„Tak, ako telo nie je bez duše, tak nemôže byť ani kultúra bez spirituálneho života.“

Ľudia, národy, kultúra sa po celé stáročia vedeli navzájom obohacovať v poznaní. Osobné stretnutia, spoločné konštruktívne dialógy, hľadanie odpovedí pre otázky zmyslu života. Popritom snaha o zušľachťovanie morálky, hľadanie duševno-duchovných inšpirácií, ideí a ich prenos na život samotný. Aj tieto neustále dôležité témy filozoficko-sociálneho skúmania a dôležitosti ma priviedli k námetu tohto videa. Video je spracované umelecko-estetickým prevedením a jeho úlohou je pokojné pozorovanie obrazu spojené so slovnými, koncentračnými myšlienkami. Vo videu sa snažím poukázať na úplne nové zmýšľanie, akýsi nový začiatok, tvorbu novej kultúry – prepájanie harmonických foriem slobodnej od polarít.

  • Pozdrav slnku –  jeden z dôležitých symbolov východnej kultúry. Slnko v staroindickom jazyku nazývané Surya, ktoré v sebe nesie životodárnu silu, múdrosť, poznanie.
  • Hallelujah – kľúčové, oslavné zvolanie vyzdvihujúce hodnotu života v kontexte západnej kultúry.
  • Pozdrav slnku, Hallelujah – dva hlboké symboly a ich prepojenie v novej harmonickej forme slobodnej od polarít.

Zároveň videom podnecujem nepripustiť si viac manipuláciu a sugesciu. Nenechať si vziať základné ľudské práva a slobodu Ducha, duševno-duchovný rozmer človeka. Nedovoliť korona kríze a politicko-ekonomickému kruhu jednotlivcov vo svete ničiť kultúru a umenie v jej najrozličnejších prejavoch ako sú hudba, spev, tanec a pohyb. Inými slovami, nenechať siahať na náš duševný život a ničiť si duševné zdravie svoje i spoločnosti a národa. Verím, že každý z nás má silu a dokáže „aj napriek všetkému životu povedať ÁNO“ – tak, ako to napísal autor tohto výroku rakúsky psychiater Viktor Frankl. Tento odvážny človek, ktorý prežil koncentračný tábor, stál zoči-voči smrti a prežil, vďaka poukázaniu hľadania zmyslu života. V tomto videu som chcela priviesť aj vás divákov k celospoločenským otázkam na zamyslenie. Video v trvaní 5 minút má byť v pokoji pozerané a pozorované.  Nie je o rýchlom preklikávaní alebo dosahovaní čo najviac švenkov a záberov. Prajem kontemplatívne pozerania a nachádzanie odpovedí zmyslu života, umenia, krásy či odvahy.

 

Pin It on Pinterest