Ing. Vladimír Wagner

lektor vzdelávania, učiteľ jogy s dlhoročnými skúsenosťami a zakladateľ Ásany

Vlado Wagner

Veľmi mi záleží na tom, aby vaša účasť v našom vzdelávaní plynule a úspešne prešla do praxe a už počas vzdelávania ste začali viesť svoje prvé lekcie jogy, na čom budeme spolu intenzívne pracovať. Takisto budeme spoločne konzultovať rozbeh vašej učiteľskej praxe, pracovať na formulovaní vašich cieľov v joge a jej vyučovaní.

Mojou silnou stránkou je práca na jogových cvikoch, ich detailné vypracovanie a vlastná dynamika chrbtice, čo vám dokážem odovzdať a vďaka tomu budete rýchlejšie napredovať vo vašej ásanovej praxi.

Naučím vás, ako získať cit pre jednotlivé formy pohybu, obsahy jednotlivých ásan a pre princípy životných síl uplatňované počas cvičenia. Budem vám k dispozícii aj pri korekciách a dopomoci počas cvičenia ásan.

Spolu budeme rozpracovávať a detailne spoznávať jednotlivé cviky, čo sa týka obsahu, prislúchajúceho duševného cítenia, typickej dynamiky a práce chrbta. Ukážem vám, ako sa toto všetko dá priblížiť účastníkom kurzov napríklad gestami, slovami, skicou, či slovným popisom.

Spoločne nás čaká rozvoj kvalitnej a k podstate idúcej práce s jednotlivými ásanami a ich kvalitami. Výsledkom bude, že spravíte výrazný osobnostný pokrok, ako aj pokrok vo svojej jogovej praxi. A zároveň získate zručnosť sprostredkovať tieto cviky účastníkom vašich kurzov.

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

 • ásanová prax
 • filozofia jogy
 • pedagogika a práca s dospelými na kurzoch jogy
 • čo je vlastne joga
 • rôzne prístupy k joge – Karma-joga, bhakti-joga, džána-joga, radža joga
 • ako to bolo s jogou v minulosti a ako je to v súčasnosti
 • ako by to mohlo/malo vyzerať s jogou v budúcnosti a prečo
 • tri sily duše: myslenie, cítenie a vôľa a práca s nimi v jogovej praxi
 • duševné upokojenie a mentálne usporiadanie človeka v joge
 • dych a dýchanie v joge
Vlado Wagner - lektor jogy
Vlado Wagner - lektor jogy

Témy, ktorým sa budeme spolu venovať:

 • ásanová prax
 • filozofia jogy
 • pedagogika a práca s dospelými na kurzoch jogy
 • čo je vlastne joga
 • rôzne prístupy k joge – Karma-joga, bhakti-joga, džána-joga, radža joga
 • ako to bolo s jogou v minulosti a ako je to v súčasnosti
 • ako by to mohlo/malo vyzerať s jogou v budúcnosti a prečo
 • tri sily duše: myslenie, cítenie a vôľa a práca s nimi v jogovej praxi
 • duševné upokojenie a mentálne usporiadanie človeka v joge
 • dych a dýchanie v joge

Moje skúsenosti jogou

Dnes som už 11-ty rok učiteľom jogy na plný úväzok. Toto povolanie vnímam ako veľmi zmysluplné a v dnešnej dobe potrebné. Kombinuje v sebe totiž viaceré oblasti – hlbokú filozofiu, zdravý pohyb, zdravie tela a mysle, pedagogiku a rozvoj človeka.

Už v mladom veku ma oslovovala hĺbka východnej, ale aj západnej filozofie. Vzdelanie za učiteľa jogy som absolvoval v Nemecku a kontinuálne sa v joge naďalej vzdelávam. Vďaka tomu vám viem poskytnúť široký prehľad o rôznych jogových a spirituálnych školách, prístupoch, trendoch a historickom vývoji v týchto oblastiach.

Absolvoval som niekoľko ciest do Ázie, najmä Indie, kde som vyše roka študoval a spoznával rôzne filozofie a formy spirituality. Takto získané skúsenosti a širšie súvislosti z toho vyplývajúce mi poskytujú veľmi dobrý základ pre praktickú prácu na kurzoch jogy, ako aj prácu s našimi študentami počas vzdelávacieho programu. 

V tomto povolaní je veľmi dôležitým uvedomenie, že vzdelávaním sa za učiteľa jogy človek robí veľmi veľa aj pre svoje okolie, rodinu a blízkych. Síce strávi zopár vzdelávacích víkendov mimo domu a niekedy môže mať pocit, akoby ich oberal o spoločný čas. No opak je pravdou. Často som mohol pozorovať, že naši študenti sa postupne stávajú prínosom a posilou pre svojich najbližších. Vracajú sa domov duševne posilnení a obohatení o nové skúsenosti. Práca, teda skôr “poslanie“ učiteľa jogy ich duševne napĺňa a vďaka tomu zároveň podporujú druhých.

“Dobre rozvinutý citový život, napríklad aj prostredníctvom jogových cvičení, nás duševne stabilizuje, ukľudňuje, no zároveň otvára voči okoliu, robí vnímavejšími. Tak vzniká základ pre kvalitné medziľudské vzťahy.”

Pin It on Pinterest