Mgr. Lucia Merceková cert. MDT

fyzioterapeutka, majiteľka a riaditeľka centra fyzioterapie Revitalis

Lucia Merceková - profil lektora

Ako fyzioterapeutka s vyše 30-ročnými skúsenosťami budem na tomto vzdelávaní pôsobiť ako externá lektorka a zastreším témy o zdraví človeka, základy anatómie a fyziológie.

Mojim hlavným zameraním vo fyzioterapii je chrbát a poškodenia chrbtice. Moje dlhoročné skúsenosti často publikujem, prezentujem na konferenciách a teraz sa teším na vás a možnosti, ktoré ponúka prepojenie fyzioterapie a jogy.

Detailne si spolu prejdeme chrbticu, jej jednotlivé funkčné celky, rozsah jej pohyblivosti. Samozrejme, významnou časťou budú aj časté poškodenia a bolesti chrbtice. No a v neposlednej rade aj prevencia poškodení chrbtice.

Rada zodpoviem na vaše otázky, týkajúce sa pohybového aparátu a chrbtice a poskytnem vám aj odborné materiály k tejto téme. Kedže denne pracujem s pacientami, ktorí chodia do nášho centra fyzioterapie Revitalis, vo svojich odporúčaniach navrhujem riešenia a postupy, ktoré nie sú len teóriou, ale mám ich precízne overené z mojej každodennej praxi. Teším sa, že sa s vami budem môcť podeliť o tieto, podľa mňa cenné a overené podnety v oblasti zdravého chrbáta a celkového zdravia. 

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

  • Zdravie človeka  v rôznych rovinách
  • Základy anatómie a fyziológie človeka
  • Pohybový aparát a chrbtica
  • Časté zdravotné obmedzenia účastníkov kurzov jogy
  • Pri akých ochoreniach zvýšiť pozornosť a na čo dbať počas hodín jogy

Vzdelanie a skúsenosti

Za magistru v odbore fyzioterapie sa vzdelala na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislave, odbor fyzioterapia. Svoju špecializáciu si prehĺbila na Medzinárodnom inštitúte McKenzie – Cert. MDT

Je autorkou mnohých článkov pre verejnosť, spoluautorkou 5-tich odborných publikácií, dvoch príručiek a DVD-čiek pre laickú verejnosť. Je jednou z prvých školiteliek „Školy chrbtice“ na Slovensku.

Problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu sa venuje viac ako 30 rokov. Medzi prvými na Slovensku sa jej podarilo skĺbiť metódu McKenzie, fyzioterapiu v Redcord systéme a precízne Pilatesové cvičenia, s cieľom zvládnuť bolesti chrbtice definitívne.

Prednáša fyzioterapeutom externého štúdia Slovenskej zdravotníckej univerzity. Organizuje školiace akcie výlučne efektívnych metodík pre lekárov, fyzioterapeutov a trénerov. 

Lucia je registrovanou členkou Slovenskej komory fyzioterapeutov a členkou Českej pediatrickej spoločnosti.

„Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“

Pin It on Pinterest