UŽ USKUTOČNENÉ: Študijný jogový pobyt v Taliansku – október 2019

Študijno – praktický pobyt v Taliansku

S témou: „Rozvoj duševných cítení v joge a ich liečivé aspekty“

Tentokrát vás pozývame s nami do severného Talianska, krajiny majestátnych Dolomitov, krásnych starobylých kamenných dediniek, čistých panenských horských jazier. Horská oblasť severného Talianska pôsobí veľmi ukľudňujúco a ponúka obohatenie pre zmyslový a citový život.

Pobyt bude kombinovaný s jogovými odbornými prednáškami, ásanovou praxou a regeneračnými prechádzkami.

Téma „Rozvoj duševných cítení v joge“

Doba, v ktorej žijeme, má sklon k mechaničnosti, rutine, chladu a niekedy až apatii. Joga, jej pestrá paleta cvičení a možností, podporuje človeka práve v rozvoji citov a cítení. A tým voči realite stavia určitú protiváhu.

Dobre rozvinutý citový život nám poskytuje silnú podporu v bežnom živote, a tiež je veľmi cenný v medziľudských vzťahoch, v ktorých následne nachádzame a tvoríme ľudskú vzájomnosť, záujem a teplo.

Na našich kurzoch, seminároch  jogy necvičíme len klasicky “telesne”, ale pri cvičení zmysluplne zapájame aj ducha. Vnútorná aktivita a zároveň účasť na preberanej téme nás vedie k prirodzenej rýchlosti myšlienkového a citového života.

Ako rozvoj cítení a estetický pohyb pôsobí na zdravý chrbát?

Chrbtica s jej charakterom je centrálnou osou človeka a ak je zdravá, prejavuje sa svojou pružnosťou, stabilitou a dynamikou. Spolu s bezchybne fungujúcimi stavcami bez blokád dokáže chrbtica prejaviť aktívne tvoriace sily a svojou vlastnou dynamikou zabraňuje každej labilite a slabosti.

Z pohľadu jogy je veľmi zaujímavá téma vlastnej dynamiky chrbtice, čo v praxi znamená, že presne stanoveným a naštudovaným spôsobom vedome privádzame aktivitu do daného úseku chrbtice. Zároveň vzniká a rozvíja sa cit a spolu s nasadením vôle prichádza k tvorbe životnej energie (v jogovej terminológií tzv. prána), ktorou sa výrazne posilňujú sily chrbtice. Po určitom čase nastáva výrazná regenerácia celého chrbtového aparátu. Viac o tejto téme sa dozviete na pobyte.

Slobodný dych a jeho liečivé aspekty v joge

Vedeli ste o tom, že to, na čo myslíme, aké si tvoríme predstavy, súvisí s kvalitou nášho dýchania?

Tvorba predstáv vplýva na rozvoj cítenia a nepriamo ovplyvňuje to, ako dýchame. Duševné dysbalancie, ako sú napr. stresové situácie, depresie, nervozita, nespavosť, sú dôsledkom toho, že dýchame plytko.

Keď sa začnete venovať jogovým cvikom, pobadáte rôzne kvality dýchania a rytmy dýchania. Otázkou je, ako môžeme zaobchádzať s dychom. Ponecháme rytmus a intenzitu dýchania v prirodzenom plynutí alebo začneme do dychu zasahovať a tým meniť prirodzený chod autonómne riadeného procesu dýchania?

Čo sa stane, ak zasahujeme do dychu a meníme ho? A ako vyzerá tzv. školenie voľného dychu? Ako sa prejavujú liečivé aspekty slobodného dychu v joge na našom zdraví a psychike? Viac o tejto téme sa dozviete na seminári.

Program – čo vás čaká na tomto pobyte:

 • Pochopíte veci v širších súvislostiach
 • Zažijete kombináciu intenzívnej jogovej praxe, spolu so štúdiom zaujímavých tém
 • Ubytovanie v estetických, inšpiratívnych priestoroch
 • Zdravá vegetariánska strava
 • Pobyt v krásnom prírodnom prostredí, neďaleko jazera

Čo vás čaká po pobyte 

Vyššie uvedená kombinácia rôznych elementov vedie k tvorbe novej životnej sily a inšpirácií pre život, čím výrazne podporíme naše fyzické i psychické zdravie.

