Čo by ste povedali na záver leta strávený v prekrásnom prostredí Štiavnických vrchov?

Pred vami rozľahlé pastviny, na ktorých sa pasú šťastné biele kravy a za vami ranč s koňmi, ktoré majú svoj priestor pre slobodné behanie… A to ešte nie je všetko. Predstavte si seba, ako si ráno v tichosti plávate v Kolpašskom tajchu. Slnečné lúče majú zásluhu na opare, ktorý sa magicky vznáša nad hladinou. Ste v spoločnosti milých ľudí, ktorých spája joga a zmysluplné idey.

Tak presne taký predĺžený víkend sme mali na vzdelávacom pobyte v Banskom Studenci, na ktorý nás pritiahla aj zaujímavá téma „Vnútorný pokoj a meditácia a jej uplatnenie v bežnom živote“. Prostredie, v ktorom sme sa zišli, hlavnú tému ozaj pekne dotvorilo.

Vo štvrtok poobede po príchode sme sa ubytovali vo veľmi príjemne zariadenej chate, ktorá sa tiež nazýva aj meditačné centrum. A vôbec sa nečudujem prečo ☺.

Keďže sme boli na jogovom pobyte, hneď sme sa pustili do práce. Rozložili sme si podložky a cvičili sme takmer až do večere. Po dobrej práci nám aj poriadne vyhladlo a prišlo aj zaslúžené jedlo. O vynikajúcu domácu vegetariánsku stravu sme mali tiež postarané. Bola pripravovaná priamo na mieste a naozaj chutila výborne. Na tom sa zhodli všetci zúčastnení.

Meditačné vety nás sprevádzali počas celého jogového pobytu

„Zásadné poznanie slova.“

„Činy.“

„Životná situácia zápasenia o duchovný rozvoj.“

Kolpašské jazero je vzdialené iba 20 min chôdze od chaty umiestnené priamo v Banskom Studenci, obklopené štiavnickými kopcami. Každé ráno sme sa išli prostredníctvom meditatívnej prechádzky osviežiť a zaplávať si v neďalekom tajchu. Tiež sme si priamo po kúpaní aj zacvičili. Naozaj osviežujúci štart do tvorivého dňa.

Čo poviete?☺

          

Skúmali sme pojem meditácia

Po výdatných a chutných raňajkách sme sa zaoberali hlavnou témou pobytu a skúmali sme pojem meditácia – „djana“ „dhyana“. Zaoberali sme sa otázkami o mediatácii ako napr. aká by mohla byť, prečo je vhodné meditovať aj v dnešnej dobe alebo o čom by sme mali meditovať. Odpovede sme spoločne hľadali počas pobytu. Tiež sa dali nachádzať aj v prínosnej prednáške od Silvii, ktorá bola zahrnutá do bohatého piatkového programu.

   

„Pravda, súcitenie a láska sú v živote človeka najmocnejšími, ktoré premieňajú v dobro. Sú to trvalé hodnoty života.“

V piatok poobede sme sa zoznámili s Beou na jej konskej farme, ktorá je priamo za chatou meditačného centra. Westernové kone, ktorým sa Bea venuje už cez 20 rokov, boli veľmi priateľské a citllivé. 

   

Sobota sa od rána niesla vo výletnej nálade. Krásny slnečný deň a návšteva rozprávkovej Banskej Štiavnice podnietili chuť sa pekne obliecť a s úsmevom sa vydať na výlet. 

Doobeda sme sa zúčastnili antropozofickej medicínskej prednášky Dr. med. Armin Husemann pod názvom Hudobná stavba človeka, ktorá sa konala v rámci IPMT (International Postgraduate Medical Training Slovensko – Banská Štiavnica, 14. – 21. august 2021). 

Nechýbal spoločný obed vo výbornej vegge reštaurácii priamo v srdci mesta. A keďže počasie bolo priam ideálne, vybehli sme sa tiež okúpať do Vodárenského tajchu. 

Tvorivá nálada nás neopúšťala a tak sme sa fotili v obľúbených jogových pozíciách priamo aj pri tajchu. 

   

Po návrate do Baského Studenca sme prepracovávali jednotlivé ásany podrobnejšie a tiež sme sa venovali pozorovaniu okolia vrámci hlavnej témy pobytu. Záver bohatého dňa dotvorilo spoločné posedenie pri ohni, s výhľadom na pasúce sa kravičky a výborným vegetariánskym gulášom. Lepšiu bodku za dňom sme si ani priať nemohli. ☺

       

       

V nedeľu doobeda sme si prechádzali jednotlivé otázky a odpovede k meditácii.

Aká meditácia?

Predmetná meditácia, obsahová, obsažná s ideou.

Prečo meditovať? 

Kvalitná meditačná prax môže podporiť v človeku pozornosť, koncentráciu, rozpoznávanie, čo je v dnešnej dobe zmysluplné. Tým sa človek môže stať múdrejší, plnší, dospieť k celostnejšiemu rozvoju. Celkovo ide o rozvoj múdrosti, poznania a nadhľadu. Sekundárne následne z meditácie nastáva pokoj, uvoľnenie a usporiadanie. Obsahy a myšlienky sú pokojné. 

Ako meditovať?

Pozorovanie, tvorba predstáv, koncentrácia, vnímanie.

Aktívnou koncentráciou, ktorá sa môže začať od meditačnej vety a tá nás privedie k samotnému obsahu. Napríklad aj mantra je meditačná veta, ktorá sa opakuje a podmieňuje tvorbu predstáv. Pri tvorbe predstáv je dôležitá presnosť.

O čom meditovať?

Tajomstvo pravej meditácie musí byť čerpané zo svetovej múdrosti a spočíva v čistote jej obsahu. Obsah musí byť premýšľavý, precítený a prežívaný. Meditačná veta je zhrnutie meditačného obsahu, ktorý je vlastne popis širšej skutočnosti. 

S kým? Kde meditovať?

Spoločná meditácia alebo samostatná meditácia. Na začiatok sa odporúča v pokoji, ale postupne by človek mohol byť schopný meditovať aj v prostredí kde sú rôzne ruchy alebo dokonca iní ľudia. Podstatné je vedieť sa dostať k obsahu.

Kedy meditovať?

Každý deň, pred tým ako vstúpia do vedomia života človeka iné vnemy. Je vhodné pripomínať si obsah meditácie aj počas dňa. Je tiež vhodné venovať sa meditácii alebo niečomu obsažnému pred spaním. Meditácia napomáha k preduchovneniu človeka.

Ako často meditovať?

Ak pri meditácii zostaneme s vytrvalosťou celé roky, mohla by nastať istá skrytá premena duše.

Ako dlho meditovať?

Aspoň 5 min denne udržať obsah v koncentrácii, v predstave. Je vhodné sa k téme vracať.

Ako súvisí zdravie, dych, prána s meditáciou?

Predmetná meditácia pôsobí usporadujúco na dych človeka a tým následne nastáva celkové ozdravné pôsobenie.

„Schopnosť sám seba priviesť k transformácii.“

V nedeľu pred obedom, nechýbala spoločná záverečná predmetná meditácia a ani spoločná fotka. ☺

Úplná bodka pobytu bol nie náročný výstup na druhý najvyšší kopec Štiavnických vrchov Paradajs.

       

Ďakujem za zmysluplne strávený predĺžený víkend, kde sme mali možnosť priblížiť sa k meditácii, ktorú môžeme vnímať aj ako duchovné ukotvenie sa vedomia v múdrosti plnej myšlienky.

 

Jana Blažíčková, študentka vzdelávania lektorov jogy, september 2021.

 

Pin It on Pinterest