Skip to main content

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.

indológ, univerzitný docent

Vo vzdelávacom programe budem ako externý lektor zastrešovať filozofiu a históriu jogy.

Pracujem ako vysokoškolský pedagóg a spoločenský vedec. Na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave učím predovšetkým predmety, ktoré sa týkajú dejín náboženského myslenia a praxe v južnej Ázii, teda historickej Indii.

Špecializujem sa na sociálnu históriu indických svätcov v maráthsky hovoriacich oblastiach Indie, zvlášť muslimských svätcov-poetov, či jogínov (a ich početných potomkov a nasledovníkov).

V širšom kontexte sa venujem histórii strednej Indie, najmä jej predkoloniálnemu obdobiu. Zaujíma ma tiež prenos rozličných indických náboženských myšlienok a praxe do Európy a na Slovensko.

dusan-deak

V rámci mojej prednášky si priblížime viacero tém:

  • úvod do histórie indickej religiozity,
  • Patandžali asánkhjova filozofia,
  • príbehy o jogínoch,
  • proces prenosu indických myšlienok apraxe na Slovensku,
  • muslimskí jogíni,
  • tantrická filozofia.

Čo by mal ovládať učiteľ jogy

Je množstvo vecí, ktoré by mal ovládať budúci učiteľ jogy. Najdôležitejšie je však podľa môjho názoru nadšenie pre nové vedomosti a skúsenosti, ale určite aj množstvo trpezlivosti.

Joga sa necvičí, joga sa praktizuje

Nie je jedna joga a už vôbec nie je možné historicky potvrdiť niekoľkotisícročnú kontinuálnu tradíciu rovnakých jogových praktík, či filozofie. To je ideál, resp. skutočný mýtus.

Na záver by som rád uviedol jeden citát:

“Nech sa zlo zo zlých stratí. Nech sa láska k dobru znásobí. Nech všetci žijú v priateľstve. Nech zmizne temnota hriechov a zažiari slnko skutočného sveta. Nech sa každému splnia jeho želania! … Ako to len povedať lepšie? Nech celý blažený svet neustále velebí Najstaršiu Bytosť!”

(Džnánadév, jogín a svätec z Maháráštry, 13. st.) 

„Nech sa zlo zo zlých stratí. Nech sa láska k dobru znásobí. Nech všetci žijú v priateľstve. Nech zmizne temnota hriechov a zažiari slnko skutočného sveta. Nech sa každému splnia jeho želania!“