Opäť sa blížia Vianoce a pravdepodobne sa práve zamýšľate nad darčekmi pre vašich blízkych. Ak by ste im chceli darovať tento rok niečo zmysluplné a hodnotné, skúste im darovať duševnú vyrovnanosť, telesné zdravie a podnety pre osobný rozvoj.

Čo skutočne potrebuje dnešný človek?

Keď chceme niekomu niečo darovať alebo mu pomôcť, vždy je dobré sa najskôr zamyslieť nad tým, čo naozaj vlastne potrebuje. Čím mu skutočne môžeme pomôcť?

Ak by ste sa pýtali mňa, ako dlhoročného učiteľa jogy, ktorý denne pracuje s ľuďmi, čo by mohlo byť pre niekoho z vašich blízkych cenným prínosom, moja odpoveď by bola: zdravie.

Znie to príliš nudne?

Často slovo zdravie používame v bežnej komunikácii, napríklad pri gratulácii k narodeninám, ale veľmi málo sa snažíme porozumieť, čo naozaj to zdravie je. A ešte menej často využívame fantáziu na to, čo je ním naozaj myslené. A to je veľká škoda. Pretože keď niečo nemáme v živej predstave, ťažko sa to stane skutočnosťou.

Zdravie môžeme rozlišovať na viacerých úrovniach:

  • Zdravie na fyzickej úrovni – zdravie fyzického tela, orgánov a pod.
  • Zdravie na duševnej úrovni – duševná vyrovnanosť a pohoda, vnútorné šťastie, zdravý vzťahový život
  • Sociálne zdravie – spoločenské začlenenie, spoločenská interakcia
  • Zdravie na úrovni ducha a spirituality – rozvoj morálky a etiky človeka, orientácia v otázkach zmyslu života, osobný a osobnostný rozvoj človeka

Telesné zdravie a krása ako výsledok vnútornej aktivity

Pevná a pružná chrbtica = zdravý chrbát bez bolesti

Pri cvičení jogových cvikov vychádzame z vlastnej dynamiky a aktivity chrbtice.

Rozlišujeme 3 hlavné časti chrbtice:

  • spodnú, krížovú časť
  • strednú, driekovú časť
  • hornú, hrudnú časť

Kombinované zapojenie týchto častí chrbtice v rôznych pomeroch (raz je aktivity viac v jednej, pri inom cviku v inej), vedie relatívne rýchlo (už po 3 – 6 mesiacoch) k výraznému zlepšeniu pohyblivosti a vzpriamenosti chrbtice, ktorá sa tak približuje k ideálu zdravej chrbtice – harmonické spojenie pevnosti a pružnosti.

Joga ako umenie pohybu

Kvalitný pohyb, ktorého súčasťou sú okrem fyzického výkonu aj kritéria krásy a estetiky, vedie dlhodobo k telesnej kondícii, ktorú je možné popísať ako “vzdušná”. Príkladom pre tento typ pohybu sú napríklad baletky, tanečníci, gymnasti alebo aj krasokorčuliari. Pri všetkých týchto druhoch pohybu sa kladie dôraz aj na celkový estetický dojem a výraz. Výsledkom sú potom aj fyzicky pekné, skôr chudšie a proporčné telá týchto ľudí. Aj preto na našich hodinách kladieme dôraz na estetiku a krásu pohybu. Výsledkom je potom napríklad pružné telo, čo v reálnom živote znamená napríklad ľahší pohyb pri deťoch, či pri práci v záhrade.

Vznešené držanie tela

V jednotlivých jogových cvikoch, ktorým sa na našich hodinách jogy venujeme, kladieme dôraz na ich charakteristický výraz. Či vyjadrujú zodpovedajúcu tému a obsah. Napríklad pri niektorých cvikoch dbáme na to, aby mali rozpínavý, vyrastajúci charakter. Pri iných zas na ľahkosť pri ich prevedení. A v iných cvikoch je zas témou kľud a z pokoja vedený pohyb. Týmto spôsobom je často nepriamo podporované aj zdravšie (a krajšie) celkové držanie tela.

Rýchlejší metabolizmus

Zdravšie držanie tela a jeho prirodzená vzpriamenosť dáva priestor aj pre zdravšie fungovanie látkovej premeny. Človek a jeho telesná schránka nepodliehajú tak silno gravitácii, tráviace orgány v bruchu nie sú nadmerne privierané, ochabnutím nie je bránené prúdeniu tekutín a nervové dráhy nie sú pritlačené a nefungujúce. Benefitom je lepšie trávenie. Ak trávenie dobre funguje, človek nie je týmito procesmi vyrušovaný v bežnom každodennom živote.

