Mgr. Filipa Ondrejková

psychoterapeutka a učiteľka jogy

Filipa Ondrejková - profil lektora

Vo vzdelávaní budem viesť časť o joge a jej vplyve na duševný život človeka. Som psychoterapeutka a pracujem s ľuďmi. Za učiteľku jogy som sa vzdelala, pretože som hľadala spôsob, ako by sa jednotlivec mohol konkrétne duševne zapojiť a prakticky uplatniť svoje kreatívne, tvoriace a formotvorné schopnosti.

Joga v tomto smere ponúka veľmi pekné a cenné možnosti. Uvediem vás do vnímania prepojenia duševného života a jogovej praxe s cieľom získať cit pre tzv. “vedomie slobodné od tela” a “vedomie zviazané v tele”.

V oboch oblastiach (joga aj psychoterapia) sa zameriavam na podporu zdravej duševnej orientácie a smerovania človeka. Ak je aj vaším cieľom podporiť duševné zdravie účastníkov vašich kurzov jogy, rada vám odovzdám podnety a tipy, ktoré sa mi v tomto smere ukázali ako fungujúce.

Nie je bežné, aby učiteľ jogy mal aj hlbšie poznanie o duševnom živote, jeho zdraví, prevencii duševných chorôb. No s istou dávkou základných znalostí a uvedomenia si súvislostí, ktoré vám viem sprostredkovať v mojich prednáškach a praxi, môžete aj vy veľmi výrazne podporiť duševné zdravie svojich klientov. Odmenou vám bude pocit vnútorného naplnenia a práca, ktorá vás baví a nevyčerpáva

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

Detailnejšie sa zameriame na to, ako pôsobia jednotlivé cvičenia na duševné zdravie človeka, jeho sociálnu kapacitu, vnútornú otvorenosť. Tiež sa budeme spolu učiť čím podporiť tvorivú, prosociálnu, dávajúcu orientáciu účastníka, ktorá mu neskôr prospeje pri tvorbe zdravých medziľudských vzťahov, podporí jeho kapacitu utvárať a viesť zmysluplný život.

Samostatnou kapitolou budú aj vybrané aspekty práce s ľudmi s psychickými ochoreniami: úzkosti a depresie.

Mgr. Filipa Ondrejková psychoterapeutka a učiteľka jogy
Mgr. Filipa Ondrejková psychoterapeutka a učiteľka jogy

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

Detailnejšie sa zameriame na to, ako pôsobia jednotlivé cvičenia na duševné zdravie človeka, jeho sociálnu kapacitu, vnútornú otvorenosť. Tiež sa budeme spolu učiť čím podporiť tvorivú, prosociálnu, dávajúcu orientáciu účastníka, ktorá mu neskôr prospeje pri tvorbe zdravých medziľudských vzťahov, podporí jeho kapacitu utvárať a viesť zmysluplný život.

Samostatnou kapitolou budú aj vybrané aspekty práce s ľudmi s psychickými ochoreniami: úzkosti a depresie.

Vzdelanie a skúsenosti

Vyštudovala psychológiu, absolvovala psychoterapeutický výcvik a má svoju psychoterapeutickú prax.

Momentálne učí študentov doktorantského štúdia na Fakulte telovýchovy a športu. Za učiteľku jogy sa vzdelávala v našej akadémii.

Čo vás Filipa naučí

Žiakov, záujemcov a účastníkov svojich kurzov chcem viesť k tomu, aby realizovali svoj potenciál  ako duševne silní, zodpovední a pozorní ľudia. Aby si osvojili proaktívny prístup k svojmu prostrediu (rodinnému, vzťahovému, pracovnému aj kultúrno-spoločenskému).

Aby neboli majstrami v adaptovaní sa na podmienky prostredia. Práve naopak. Aby boli majstrami svojich životov. Aby boli dosť silní, zodpovední a pozorní na to, aby dokázali priniesť zmenu. Aby boli príčinou zmien.

Aby boli príčinou toho, že nevyhovujúce a neľudské pomery sa vďaka ich proaktivite zmenia na pomery zmysluplné a hodné veľkosti Ducha, ktorí sa prejavuje v nich, v im blízkych aj vo vzdialenejších spolupútnikov v čase.

„Moji žiaci by mali byť majstrami svojich životov. Aby boli dosť silní, zodpovední a pozorní na to, aby dokázali priniesť zmenu. Aby boli príčinou zmien.“

Pin It on Pinterest