Za posledné roky máme vypozorované, že po návrate z tohto pobytu sa ľudia cítia plní životnej sily, nových nápadov, a vedia sa chopiť cieľov radostne.

Pre koho je tento jogový pobyt vhodný?

 • Pre všetkých, ktorí majú radi výzvy a pokrok. Program kombinuje intenzívne štúdium a myšlienkovú prácu spolu s intenzívnou jogovou praxou
 • Pre tých, ktorí ste absolvovali jeden a viac našich 3-mesačných kurzov jogy, oslovil vás náš prístup, a chcete spraviť pokrok, spoznať viac podstatu
 • Pre  tých z vás, ktorí uvažujete o našom vzdelávaní lektorov jogy. Získate lepší prehľad o podstate jogy
 •  Pre tých z vás, ktorí ste prihlásení do nášho vzdelávania lektorov jogy. Môžete už začať s predštúdiom a podporiť svoj rozbeh vo vzdelávaní

Čo z jogy sa naučíte počas pobytu?

 • ako utvárať vedome jogové pozície cez obsah, myšlienky
 • ako jednotlivé cviky podporujú vlastnosti tzv. čakier a obohacujú náš život
 • čo sú duševné cítenia a ako sa rozvíjajú počas cvičenia  (napr. v pozícií trikonásana zažívame šírku, otvorenosť priestoru)
 • pozdrav slnka a jeho liečivé aspekty
 • základné joga pozície
 • vyskúšame aj pokročilé ásany, ako isté životné výzvy (stoj na hlave, škorpióna a pod.)
 • správne prevedenie joga pozícií s našou dopomocou a korektúrou
 • ako dýchať počas cvičenia
 • rozdiel medzi voľným a vedeným dychom
 • ako duševné cítenia prinášajú harmóniu a vyrovnanosť v medziľudských vzťahoch

Čo vám joga pobyt prinesie pre bežný reálny život?

 • nové životné sily, energiu pre každodenný život
 • elimináciu strachov, úzkostí a depresií
 • zažijete integrálnu jogu, ktorá prepája vysoké ideály so životom
 • budete sa vedieť vyznať sa vo svojich pocitoch a emóciách, ukľudníte svoju myseľ
 • rozvoj koncentrácie a prípravu na meditáciu
 • stabilizáciu vo svojom duševnom živote
 • naučíte sa stanoviť si ciele a úlohy pre život, budete ich vedieť aj naplniť

Lektori pobytu

Počas pobytu vás skúsení lektori a učitelia  jogy Silvia a Vlado Wagnerovci  zoznámia s jogovými témami veľmi praktickou a nenáročnou formou. Prednášky v Taliansku obohatí aj prizvaný expert, odborník pre oblasť jogy a duševného života.

Termín pobytu

24. – 27. október 2019

Referencie účastníkov našich pobytov v Taliansku

O pobyte v Taliansku

Keďže pracujem v bankovom sektore, potrebujem vypnúť a zrelaxovať. Veľmi dlho sa venujem tancu a pôsobím ako učiteľka tanca pre deti aj dospelých. Joga sa okolo mňa objavovala už od detstva, aj som navštívila zopár hodín a vyskúšala rôzne druhy. Teraz ma oslovila najmä téma tohto seminára. Keďže nie som praktizujúci študent jogy, zo začiatku seminára som si pretvárala vysvetľovanú tému do tanca. Až po pár hodinách, keď prednášajúci začal vysvetľovať a praktizovať s nami tvorbu ásan, som si uvedomila, že aj ja som začala zrazu tvoriť ásany, o ktorých som dovtedy čo to počula, aj som ich skúšala, len mi nešli. Seminár mi dal veľa najmä z duševnej stránky. Stretla a spoznala som tam zaujímavých a milých ľudí, nasala fantastickú atmosféru hôr a skúšala nové limity. Preberané témy mi zrazu začali dávať zmysel a potvrdil sa mi fakt, že všetko so všetkým súvisí. Ešte teraz vo mne doznievajú preberané témy a postupne si ich analyzujem a spracovávam. Seminár v Taliansku vrelo odporúčam.

