Ak cvičíte jogu väčšinou sám alebo sama, stane sa, že si človek zacvičí, ale nemá pritom spätnú väzbu, či ďalšie oko pozorovateľa, ktorý by niektoré prevedenia upravil a vylepšil. Korekcia má zmysel, keď pozorujeme, že cvičiaci nezapája potrebné svalstvo, nedáva dôraz na konkrétne miesto, z ktorého má vychádzať ozdravný pohyb alebo nevenuje ásane sústredenosť a nezapája pri cvičení vedomie. Účelom korigovania nie je napomínanie a poukazovanie na nedostatky cvičiaceho, ale úprimný záujem pomôcť dobre vykonať ásanu, využiť a podporiť potenciál cvičiaceho a posunúť ho vďaka odbornému korigovaniu ďalej. 

Nemusí ísť len o fyzické prevedenie cvikov ale aj o cítenia, ktoré sa pri dobre prevedených ásanách ešte viac rozvinú. Pod cíteniami tu treba chápať duševné vlastnosti ako rozhodnosť, cieľavedomosť, otvorenosť alebo tvorba životných síl. Samotnej korekcii predchádza dobré pozorovanie cvičiaceho a poznanie ásan do hĺbky. Kvalitný jogový učiteľ s dlhšou praxou už po zacvičení niekoľkých cvikov uvidí, kde a kedy je vhodná korekcia. 

 

 

Od slova až po manuálnu korekciu. Aké formy korekcie rozlišujeme?

Môže ísť o rôzne formy korektúry napríklad slovne, gestom, obrazne, názornou ukážkou alebo manuálne. Každá z týchto foriem korektúry má svoj význam a je prospešná pre cvičiaceho. 

Korekcia slovne pomôže cvičiacemu pomocou vhodne zvoleného popisu a priblíženia predstavy cviku, k vedeniu pozornosti na miesto, kde je potrebné pozbierať sily a viesť pohyb. Tým sa ásana stáva ozdravná, posilňujúca aj esteticky ladná. 

Korigovanie môže prebiehať aj cez gesto, kde nohami, rukami, telom alebo výrazom v tvári pomôže učiteľ lepšie sprostredkovať myšlienku cviku a cítenia, ktoré by mohol cvičiaci počas prevedenia ásany zažívať. Ide o spoznávanie ásany viac do hĺbky, pričom jogový učiteľ čerpá z vlastného poznania, praxe a tieto poznatky prináša k cvičiacim. Ide o vzájomné bádanie a spoluprácu medzi obidvoma stranami a takýto proces učenia pôsobí formujúco a obohacujúco. Zároveň sa medzi učiteľom a žiakom vytvára vzťah, spoznávajú sa navzájom a spoločne tvoria. 

Obrazná korekcia spočíva v upriamení pozornosti na určitý obraz, fotografiu, kresbu, video alebo aj sochu, pri ktorej je možné pozorovať ľahkosť prevedenia, nasadenie sily, dynamiku pohybu a prostredníctvom takéhoto pozorovania skúsiť podporiť prežívanie cítenia aj u cvičiaceho. 

Názorná ukážka vie byť v mnohých aspektoch inšpiratívna, povzbudzujúca a motivačná. Vhodne zacvičená ukážka cviku môže upozorniť cvičiaceho na miesta, kde je potrebné pridať nasadenie a kde ubrať, na čo je potrebné myslieť, keď chceme, aby mal cvik peknú formu, pôsobil ozdravne a nepreťažoval nás. 

Manuálna korekcia je formou pomoci, kde učiteľ fyzicky pristupuje k cvičiacemu a koriguje oblasť tela, ktorá by mala byť napríklad viac zapojená pri cvičení alebo na je potrebný impulz na jej zapojenie. Manuálna korekcia pomôže cvičiacemu k intenzívnejšiemu zažívaniu ásan, k forme o ktorú je dobré usilovať sa a cvičením ďalej rozvíjať. Jogový učiteľ by mal byť v tomto prípade sebaistý, dávajúc oporu nielen fyzickú ale aj mentálnu, keďže v niektorých cvikoch môže cvičiaci zažívať obavy a neistotu, prípadne až strach. Fyzická manuálna pomoc, pri ktorej cvičiaci je s istotou odborne vedený, zmenšuje pocity obáv a otvára cvičiacemu možnosť skúšať ásany, ktoré by sám necvičil alebo cvičil len striedmo a neisto. Pri všetkých typoch korekcie sa vytvára vzťah medzi učiteľom a cvičiacim, najviac intenzívny a osobný je však práve pri manuálnej pomoci.

