Silvia Wagnerová profil

Silvia Wagnerová

Pozícia:                     Učiteľka jogy

Skúsenosti:              10 rokov vyučuje jogy, 18 rokov skúseností s jogou

E-mail:                      silvia.wagnerova@asana.sk

Telefón:                    0907 184 396

V mojej práci na prvom mieste stojí záujem o človeka a rozvoj jeho aktívneho tvorivého potenciálu. Hodiny jogy, semináre a vzdelávanie učiteľov jogy vyučujem tak, aby u človeka bolo podporené jeho telesné ako i duševné zdravie.

V skratke o mne

Od mladosti mi bolo blízke umenie, pretože sa do neho dá vniesť hodnotný obsah, či myšlienka. Hodnoty človeka, jeho morálne a etické základy sa zrkadlia do práce, ktorú človek vykonáva. Keď človek kultivuje svoj charakter a svoje postoje, môže pôsobiť ozdravne na svoje okolie.

Študovala som na vysokej škole marketingovú komunikáciu. Je to veľmi zaujímavá oblasť, kde sa dá realizovať aj po kreatívnej stránke. Avšak v praxi som sa stretla s tým, že častokrát v marketingu chýbali práve etické postoje. Namiesto toho prevažovali silno konzumné a na kvantitu orientované postoje.

Keď práca nenapĺňa

Počas viac ako 6 rokov v práci v medzinárodnej korporácií som denne zažívala okolo seba ľudí, ktorých vlastná práca nenapĺňala. Práve naopak, doslova ich ubíjala.

Stereotyp, rutina, a k tomu sa ohlasovali bolesti chrbtice a pohybového aparátu. Samozrejmosťou boli nevyvážená strava a s ňou spojená nadváha. Pred mojimi očami stáli ľudia, ktorí stagnovali ako po fyzickej, tak i duševnej stránke.

Prečo som sa rozhodla stať sa učiteľkou jogy

Zmysluplná práca, hodnoty a ideály, niečo, čo by človeka napĺňalo v jeho zamestaní i v spoločnosti, je dnes veľkým deficitom. Uvedomila som si včas, že takto by človek skončiť nemal. Prišla som na to, že prístup k joge a spiritualite, ktorý som spoznávala už ako 18 ročná, môže tieto celospoločenské úpadkové stavy výrazne zmeniť k lepšiemu.

Výsledkom bolo moje rohodnutie venovať sa vzdelávaniu za jogovú učiteľku. Vďaka tomu dnes môžem podporovať vás vo vašej tvorivosti a rozvoji vášho fyzického či duševného zdravia. 

Štúdium v Európe i Indii

Inšpiráciu a vysoko cenné vedomosti ako i praktické skúsenosti k tomuto povolaniu som získala štúdiom jogy, ktorá, a to je zaujímavé, nepochádza z tradičného indického jogového prístupu, ale z Európy. Spoznala som prístup, kde sa v joge kladie dôraz na duševno – duchovné súvislosti. Tie sa následne vyjadrujú v jogových pozíciach. Týmto spôsobom sú u človeka tvorené životné sily, ktoré majú za následok napríklad takéto pozitíva:

 • nenechajú človeka podľahnúť stresu
 • pôsobia voči psychickému či fyzickému vyčerpaniu
 • umožňujú človeku nadhľad pre každodenné úlohy života

Svoje odborné pohľady na jogu a spiritualitu som si rozšírila aj v Indii počas niekoľkých dlhších študijno – spoznávacích pobytov. Avšak po návrate z Indie sa mi skutočne potvrdilo, čo konkrétne a cielene potrebuje „náš“ človek, žijúci v Európe. Potrebuje sa naučiť rozlišovať ideály. Či sú iba čisto svetské (mať auto, dom, peniaze, užívať si život)  alebo či sú jednotlivca presahujúce (vzťah k okoliu, empatia a záujem o druhých, morálne a etické postavenie sa voči nepravde a rôznym manipuláciam).

V roku 2008 sme s manželom Vladom otvorili školu jogy Ásanu. Od tej doby sa primárne venujem vyučovaniu jogy, vzdelávaniu budúcich učiteľov jogy a poriadaniu temátických seminárov. V nich sprostredkovávame všetky odborné znalosti a bohate skúsenosti z minulých rokov intenzívneho štúdia a praxe.

Projekt vzdelávania učiteľov jogy

V roku 2016 sme s manželom spustili projekt „Vzdelávanie jogových učiteľov“. Veľmi ma teší, keď vidím nami kvalitne vzdelaných učiteľov jogy, kolegov, ako so zdravým sebavedomím a odborne podkutí, vedú svoje vlastné kurzy jogy.  Odmenou za roky môjho štúdia a práce je ich spätná väzba, ako veľmi ich napĺňa táto práca.

Viacerí ju dokázali skombinovať aj so svojou doterajšou prácou a odbornosťou. Úprimne ma teší, keď vidím, ako vedú samostatne svoje kurzy a obohacujú človeka o duševné hodnoty a prispievajú ku kvalite ich života .

Venujem sa tiež joge pre deti a mládež, hudbe a spevu,  občasnej maľbe, recitácií mantier. Ponúkam aj orientáciu v spiritualite a joge s prepojením na bežný, každodenný život.

Čo sa naučíte na mojich kurzoch jogy

 • budete vedieť formovať jednotlivé pozície, tak aby mali zladený estetický výraz
 • porozumiete jednotlivým pozíciám po ich obsahovej stránke
 • získate cit pre harmonickú formu pozície
 • podporíte chrbticu v jej vlastnej dynamike, pružnosti a stabilite  
 • naučíte sa základné aj pokročilé jogové pozície
 • budete vedieť, čo sú životné sily, ako sa tvoria, a ako súvisia s únavou či vyčerpanosťou
 • pochopíte podporné a ozdravné aspekty jogových pozícií
 • rozviniete svoje duševne kvality, ako sú rozhodnosť, odvaha a zdravé sebavedomie
 • posilníte svoje individuálne JA človeka
 • získate orientáciu vo východnej a západnej spiritualite a joge
 • budeme precvičovať koncentračné a meditačné cvičenia
 • naučíte sa, čo sú čakry, aký majú význam a ako sa dajú ich charakteristiky vniesť do cvikov a do života

Moje vzdelanie v oblasti jogy a špecializácia

 • od 2007 až dodnes účasť na viac ako 25 vzdelávaniach na rôzne jogové témy, ukončené certifikátmi (Európska jogová aliancia)
 • intenzívny jogový 200 hodinový trénersky kurz, ukončený certifikátom International Sivananda Yoga Vedanta Centre (ISYVC-Yoga Alliance), India 2013
 • abslovovanie semináru Detská joga, ukončený s certifikátom, Česká republika

Špecializujem sa na rozvoj duševných kvalít v joge. Učím overené a vypracované postupy, ktorých výsledkom je krása Ducha, ktorá obohacuje duševný život človeka a zároveň podporuje jeho fyzické zdravie.

Pin It on Pinterest