                                                           

Lýdia S. – bankový sektor

O pobyte v Taliansku

Joge sa venujem už tretí rok a už pre mna neznamená len telesné cvičenie,ale najmä rozsiahlu filozofiu, ktorej pochopenie vedie ku skvalitneniu môjho bežného života a fyzického aj duševného zdravia. Literatúra, ktorú nám Vlado na hodinách odporučil, je síce zaujímavým, ale aj náročným čítaním a preto som sa pre lepšie pochopenie jednotlivých tém rozhodla zúčastniť jogového seminára organizovaného v Taliansku. Samotný seminár bol dosť náročný, ale na dostatočné pochopenie boli vynikajúce najmä spoločné večerné diskusie medzi jednotlivými učastníkmi seminára,ktorí boli povačsine aj členmi samotného jogového vzdelávania. Veľa vecí mi zrazu bolo oveľa jasnejších a ak si na tom dáte záležať, budete schopní tieto myšlienky integrovať do vášho bežného života,ktorý môže byť oveľa spokojnejší a kvalitnejší…samozrejme všetko chce prax a nejde to odrazu:-). V každom prípade bol pre mňa tento seminár jedným z dôvodov, pre ktorý som sa rozhodla v budúcnosti zúčastniť jogového vzdelávania pod  vedením Vlada a Silvie:-) Takže ak si chcete z jogy zobrať viac ako len fyzické cvičenie a pomôcť aj vášmu duševnému životu,vrelo odporúčam.

                                                           

Ela J. – manažérka

O pobyte v Taliansku

Okrem iného som sa na toto pobyte naučila, že to, ako sa cíti moje telo, nie je len záležitosťou tela. Že napätie a uvoľnenie nie sú len vo svaloch. Že jogové pozície – ásany – sa dajú tvoriť ako umelecké diela a dobre utvorená ásana pôsobí i na svoje okolie, pomôže i druhému človeku nájsť jej ideálnejšie vypracovanie. Že z dobrého ponorenia sa do cvičenia, práce človeku namiesto únavy môžu prichádzať nové sily. A dalo by sa spomenúť ešte mnoho ďalších inšpirácií.

                                                           

Soňa P. – univerzitná učiteľka

Cena, platba a storno podmienky:

Nejde o “organizovaný zájazd”, ale o spoločne štúdium a prax. Náklady si teda hradí každý samostatne.

Zo skúsenosti je to cca. 50€ doprava , 75€ ubytovanie, 70€ strava + platba za vzdelávací seminár cca. 75 Eur/osoba + odmena za naše lektorovanie, organizovanie a tlmočenie je 75 Eur/osoba. Spolu teda cca. 345€/osoba.

Platba za pobyt

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti sa platí vopred, plná suma 345,- Eur.

Po záväznom prihlásení vám zašleme faktúru.

Storno podmienky

3 týždne pred pobytom – 100% sumy vrátené späť
2 týždne pred pobytom – 50% sumy vrátené späť
1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa pobytu z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktuje nás (email, telefonát) a bude Vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Prihláste sa na toto podujatie

alebo nám napíšte, ak máte záujem o bližšie informácie

  .

  Silvia a Vlado Wagnerovci

  Silvia a Vlado Wagnerovci

  ORGANIZÁTORI

  tel.:  0907 184 396 

  asana@asana.sk 

  Bolzano, Bolzano

  24 októbra, 2019

  27 októbra, 2019

  }

  Od

  06:00

  }

  Do

  20:00

  Kategórie

  História podujatí, Podujatia, Študijné pobyty, Taliansko

  Značky

  joga a zdravie, joga pobyt, joga pobyt v horach, joga taliansko, jogový pobyt, Silvia a Vlado Wagnerovci, studium jogy

  PRIDAJTE SA K NÁM

  Pin It on Pinterest