Aký smer jogy si vybrať?

Keď sa chcete venovať joge, máte v súčasnosti veľa možností a smerov, ktorými sa vydať. Dôraz a ťažisko je u každej jogy v niečom inom, majú však aj spoločné prvky. Tým, že sa jednotlivé smery prelínajú napríklad v zdravotných aspektoch, v rozvoji fyzickej i duševnej stránky, pôsobí to v celej sfére jogy obohacujúco a inšpirujúco. Existujú smery v joge, ktoré sú zamerané viac na telesné cvičenie, iné sa sústreďujú výraznejšie na meditáciu. 

Rovnaké ásany, rozdielne cítenia

Hoci sa pozície v jednotlivých smeroch rovnako nazývajú a vizuálne pôsobia veľmi podobne, nie vždy ide o to isté cvičenie. Záleží na prístupe, myšlienke, predstave, motivácii, ktorá daný cvik sprevádza. Pozícia môže byť zacvičená športovo, s presnosťou, dôrazom na dýchanie, výdrž, vybudovanie sily alebo aj umelecky, menej prísne, vytvorená z dobrého obrazu, pozorovania a cítenia, ktoré v danom cviku môže cvičiaci zažiť.

Fyzická únava vs. filozofia a umeleckosť prevedenia

Rôznorodosť nájdeme aj v samotných zostavách. Pomerne rozšírené bývajú jogové hodiny, kde sa cvičí pevný sled cvikov v určenom poradí. Sprievodným znakom je presný nádych a výdych v pozíciách. Ak sa vyberiete na hodinu iného smeru jogy, môžete zase zažiť slobodnejšiu voľbu skladby jednotlivých ásan, dych bude voľný a nebude spájaný s určitým pohybom. Pri niektorých smeroch pocítite počas hodiny viac fyzickú rovinu a nasadenie, pri iných bude dôraz kladený skôr na filozofickú alebo umeleckú stránku. 

Veronika Sorentini, joga art, chakrasána

© Veronika Sorentíny – Yoga&Art

Ponuka je pestrá, stačí si vybrať

Sú jogové štýly, kde prídete do kontaktu so spevom, misami, gongami alebo nástrojmi, vydávajúcimi rôzne vibrácie. Iné zase používajú vykúrené miestnosti a v nej cvičenie podľa výberu. Všetka tá pestrosť a rôznorodosť je v ponuke jogy, ktorú dnes môžete vyskúšať a zistiť, čo je pre ňu podstatné, na čo kladie dôraz a čo chce účastníkom hodiny ponúknuť a sprostredkovať.

Pozícia stromu

Joga s Ásanou = viac ako len cvičenie

Joga, tak ako som ju spoznala v Ásane – akadémii jogy, je duševno-duchovná cesta, počas ktorej sa človek spája s prírodou, s ľuďmi vo svojom okolí a svojim vyšším JA, duchom. Prostredníctvom praktizovania jednotlivých ásan, formuje obrazy a predstavy, ktoré vyjadrí v hmotnej podobe pomocou svojho fyzického tela. Posilňuje tak tvorivý potenciál, samostatnú tvorbu predstáv, prináša zmysluplné obsahy a podporuje morálne princípy. Aj takáto joga je v dnešnom výbere na trhu a ponúka sa ako integrálna joga.

Joga ako nástroj k sebapoznaniu, posilneniu ducha a vylepšeniu vzťahov s okolím

Podľa môjho názoru by joga pre dnešného človeka z pohľadu integrálnej jogy mala komplexne podporovať zdravý proces u cvičiaceho a posilňovať jeho ducha. Rozvoj spirituálneho diania JA, sebapoznanie, uvedomenie si seba a iných ľudí v mojom okolí či zodpovednosť za svoje konanie je rovnako dôležité ako práca a rozvoj fyzického tela. Prepájanie duševno-duchovných obsahov s fyzickým cvičením je potrebné, nakoľko cvičiaci rozvíja nielen telesnú schránku, ale aj sociálne a duševné vlastnosti. 

Osobnostný rast, rozvoj vzťahovej roviny, práca na svojich duševných kvalitách ako trpezlivosť, rozhodnosť, pozornosť alebo vnímavosť sú pre dnešného človeka prvkami, ktorým sa môže venovať a rozvíjať ich aj počas hodiny jogy. Cvičiaci dostáva možnosť tvoriť, formovať ásany, učiť sa o nich viac do hĺbky, pochopiť a porozumieť im. Ide o proces učenia sa, ktorý nekončí zacvičením pozície ale aj venovaniu sa cíteniam, ktoré cvičiaci zažije, pričom dokonalosť prevedenia nie je podmienkou. 

Integrálna joga a jej komplexnosť

Nové poznanie a dojmy vzniknú u cvičiaceho z dobre vytvorenej myšlienky či predstavy, ktorú nevykoná automaticky ale venuje jej určitú pozornosť, vytvorí si k nej živý obraz a ten následne vedome zacvičí a precíti. Ako ste postrehli, je to práca nielen telesná, ale aj duševno-duchovná a práve v tejto rozmanitosti a prepájaní je podstata komplexnosti integrálnej jogy.

Katy Eštoková, študentka vzdelávania lektorov jogy, apríl 2021.

 

Pin It on Pinterest