Joga pre menšie či väčšie deti

spoznať jogu môžu aj vaše deti už od útleho veku

Joga pre deti a mládež

Ste škôlka, škola, voľnočasový či športový klub?

Mali by ste záujem o jogu pre deti vo vašich alebo nami ponúkaných priestoroch? S výučbou a vedením detí a mládeže máme niekoľkoročné bohaté skúsenosti, ktoré vám ponúkame. 

Aktuálne spolupracujeme a vedieme hodiny jogy pre deti a mládež  v súkromnej škôlke, v plaveckom klube a s deťmi z judo klubu. 

Ako u nás prebieha výučba jogy pre deti vo veku od 3 – 7 rokov

Na našich hodinách je cvičenie utvárané a vedené hravou formou, kde deti prenikajú do sveta zvierat cez veselé polohy ako sú mačka, pes, kobra, motýlik, či ťava napodobňovaním ich charakteristických vlastností.

Týmto sa u dieťaťa rozvíja schopnosť predstavivosti a pohybmi podporujú pevnosť tela a chrbtice. Deti sa počas cvičenia učia prirodzene dýchať, mnohé z pozícií uľavujú dýchacie problémy, v niektorých prípadoch vedia eliminovať či odstrániť problémy s astmou.

Pohyb pomáha odbúravať aj hyperaktivitu

Dostatočný pohyb v kombinácií s relaxačnými cvičeniami napomáha odbúrať nadmernú hyperaktivituNesúťaživé prostredie zamerané na poukázanie ľudských hodnôt u človek, akými sú napr. dobro, láskavé chovanie, hovorenie pravdy na hodinách ponúka možnosť deťom stať sa medzi sebou dobrými kamarátmi.

Asána - akadémia jogy - joga pre deti a mládež

Ako prebieha joga pre deti od 8 rokov a mládež

Tento vek ohlasuje istú školskú zrelosť, tvorí sa základ pre pamäť,  charakterové črty, zvyklosti a to umožňuje i nám učiteľom viesť deti a mládež  k pohybom, ktoré vedia previesť už sami.

Telo je v tomto veku už dostatočne pevné

Telo detí v tomto veku je oveľa pevnejšie , chrbtica by mala byť schopná vykonať základné jogové predklonové, záklonové, či rotačné pohyby.

Deti musia takisto počas dňa zvládať množstvo nových informácií a častokrát sa to prejavuje následne mentálnym preťažením, ochabovaním schopnosti koncentrácie.

Pohyb odstráni bolesť chrbta z dlhodobého sedenia

Avšak dlhodobé, niekoľkohodinové sedenie v školských laviciach, žiaľ spôsobujú nesprávne držanie tela.  Už v mladom veku mnohé deti cítia bolesť chrbta. 

Joga pre deti

Výber vhodných jogových pozícií

Aj tu ponúkame vhodné vedenie a výber konkrétnych jogových pozícií, ktoré u detí podporia jednak správne držanie tela, ako aj ich sústredenosť. Deti si vedia všímať a učia sa uvedomovať si viac svoju chrbticu, svoj telesný postoj ako i voľný dych. Na naších hodinách vziká  živá, sústredená,  kamarátska, radostná atmosféra.

Hodiny pre deti a mládež vedú naši skúsení lektori

certifikovaná učiteľka jogy aj so špecializáciou pre deti a mládež  Silvia Wagnerová a certifikovaný učiteľ jogy Vlado Wagner.

Ak máte záujem i vy o spoluprácu alebo aktuálne informácie v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať.

Prihláste vaše dieťa na kurz jogy

alebo si nezáväzne vyžiadajte individuálnu cenovú ponuku

    .

    Pin It on Pinterest