Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: začíname od septembra 2021. V prípade prerušenia kurzu z dovodu covid-opatrení si môžete zostávajúce lekcie preniesť do ďalšieho behu kurzu alebo vyčerpať v online pokračovaní kurzu (Zoom), prípadne Vám nevyužitú časť vrátime. POZOR...
Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: začíname od septembra 2021. V prípade prerušenia kurzu z dovodu covid-opatrení si môžete zostávajúce lekcie preniesť do ďalšieho behu kurzu alebo vyčerpať v online pokračovaní kurzu (Zoom), prípadne Vám nevyužitú časť vrátime. POZOR...
Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: začíname od septembra 2021. V prípade prerušenia kurzu z dovodu covid-opatrení si môžete zostávajúce lekcie preniesť do ďalšieho behu kurzu alebo vyčerpať v online pokračovaní kurzu (Zoom), prípadne Vám nevyužitú časť vrátime. POZOR...
Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: začíname od septembra 2021. V prípade prerušenia kurzu z dovodu covid-opatrení si môžete zostávajúce lekcie preniesť do ďalšieho behu kurzu alebo vyčerpať v online pokračovaní kurzu (Zoom), prípadne Vám nevyužitú časť vrátime. POZOR...
Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur

Joga Svätý Jur DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: začíname od septembra 2021. V prípade prerušenia kurzu z dovodu covid-opatrení si môžete zostávajúce lekcie preniesť do ďalšieho behu kurzu alebo vyčerpať v online pokračovaní kurzu (Zoom), prípadne Vám nevyužitú časť vrátime. POZOR...

Pin It on Pinterest