Vlado Wagner

Ing. Vladimír Wagner

Pozícia:                     Učiteľ jogy

Skúsenosti:              10 rokov vyučuje jogy, 18 rokov skúseností s jogou

E-mail:                       vlado.wagner@asana.sk

Telefón:                     0905 719 092

Vo svojej práci kladiem dôraz na posilnenie myslenia, cítenia a vôľe  jednotlivca, ktoré vedie k naplnenejšiemu, usporiadanejšiemu a  vzťahovo radostnejšiemu životu a novým životným silám.

V skratke o mne

Radosť z práce, chuť pre nasadenie, radosť z nových výziev, radosť zo stretnutí a práce s druhými ľuďmi a v širšom zmysle záujem o život, to je len zopár atribútov, ktoré vnímam ako dôležité.

Zároveň však tento záujem a vzťah má mať hĺbku, zmysel a byť orientovaný na hodnoty, ktoré jednotlivca prekračujú, sú univerzálne, večné. Človek sa rozvojom týchto kvalít stáva sympatický, pekný, do istej miery u neho prestáva platiť tiaž.

Učenie jogy vnímam ako poslanie

Povolanie učiteľa jogy, vzhľadom na svoju povahu a novodobosť, má tú výhodu, že nie je „viazané“. Či už dlhodobou tradíciou alebo modernou konvenčnosťou. Umožňuje relatívne voľnú tvorbu. Práve táto skutočnosť mi umožnila za posledných 10 rokov vypracovať spôsob práce a stretávania sa s druhými ľuďmi, kde atribúty ako radosť z práce, osobné nasadenie, záujem o druhých ľudí a podpora ich osobnosti a zdravia stoja na prvom mieste.

Práca učiteľa jogy ma teda veľmi napĺňa, zároveň prináša stále nové výzvy a preto aj tak rád vzdelávam ďalších učiteľov jogy.

Keď sa však pozriem späť, tak vidím, že vykryštalizovanie týchto hodnôt paradoxne podporila práve moja prvá práca po štúdiu na vysokej škole – zamestnanie v banke. Mladý alebo dostatočne citlivý človek myslím zažije dosť ľahko a rýchlo v takýchto prostrediach ťažko únosné obrazy a dojmy.

Práca, kde chýbala spolupatričnosť a ľudské teplo

Minimum ľudského tepla a vzájomného vnímania sa, respektíve času na vnímanie okolia. Zato ale príkazy, nariadenia z najbližšieho okolia, malý priestor na vytvorenie osobného vzťahu k “veci” – projektu, cieľu, ľudom. Niekedy mám dojem, že nie je želané, aby človek tieto procesy mohol nejako spoluutvárať, aby zodpovedali aj jeho cíteniam, zahŕňali aj jeho potreby a  názory.

Vtedy, nachádzajúc sa v tom prostredí, som ešte nevedel úplne presne ako by ideálne mohli vyzerať medziľudské vzťahy a stretnutia dospelých ľudí. Kde a ako tam vznikne radosť z práce, chuť pre nasadenia a zmysel toho celého. Ale jedno som vedel: nie takto, ako to vyzerá tu.

Joga mi ponúkla novú cestu

Tento podnet ma posunul k hľadaniu toho iného, zmysluplnejšieho, medziľudsky krajšieho a hlavne takého, kde je zapojený celý človek, nie len istá jeho “vonkajšia” časť, ale nie jeho podstata – jeho duša. Už vtedy som poznal tento smer jogy, ktorý aj dnes ponúkam a tak som sa začal vzdelávať za učiteľa jogy. Písal sa rok 2008 a s manželkou sme otvorili “Ásana – štúdio jogy”. Radosť z práce, priestor pre nasadenie, nové výzvy a hodiny práce s ľuďmi na seba nenechali dlho čakať.

Dnes teda už na mojich kurzoch jogy, našom vzdelávaní učiteľov jogy, či na seminároch a pobytoch s jogou ponúkam už rokmi overené poznanie a postupy a vyzreté zdokonalené zručnosti.

Na čo sú zamerané moje hodiny jogy?

Na mojich hodinách jogy sa zameriavam na aktuálne dôležité témy, ako sú:

  • Duševné ukľudnenie a usporiadanie vedomie
  • Zdravý, flexibilný chrbát a jeho vlastná dynamika
  • Správne dýchanie a čo je to voľný dych
  • Fyzické uvoľnenie a aktivita človeka
  • Životná energia a tvorba životných síl
  • Tvorba predstáv, rozvoj cítení a posilnenie vôle človeka
  • Joga, jej obsahy a umenie ich stvárňovania
  • Meditácia a koncentračné cvičenia
  • Orientácia v spiritualite

Venujem sa tiež výžive a pečeniu chleba tzv. medo-soľným princípom. Osloviť ma môžete aj v oblasti tvorby interiéru, pretože sa venujem sa téme foriem a tvarov v architektúre, ich estetike a harmónii.

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa o mojej ceste viac, môžete tak urobiť tu.

Pin It on Pinterest