Duševná vyrovnanosť ako následok duševnej aktivity

Dynamická a zároveň rozvážne uvoľnená dynamika

Človek na našich kurzoch jogy necvičí len klasicky “telesne”, ale je pri cvičení zmysluplne vnútorne a duševne zapojený:

  • vníma, či cvičí cvik tak, ako bolo predvedené učiteľom
  • snaží sa porozumieť a zachytiť učiteľom popisovaný charakter a výraz cviku, tvorí si predstavy zodpovedajúce jednotlivým cvikom
  • a samostatne sa snaží predvedený cvik uskutočniť prostredníctvom svojho tela.

Táto vnútorná aktivita a zároveň účasť na preberanej téme človeka vedie k prirodzenej rýchlosti jeho myšlienkového a citového života. Označiť to môžeme ako “uvoľnená dynamika”. Ako účastník je potom na jednej strane vysoko aktívny, dynamický , ale zároveň aj uvoľnený, keďže si stíha predstavovať a vnímať dané úlohy.

Zdravšie medziľudské vzťahy

Uvoľnená dynamika je veľmi cenná aj pre rozvoj lepších a kvalitnejších medziľudských vzťahov. Pretože pre dobré vzťahy s našim okolím by sme mali byť na jednej strane veľmi vnímaví a aktívni, no na druhej strane aj kľudní a pozorujúci. Inak vznikajú jednostrannosti prílišnej submisie, podkladania sa, a na druhej strane povyšovanie, či autoritatívnosť.

Naplnený a spokojný život

Človek, ktorý trénuje zaobchádzanie so svojim myslením, cítením a vôľou, rozvíja svoje individuálne ale zároveň aj spoločenské stanovisko. Rozvíja slobodu a s ňou aj zodpovednosť. Ak sú tieto vlastnosti silne rozvinuté, ako ľudia zažívame voľnosť a zároveň vnímame svoje presné miesto a úlohu – svoj zmysel v živote, čo vedie ku spokojnosti a šťastiu.

Rozvoj človeka namiesto kompenzácie následkov života

Akadémia vzdelávania a jogy

Celou našou ponukou (kurzy jogy, jogové semináre a pobyty, workshopy o pečení chleba a podobne) sa vinie ústredná téma rozvoja človeka namiesto zvyčajnej kompenzačnej funkcie jogy. Na našich lekciách jogy sa zaoberáme rôznymi konkrétnymi témami, ktoré súvisia s ľudským myslením, cítením a vôľou. Preniknutie istej témy a spoznanie nejakej súvislosti a jej vyjadrenie napríklad v jogovom cviku vedie na jednej strane k vnútornému upokojeniu človeka, k prirodzenejšej rýchlosti myslenia, ale zároveň na strane druhej sa rozvíja aj jeho schopnosť myslieť v súvislostiach a obrazoch.

Praktické učebné kroky pre život

Je rozdiel, či sa na lekciách jogy niečo prakticky učím pre nasledujúci život. Alebo či jogu vnímam iba ako prostriedok na kompenzovanie neduhov a nedostatkov života a životného štýlu. U nás stojí v popredí poznanie. Ak veciam rozumiem, výsledky takýchto činov budú čoskoro spätne pôsobiť ozdravne na mňa ako človeka.

Kreatívny a produktívny človek

Sme presvedčení, že človek sa stáva šťastným (a tu mám na mysli dlhodobo šťastného a vnútorne naplneného človeka) vtedy, keď stojí v živote tvorivo a produktívne. Kreativita a produktivita na jednej strane dávajú človeku nezávislosť, istú mieru slobody. Nestáva sa tak ľahko obeťou osudu. A na druhej strane táto schopnosť činorodosti nás ako ľudí ukľudňuje, pôsobí centrujúco proti nervozite a depresii. Našimi kurzami a seminármi chceme podnietiť rozvoj týchto kreatívnych a produktívnych stránok našich účastníkov.

Ak by ste teda chceli svojim blízkym pod stromček tento rok darovať niečo zmysluplné a hodnotné, skúste im darovať našu darčekovú poukážku.

Týmto darčekom venujete svojim blízkym lepšie telesné zdravie, podporíte ich duševnú vyrovnanosť a zároveň im darujete priestor na kvalitný osobný rozvoj. A to všetko sú dobré predpoklady pre spokojný a naplnený ľudský život.

 

Pin It on Pinterest