuje, no finančne si to neviem dovoliť?

Ak vás idei v našom vzdelávacom kurze oslovujú a jedinou prekážkou je cena, oslovte nás a môžeme spolu hľadať na mieru šité riešenie financovania.

Koľko trvá vzdelávací kurz?

Naše vzdelávanie za lektora/inštruktora jogy je komplexné a 12 mesiacov a obsahuje vyše 255 prezenčných hodín vyučovania. Absolventi však vravia, že to utieklo ako voda a zvyčajne pokračujú ďalej, v postgraduálnom programe vzdelávania.
Následne preto môžete plynule pokračovať v našom “magisterskom” dvoj- až trojročnom vzdelávaní za učiteľa jogy. Bližšie informácie o ňom nájdete v sekcii „Vzdelávanie učiteľov jogy“

Aké sú podmienky pre prijatie do vzdelávacieho kurzu?

Podmienky sú nasledovné:

 • cieľ vyučovať jogu v blízkej budúcnosti
 • dobré pohybové predpoklady (zvládanie základných jogových pozícií)
 • zdravotné predpoklady: dobré psychické a fyzické zdravie, aby ste mohli vyučovať jogu
 • vyplnenie a zaslanie prihlášky
 • absolvovanie vstupného rozhovoru – termín si prosím dohodnite ihneď po odoslaní prihlášky

Môžem sa u vás prípadne vzdelávať aj ďalej, po ukončení vzdelávacieho kurzu?

Áno, ponúkame aj postgraduálne vzdelávanie pre absolventov. Následne preto môžete plynule pokračovať v našom “magisterskom” dvoj- až trojročnom vzdelávaní za učiteľa jogy. Bližšie informácie o ňom nájdete v sekcii „Vzdelávanie učiteľov jogy“

Získam po ukočení vzdelávacieho kurzu certifikát?

Áno, po splnení podmienok pre ukončenie vzdelávania a jeho úspešnom ukončení získate certifikát o odbornom vzdelaní za učiteľa jogy. Ide o osvedčenie, v ktorom bude uvedený rozsah a obsah absolvovaných častí.

Aké sú podmienky pre úspešné ukončenie vzdelávacieho kurzu?

Certifikát získate po úspešnom ukončení vzdelávania a splnení nasledovných podmienok:

 • absolvovanie minimálne 6,75 vzdelávacích víkendov na Slovensku
 • absolvovanie 3 vzdelávacích víkendov v Taliansku
 • absolvovanie 15 lekcií stážovania – hosťovania na hodinách lektorov
 • absolvovanie 3 lekcií praxovanie pod supervíziou – vedenie prvých vlastných hodín jogy
 • spracovanie aspoň 70% písomných domácich úloh zadaných počas celej doby vzdelávania
 • vypracovanie a odprezentovanie záverečnej práce – absolventskej brožúry
 • úspešne absolvovanie záverečných skúškok – písomnej a ústnej

Zatiaľ sme mali len úspešných absolventov, tak veríme, že to zvládnete aj vy 🙂

Oprávňuje ma certifikát legálne vyučovať jogu na Slovensku?

Áno.

Avšak vzhľadom na slovenské zákony na vyučovanie jogy ako celostnej disciplíny nie je právne potrebný žiaden certifikát. Je možné ísť na živnostenský úrad a otvoriť si voľnú živnosť a ihneď (bez akéhokoľvek vzdelávania) začať vyučovať jogu.

Avšak my takýto postup silne neodporúčame, nakoľko bez odborných znalostí a školenia môže lektor spôsobiť poškodenie zdravia účastníkom svojich kurzov. Morálne a eticky je teda podľa nás vhodné poctivo (do hĺbky) a dostatočne sa v tejto oblasti vzdelať.

 
 

Je certifikát platný aj v zahraničí?

Áno.

Vo väčšine štátov EÚ (napríklad v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Anglicku) a inde na svete (India, Indonézia (Bali), Thajsko) je možné jogu vyučovať formou tzv. “slobodného povolania”. Vykonávate ho osobne a na vašu vlastnú zodpovednosť.

Práve preto odporúčame vzdelať sa v joge komplexne, kvalitne, na jednom mieste, poriadne a dlhšiu dobu. Jogu a jej tematiku preniknete hlbšie, vaša odbornosť bude pre účastníkov kurzov prínosom a najmä, vyhnete sa tomu, aby ste niekomu spôsobili zdravotné ťažkosti neprávnym vedením na kurze.

Zárukou pre kvalitu nášho vzdelávania Vám môže poskytnúť aj naše členstvo v celosvetovo uznávanej asociácií Yoga Alliance. Štandardy Yoga Alliance stanovujú dôležitý etický rámec pre učiteľov a školy jogy s cieľom zabezpečiť vysokokvalitnú, bezpečnú, dostupnú a spravodlivú výučbu.

Môžem dostať certifikát aj v anglickom jazyku?

Áno, samozrejme. Ak ho budete potrebovať v anglickom jazyku, dáte nám to vedieť pred ukončením vzdelávania.

