Radosť, žiaľ, sympatia, antipatia, strachy či nádeje. Existuje za všetkými týmto pocitmi života prejavujúcimi sa prostredníctvom telesnej existencie bytia niečo, čo tieto polaritné protiklady PRESAHUJE, POZDVIHUJE, SPÁJA?

Táto filozoficko-spirituálna otázka ma priviedla k námetu tohto videa. Tak, ako naše fyzické telo potrebuje naplniť svoje základné potreby akými sú napríklad jedlo, voda, spánok, aj duša, duševný život potrebuje zažívať dojmy, cítenia, empatiu, teplo, svetlo, rytmus, krásu.

Pozdrav slnka, skladba Raise Me Up a baletný tanec

Toto umelecko-estetické video ponúka meditatívne zamyslenie sa. Joga, hudba, umelecký pohyb baletu sú tri umelecké spôsoby, v ktorých sa dajú hľadať a nachádzať inšpirácie pre nájdenie vlastných odpovedí na horeuvedenú otázku. Z antropozofického pohľadu by sa dalo poukázať na rozvoj troch síl duše, akými sú myslenie, cítenie a vôľa.

Vo videu môžete vidieť známu cvičebnú zostavu POZDRAV SLNKA. Prvá pozícia, úvodné gesto, spojenia rúk pred srdcom, môže vyjadrovať stredovú pozíciu, rovnováhu, zvnútornenie. Filozoficky, umelecky vyjadrené sa dá hovoriť o tzv. dávajúcom slnečnom princípe, tvorivej sile.

V Pozdrave slnka môžete pozorovať polaritné protiklady záklon a predklon. Na jednej strane otváranie, nádych, zrodenie. Hneď za tým klesanie k zemi, výdych, pustenie, odumieranie.

Skladba, ktorá video sprevádza je upravená cover verzia známej sklady Rais me up, ktorej autor Josh Groban taktiež vo svojich textoch poukazuje obrazne na vyšší princíp, duchovnú sféru, Ducha, ktorý nás pozdvihuje, dvíha, keď je naša duša unavená… Keď prichádzajú problémy a srdce je ťažké…

Baletný tanec vyjadruje istý anjelský pohyb. Tento anjel neustále sprevádza človeka už radostnými výšinami a hlbokými pádmi života. V záverečnej scéne prichádza tento anjel k človeku a pozdvihuje ho, smeruje k vyšším pravdám, k Duchu. V indickom filozofickom spise Bhagavadgity je toto pomenované, ako „Om tat Sat“.

Vnášania ideálov, vyšších právd do života a vznik harmónie

Človek by následne mohol tieto vyššie pravdy, ideály tvorivo integrovať v živote a jeho vzťahoch s blížnymi. Takto by mohla vznikať harmonická syntéza protikladov.

Toto video ponúka aj vám, divákom, kladenie si kontemplatívnych otázok ako sú:

  • Kto/Čo je to pre mňa ten/to, čo ma pozdvihuje?
  • Kedy ku mne prichádza?
  • Uvedomujem si to?
  • Aký vzťah je medzi nami?

 

Námet a scenár: Silvia Wagnerová

 

Pin It on Pinterest