 Pre učiteľa je vždy veľmi povzbudzujúce, keď vidí pokroky u cvičiaceho a korigovanie počas cvičenia zohráva pritom podstatnú úlohu. 

 

 

Korigovať môžeme viaceré aspekty cvičenia:

  • od pasívneho ohýbania chrbta k vlastnej aktivite chrbtice
  • formovanie predstáv, ako myslieť podstatu v ásane, kde sa centrovať a kde ponechať voľnosť
  • zo slabšie zapojeného vedomia k silnejšiemu zapojeniu vedomia
  • vedenie slobodného dychu bez zádrží
  • od nečlenenej vôle k členenej
  • zažívanie a rozvíjanie cítení

 

Pri správnej korekcii výsledky na seba nenechajú dlho čakať

Výsledkom dobrého korigovania vzniká tvorivý potenciál a prechod z pasívneho cvičenia do aktívneho formovania. Proces učenia sa, skúmania, poznávania ásan, zaoberanie sa cvičením z rôznych uhlov a venovanie pozornosti konkrétnej veci dlhšiu dobu, sú dobrým tréningom nielen pre telo ale aj pre dušu človeka. V prenesení na bežný život sa takýto človek dokáže dlhšie koncentrovať, vie si tvoriť predstavy, má vybudovaný cit načúvať druhej strane, je otvorený dialógu, prejavuje záujem poznávať veci viac do hĺbky, stáva sa vytrvalým, buduje si vnútornú silu a zároveň podporuje duchaprítomnosť. 

Korektúry nie sú teda len o fyzickom tele ale aj o duševnej schránke, ktorá je súčasťou ľudského bytia. Majú podporiť v živote pevný postoj, pomáhať vnímať svet okolo, nepodliehať emóciám a náladám ale sústredene pozorovať, tvoriť si nadhľad a pracovať s vôľou a myšlienkami. Na telesnej úrovni korekcie pomáhajú zlepšiť a pôsobiť ozdravne napríklad v prípade neprirodzeného ohnutia chrbtice (lordózy, kyfózy), v budovaní pevnosti a stability spodného chrbta (kríže, drieková časť) a sú prevenciou proti bolestiam chrbtice. 

Počas korektúry pracujú a sú v nasadení obidve strany: učiteľ, tak aj cvičiaci. Spolu vnímajú, tvoria, komunikujú, pretvárajú ásanu do živej podoby, ktorú si najskôr predstavili, zacvičili a precítili. Postupných cvičením, praxou a skúsenosťami sa cvičiaci sám dokáže dostať do pozície, intenzívnejšie vníma a preciťuje, formuje ásanu do pekného, precíteného a ľahkého prevedenia. Je to dlhodobý proces, ktorý môžeme pozorovať aj v živote. Kvalitné odborné vedenie v zásadných bodoch nám pri dobrom načúvaní a praxi vytvorí pevný základ, na ktorom môžeme vedome, svedomito, radostne a rozhodne stavať a pracovať s ním ďalej.

 

 

Joga nie ste len vy a vaša podložka

Ak chceme spoznávať ásany a zároveň aj seba, nemali by sme sa sústrediť výlučne len na našu podložku. Seba samého viem vnímať, keď vidím, ako na mňa reagujú ostatní. Nastavujú mi zrkadlo, ktoré odráža môj obraz, správanie a pôsobenie. Je potrebné vnímať tento vzťah a nebyť zatvorený len vo svojej bubline. Ide o priestor, kde môžeme poznávať seba a svoje okolie. Počas korektúry nám nastavuje zrkadlo učiteľ, pomáha nám pozorovať veci, ktoré nevidíme, nie sme ešte schopní ich uchopiť alebo jednoducho nevieme, ako to zacvičiť. Prostredníctvom korektúry k nám prichádza podpora a inšpirácia. Samotná snaha, zodpovednosť a rozhodnutie ju prijať je stále v rukách cvičiaceho. Korekciu by sme mali považovať za príležitosť, ktorá nám pomáha učiť sa, rozvíjať sa a je nástrojom na poznávanie nášho tela i duše.

Ak vás tento článok zaujal, v našom vzdelávaní lektorov jogy si prejdeme túto tému ešte viac do hĺbky. Staňte sa učiteľom jogy, zažite korektúru na vlastnej koži a naučte sa s Ásanou správne korigovať.

Katy Eštoková, študentka vzdelávania lektorov jogy, november 2021.

Pin It on Pinterest