Je tento kurz akreditovaný?

Ak chcete vyučovať jogu ako celostnú disciplínu, akreditácia nie je potrebná a vyučovať jogu môžete po založení živnosti. Pri akreditácii, ktoré majú niektoré kurzy, ide presnejšie o “akreditáciu v oblasti športu”.

My vyučovanie jogy nevnímame ako vyučovanie športu, ale ako vyučovanie oblasti, ktorá v sebe zahŕňa rôzne jogové disciplíny, filozofiu, aspekty zdravia, pedagogiku, duševný rozvoj a umenie.

Aktuálne právne informácie a najnovšie postoje Ministerstva školstva o téme akreditácie a vyučovaní jogy na Slovensku si môžete prečítať v tomto článku.

Ste certifikovaný a registrovaný aj v celosvetovej asociácií Yoga Alliance?

Áno, garantka vzdelávania Mgr. Silvia Wagnerová je registrovaná ako E-RYT200 a YACEP.

Ako prebieha vzdelávací kurz?

Každý vzdelávavací víkend má nosnú jogovú tému, ktorej sa budeme venovať prakticky, aj teoreticky v prednáškovej časti s diskusiou.

V praktickej častia budeme detailne spoznávať jednotlivé ásany. Ukážeme si, ako ich viesť, dávať dopomoc a korektúry, aby podporovali zdravie. Budeme pracovať vo dvojiciach, učiť sa ako cviky demonštrovať, a ústne popisovať. Neskôr sa budeme učiť, podľa akého kľúču je možné skladať ásany do celých zostáv.

Vzdelávanie obsahuje aj prednášky od odborníkov z rôznych oblastí: fyzioterapeut, psychológ, umelec, indológ a iní. Čakajú vás aj referáty, štúdium jogových textov, ako i meditačné a koncentračné cvičenia.

Typický vzdelávací víkend zvyčajne prebieha nasledovne:

 • piatok večer od 17:00 do 20:00
 • sobota od 9:00 do 19:00 – obedná prestávka od 13:00 do 15:00
 • nedeľa od 9:00 do 14:00

Vždy máte k dispozícii kvalitné, osviežujúce a posilňujúce občerstvenie.

Typický vzdelávací víkend v Taliansku prebieha nasledovne:

 • streda večer príchod a úvodné zorientovanie
 • streda 7:00 ráno odchod z BA
 • streda o cca. 19:00 začiatok práce v Taliansku
 • celý štvrtok, piatok, sobota a nedeľu doobeda – striedanie
 • praktických a prednáškových častí
 • nedeľa okolo obeda – odchod späť na Slovensko, príchod okolo 23:00

Víkendy v Taliansku sa konajú v severnej oblasti, pod mestom Bolzano.

V akých termínoch bude prebiehať vzdelávanie?

10. – 12.máj 2024
14. – 16.jún 2024
10. – 14. júl 2024 – v Taliansku
9. – 11. august 2024
13. – 15.september 2024
16. – 20. október 2024 – v Taliansku
15. – 17.november 2024
14. december 2024 – iba sobota

Kedy vzdelávací kurz začína?

Prvý vzdelávací víkend bude prebiehať od mája 2024.

Koľko vyučovacích hodín má vzdelávací kurz?

255 a viac hodín:

 • praxe
 • teórie
 • stážovania na hodinách lektorov
 • praxovania – vedenia vlastných hodín
 • konzultácie a iné

Môžem sa pridať, aj keď už kurz začal?

Závisí to od viacerých okolností, ale v princípe je to možné. Určite nás kontaktujte a dohodneme sa osobne. 

Môžem sa prihlásiť do vzdelávania aj bez predchádzajúcich skúseností s jogou?

Určite áno, predošlá skúsenosť s jogou nie je potrebná. Avšak v tom prípade je potrebné, aby ste sa otvorili novým výzvam – teoretickým, a aj fyzickým :-).

Musím sa stať lektorom jogy na “plný úväzok”, musím tým žiť na 100%?

Ste slobodným človekom a mieru vášho vyučovania jogy si stanovujete vy sami. Áno, my ako hlavní lektori “ňou žijeme” :-). No vám nepredpisujeme, že to máte mať tak isto. My vám len pomáhame rozvinúť vaše schopnosti a kapacity, aby ste to mohli vykonávať v miere, akú si stanovíte. Napríklad aj preto sa vás už v prihláške pýtame, či chce jogu vyučovať popri terajšej práci, spojiť ju s ňou, alebo byť lektorom jogy na 100%, na plný úväzok.

Musím byť pokročilá v joge, cviky ovládať perfektne, byť ohybná, aby som sa mohla vzdelávať?

Samozrejme nie :-). No mali by ste mať chuť urobiť pokrok aj v prevedení vašich cvikov. Netreba teda byť perfektná, na to máme celý rok čas a priestor na vzdelávanie. Za 12 mesiacov sa mnohé dá zásadne posunúť na vyššiu a kvalitnejšiu úroveň, máme to odsledované aj na pokrokoch našich študentiek.

