Miriam Bellušová

učiteľka jogy, vedie Školu jogy a Vydavateľstvo AD-joga

Mirka Bellušová - profil lektora

Vo vzdelávaní vám predstavím možnosti vyučovania jogy pre ľudí dotknutých rakovinou. Bežne sa v ponuke jogových centier nachádzajú kurzy len pre zdravých záujemcov, ideálne bez akýchkoľvek kontraindikácií. Joga má významné účinky pri prevencii chorôb a preto je chybou, že sa tak málo vyučuje pre chorých, ktorí rovnako potrebujú posilňovať liečivé sily svojho organizmu v boji s už prejavenými chorobami.

Joga človeku dotknutému rakovinou prináša cenné možnosti, aby sa:

  • naučil zvládať strachy prameniace z choroby, 
  • venoval zmysluplnej a možnostiam primeranej pohybovej aktivite,
  • pokúsil nachádzať v živote to, čo ho zaujíma a teší, 

a tým získal vlastné a zásadné pomocné prostriedky v boji proti rakovine. 

Spoznávanie nových možností svojho vedomia a tela pôsobí vo veľkej miere oslobodzujúco a prináša chvíle odpútania sa do zložitých životných pomerov. Hodiny jogy sa tiež vyznačujú dôležitým sociálnym aspektom, ktorý predstavuje ľudská vzájomnosť a podpora. Joga sa stáva cestou von z izolácie, podporuje sociálne začlenenie a umožňuje rozvíjať harmonické vzťahy.

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

  • Vysvetlíme si základné informácie o príčinách vzniku rakoviny a o zdravotných účinkoch jogy.
  • Naučíme sa ako pracovať na joge k podpore väčšej otvorenosti voči okoliu a vnímaniu vonkajšieho sveta. 
  • Stanovíme praktické východiská ako môže joga podporovať imunitu a ako možno v jogových ásanách rozvíjať vhodné cítenia pre zvýšenie psychickej odolnosti a otvorenosti.

Vzdelanie a skúsenosti

Povolaním som inžinierka ekonómie. Ťažisko mojich pracovných aktivít spočíva v sektore neziskových organizácií, no viac ako desať rokov som pracovala aj v korporátnom bankovníctve. Silne som vtedy vnímala potrebu sebarealizácie ešte iným spôsobom. Hľadanie ma v roku 2007 priviedlo na kurzy jogy Vlada Wagnera v Akadémií vzdelávania a jogy Ásana, ktoré sa stali dôležitým začiatkom pre úplne nový rozmer mojich pracovných aktivít. 

Ako učiteľka jogy pôsobím od roku 2016, vediem lekcie v Bratislave a okolí. Zúčastňujem sa pravidelne ďalšieho vzdelávania v oblasti jogy na Slovensku aj v Taliansku. Od roku 2018 spolupracujem s Ligou proti rakovine.

Venujem sa aj prekladom odbornej literatúry a článkov z oblasti jogy. V roku 2018 vyšiel vo Vydavateľstve Matys knižne preklad knihy Joga a rakovina, od autora Murata Örsa. Od roku 2021 som svoje aktivity rozšírila o vydavateľskú činnosť, vydavateľskou prvotinou bola kniha Slobodný dych a svetelno-duševný proces. Aktuálne v spolupráci s kolegami prekladáme knihy o Signatúre planét a duševno-duchovnom rozvoji v pedagogike a knihy Cvičenia duše a pripravujem ich vydanie. 

Viac informácií o mojich aktivitách v oblasti jogy nájdete na www.ad-joga.sk.

„V zložitom období choroby predstavuje joga prostriedok pre aktívne zameranie pozornosti smerom k novým, produktívnym a pre spustenie ozdravných procesov obzvlášť potrebným horizontom a témam.“

Pin It on Pinterest