UŽ USKUTOČNENÉ: Čakry a ich duševný význam – seminár – marec 2019

Čo to tá čakra vlastne znamená?

K joge patrí i náuka o takzvaných čakrách. Obrazne povedané, je možné ich prirovnať k lotosovým kvetom, ktoré majú svoje okvetné lupene. Tieto lupene predstavujú rôzne duševné kvality, ktoré v nás čakajú na svoje objavenie v zmysle rozpínania a zdokonaľovania. Podobne ako Slnko nás môžu tieto duševné kvality pretepliť a obohatiť.

V starovekej Indii šlo o širokú náuku o rôznych energetických centrách a kvalitách, ktoré boli priradzované rôznym úrovniam tela – jemnohmotného tela, pozdĺž chrbtice. Táto náuka úzko súvisela s obrazom človeka ako súčasti kozmu a vesmíru.

Podobným rozsiahlym pohľadom na svet bol aj svet antiky a jeho rôzni bohovia: Zeus, Apollón, Afrodita. Alebo v Ríme: Jupiter, Mars, Venuša a podobne. Každý z nich mal isté kvality, isté vyžarovanie, doslovne: šla z neho iná energia.

Každá čakra má analógiu s nejakou duševnou kvalitou, či vlastnosťou. Rôzne duševné kvality so sebou nesú rôzne spôsoby prístupy k práci, k nášmu nasadeniu. Jeden viac energeticky, jeden viac pokľudne a vytrvalo.

Seminár - čakry a ich duševný význam

Čo na seminári získate

Na seminári sa budeme venovať tématike čakier prakticky, tak aby bola táto téma  jednoduchšie uchopiteľná aj pre vás a získate hlbšie porozumenie témy čakier.

Dozviete sa o čakrách v širších súvislostiach a logických náväznostiach. Časom, v ideálnej kombinácií s návštevou kurzu jogy, kde môžete túto širokú náuku o čakrách preniesť i do jednotlivých jogových cvikov – ásan, pobadáte, že ste sa naučili:

 • rozvinúť istý stupeň zručnosti cítenia pre rozlišovanie podstatných vecí od nepotrebných
 • rozpoznať stavy a dôvody napr. vyčerpanosti, únavy, strachov
 • rozlišovať a usmerňovať svoje nálady a emócie
 • nachádzať zmysluplné ciele a vedieť pre ne utvárať dostatok životných síl
 • podliehať menej vonkajším tlakom okolia či rôznym manipuláciam
 • samostatne, slobodne sa rozhodovať pre svoje stanovené úlohy
 • dokáže zažívať zmyslovú radosť a náplň zo života

Čo sa na seminári ešte dozviete

 • Koľko je čakier a aké duševné vlastnosti sú pre ne význačné
 • Ako ich človek môže rozvíjať a uplatniť v živote
 • Ktoré ásany súvisia s kvalitami ktorých čakier
 • Praktické ukážky jednotlivých ásan v spojitosti s čakrami
 • Čakry a ich vplyv na fyzické zdravie
 • Ako súvisia s čakrami zemské živly a kozmické planéty
 • Čo sa myslí pod pojmom “otváranie čakier” a prečo to na naších hodinách nerobíme

Kedy sa seminár koná:

22. – 23. marec 2019

piatok od 17:00 do 20:00

sobota od 9:00 do 13:00

Kde sa seminár koná:

V piatok v našich umelecky upravených priestoroch na adrese Cíbicka cesta 6, Svätý Jur.

V sobotu v El Academy, Šenkvická 18, Pezinok

Cena a platba za seminár:

50,- Eur/osoba

V cene je zahrnuté aj drobné občerstvenie a nápoj v bio-kvalite.

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti sa platí vopred plná suma. Po prihlásení vám zašleme faktúru s údajmi k úhrade. Po zrealizovaní úhrady vám pošleme potvrdenie o rezervácii miesta na seminári.

Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť
2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť
1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Prihláste sa na toto podujatie

  Ak ste u nás v minulosti platili faktúrou, nemusíte vypĺňať údaje nižšie.

  Silvia a Vlado Wagnerovci

  Silvia a Vlado Wagnerovci

  ORGANIZÁTORI

  tel.:  0907 184 396 

  asana@asana.sk 

  Cíbicka cesta 6, Svätý Jur, 900 21

  22 marca, 2019

  23 marca, 2019

  }

  Od

  17:00

  }

  Do

  13:00

  Kategórie

  História podujatí, Pezinok, Podujatia, Semináre, Svätý Jur

  Značky

  Čakra, Joga, joga seminár, Silvia a Vlado Wagnerovci

  PRIDAJTE SA K NÁM

  Pin It on Pinterest