Mám za sebou kurz na inštruktora jogy inde. Ale váš koncept ma oslovuje, môžem sa vzdelávať ďalej u vás?

Áno, tešíme sa na vás :).

Naše vzdelávanie je vhodné aj pre aktívnych jogových učiteľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vzdelanie a poznanie, viacero našich študentov má rovnakú východiskovú pozíciu.

Zo skúsenosti vám odporúčame pripraviť si ochotu učiť sa nové poznatky a istú dávku otvorenosti voči inému pohľadu na jogu.

Existujú mnohé prístupy k joge a niekedy majú úplne odlišné východiská a pohľady na tie isté jogové disciplíny.

Nepoznám váš prístup k joge. Čo ak zistím, že ma vaše vzdelávanie neoslovuje?

Máte možnosť absolvovať prvé dva vzdelávacie víkendy a na základe toho sa rozhodnúť, či vo vzdelávaní zotrváte, alebo nie (študenti u nás zvyčajne zostávajú :)).

Takisto odporúčame prísť na prebiehajúci vzdelávací víkend ešte pred prihlásením do vzdelávania, kedy ho môžete zažiť „v priamom prenose“, a kde vám vieme my, či súčasní študenti zodpovedať prípadné otázky.

Nie som si istá, či kurz zvládnem, čo mi odporučíte?

Ide o komplexné vzdelávanie, naša intenzita práce a celkový postup však zohľadňuje vaše danosti a možnosti. Preťažovanie nemá zmysel, zdravé výzvy však každého posúvajú ďalej.

Zároveň máme skúsenosti, že vzdelávanie veľmi dobre zvládajú aj matky s malými deťmi, podnikateľky, či ľudia, pracujúci na plný úväzok, len mierne prehodnotia svoje priority.  

Po vstupe do vzdelávania máte možnosť do 30 dní využiť garanciu odstúpenia zo vzdelávania. Ak by však takéto pocity pretrvávali aj neskôr počas vzdelávania, určite vám odporúčame obrátiť sa priamo na nás, lektorov. Naplánujeme si spoločný rozhovor a budeme hľadať individuálne riešenia.

Čo nie je v cene vzdelávania?

V cene nie je doprava do Talianska (cca. 60 Eur/osoba pri zdielaní auta), ubytovanie počas pobytu v Taliansku (cca. 25 Eur/noc/osoba s raňajkami– jednoduché ubytovanie v Bed & Breakfast), a obedy a večere počas pobytov v IT (cca. 15 Eur/deň/osoba).

Ak nie ste z okolia Bratislavy, tak aj prípadné ubytovanie počas víkendov v Bratislave.

Ako je to s ubytovanim počas vzdelávania na Slovensku?

Ubytovanie si zabezpečujete sami. V Bratislave, časť Ružinov iste nájdete dosť možností pre ubytovanie podľa Vašich možností. Ak by ste si nevedeli vybrať, obráťte sa na nás a dáme Vám tipy a odporúčania.

Prípadne vieme osloviť vašich budúcich spolužiakov, či by vás ubytovali. A máme aj jeden variant pre “nenáročných”

Čo ak ochoriem a nebudem sa môcť zúčastniť niektorého vzdelávacieho víkendu?

Nemusíte absolvovať všetky víkendy. Môžete vynechať víkendy na Slovensku a aj v Taliansku. A taktiež nemusíte vždy absolvovať len celý vzdelávací víkend (aj keď to silno odporúčame). Napríklad, ak vám to osobné dôvody a okolnosti neumožňujú, môžete prísť len na piatok večer a nedeľu.
Pre presné podmienky uspešného ukončenia vzdelávania pozri „Aké sú podmienky pre úspešné ukončenie vzdelávacieho kurzu?“

Čo ak počas trvania kurzu otehotniem?

Tak vám zablahoželáme :-).

Ak budete mať záujem, môžeme sa spolu dohodnúť, akým spôsob individuálne dokončíte vzdelávanie. Alebo je možnosť prerušiť vzdelávanie a pridať sa do ďalšieho ročníka vzdelávania.

Čo v prípade, ak nastane lockdown?

Sme pripravení a prejdeme na duálny systém vzdelávania (cez online vysielanie).

Žiadne obavy, máme v tom bohaté skúsenosti z nedávneho obdobia. Študenti to zvládali skvelo a my tiež :)).

Čo by ste mali urobiť teraz?

Kliknete na prihlasovacie tlačidlo a vypíšete prihlášku do vzdelávania

Následne si dohodneme termín osobného rozhovoru, ktorý je podmienkou pre vstup do vzdelávania

V roku 2024 sa budeme spolu stretávať vo vzdelávacom kurze pre lektorov jogy

Počet miest je limitovaný a vstup do nového ročníka vzdelávania uzatvárame po naplnení miest.

 

Ak chcete zmeniť svoje smerovanie, robiť to, čo vás napĺňa a stať sa kvalitným lektorom jogy, prihláste sa už teraz do vzdelávacieho programu, ktorý začíname v máji 2024.

Pin It on Pinterest