Rôznorodosť v joge

Rôznorodosť v joge

Keď sa chcete venovať joge, máte v súčasnosti veľa možností a smerov, ktorými sa vydať. Dôraz a ťažisko je u každej jogy v niečom inom, majú však aj spoločné prvky. Tým, že sa jednotlivé smery prelínajú napríklad v zdravotných aspektoch, v rozvoji fyzickej i duševnej stránky, pôsobí to v celej sfére jogy obohacujúco a inšpirujúco.

[článok v časopise] Rozhovor o dýchaní v joge v „Moje Zdravie“

[článok v časopise] Rozhovor o dýchaní v joge v „Moje Zdravie“

Nedávno ma oslovila milá pani redaktorka z časopisu Moje Zdravie o rozhovor k téme Dych a joga a ako sa dýchaním zbaviť strachu a úzkosti. Po obdržaní mojich odpovedí bola veľmi potešená. Som rada, že okrem hlavného názvu a úvodného slova, ktoré si zvolili v redakcii, zostali moje odpovede aspoň v rozhovore zachované v mojom origináli.

[hudobné video] Oslava života – Pozdrav slnka a skladba Hallelujah

[hudobné video] Oslava života – Pozdrav slnka a skladba Hallelujah

Pozdrav slnku –  jeden z dôležitých symbolov východnej kultúry. Slnko v staroindickom jazyku nazývané Surya, ktoré v sebe nesie životodárnu silu, múdrosť, poznanie. Hallelujah – kľúčové, oslavné zvolanie vyzdvihujúce hodnotu života v kontexte západnej kultúry. Pozdrav slnku, Hallelujah – dva hlboké symboly a ich prepojenie v novej harmonickej forme slobodnej od polarít.

Ako sa vyvíja joga na Slovensku?

Ako sa vyvíja joga na Slovensku?

Vlado Wagner z Ásany diskutuje so spoluzakladateľom spoločnosti Flexity – Tomášom Sokolom v hodnotnom rozhovore plnom zaujímavých postrehov na témy, týkajúce sa jogy. Obaja diskutujúci sa v jogovej sfére pohybujú intenzívne a dlhodobo. V rozhovore prinášajú mnoho faktov, ktoré definujú postavenie jogy na Slovensku.

Pin It on Pinterest