Jozef Kluvanec

Jozef Kluvanec

Pozícia:                     Učiteľ jogy – hosťujúci

Skúsenosti:              2 roky vyučuje jogu, 8 rokov skúsenosť s jogou

Dnes viem, že hľadanie rovnováhy v živote je celoživotný proces približovania sa k ideálnemu stavu, na ktorom je potrebné neustále pracovať. Prešiel som kus cesty a vďaka tomu dnes môžem svoje skúsenosti odovzdávať ďalej a pomáhať účastníkom mojich kurzov približovať sa k ich vlastnej rovnováhe v živote.

V skratke o mne

Hľadanie rovnováhy medzi zmysluplným a vyváženým pracovným životom a súkromím, ktoré by mohlo napĺňať človeka životnými silami je téma, ktorá sa v dnešnej dobe dotýka mnohých z nás. V silnom pracovnom nasadení, ktoré je od nás požadované, je tendencia si ho kompenzovať  uvoľnením a pasívnym odpočinkom.

Toto z dlhodobého hľadiska na človeka nevplýva prospešne a skôr to jedinca oslabuje. Oslabenie postupne vplýva na jeho duševnú rovnováhu a stáva sa oveľa labilnejším. To spôsobuje pokles výkonu v pracovnej oblasti a zároveň nervozitu a nespokojnosť v rodinnom prostredí.

Prečo táto joga pomáha?

Prostredníctvom tohto prístupu k joge, ako je ponúkaný v Ásane, je možné voľný čas premeniť na zmysluplné formovanie a utváranie životných síl, ktoré jedinca budú posilňovať a rozvíjať v jeho duševných a fyzických schopnostiach a získať tak rovnováhu.

Pred rokmi, keď som jogu poznal iba z počutia, som bol v situácii, kedy bol môj život orientovaný primárne na pracovné nasadenie. To som kompenzoval silným športovým nasadením alebo pozeraním televíznych staníc.  Samozrejme, že toto konanie malo následky nielen v pracovnej oblasti ale aj v rodinnom zázemí.

Z hodín jogy som odchádzal plný sily

Keď som začal objavovať jogu, presnejšiee tento prístup k joge, nadchlo ma, aké náročné môžu byť vcelku jednoduché cvičenia „ásany“ a to podnecovalo môj záujem o pokrok.

Z hodín jogy, kde som aktívne pracoval na jednotlivých ásanach, som odchádzal plný sily, ktoré pretrvávali aj niekoľko nasledovných dní.  Cvičenia vo mne zanechávali a stále zanechávajú hlboké vnemy. Preto som dokázal pri joge zotrvať niekoľko rokov.

A keď som sa dostal na určitú úroveň, uvedomil som si, že chcem ešte hlbšie pochopiť, čo sa na hodinách jogy učím. Vtedy sa mi naskytla možnosť navštíviť už bežiace víkendové vzdelávanie za jogového učiteľa v Ásane. Po prvom víkende som pochopil, že to je krok, ktorý ma posunie ďalej a poskytne mi odpoveď na moju otázku „Ako ostať vyrovnaný aj pri plnom nasadení vo všetkých oblastiach života“.

Dnes viem, že som prešiel kus cesty

Dnes ešte stále hľadám rovnováhu v živote, ale pochopil som, že je to celoživotný proces približovania sa k ideálnemu stavu, na ktorom je potrebné ustavične pracovať. Prešiel som kus cesty a myslím si, že dnes mám dosť skúseností, ktoré môžem odovzdávať a tiež pomáhať iným účastníkom približovať sa k ich vlastnej rovnováhe v živote.

Pin It on Pinterest