Dnešná rýchla doba s jej niekedy nelogickými, ale do určitej miery široko akceptovanými “pravidlami” nám žiaľ nedáva veľa priestoru pre správne duševné nastavenie. A ešte menej priestoru nám dáva pre kvalitný duševný rozvoj a zrenie smerom k rozhľadu a múdrosti vo vyššom veku.

Celý názov našej Ásany je akadémia vzdelávania a jogy. Zámerne sme ako prvé slovo uviedli vzdelávanie a nie joga. Zameriavame sa totiž na celostné vzdelávanie a duševný rozvoj vás (nás), ľudí dnešnej doby. Súčasťou nášho kvalitného vzdelávania je okrem vzdelávania učiteľov jogy napríklad aj kurz jogy pre pokročilých návštevníkov našich kurzov.

Čo nám vlastne bráni v raste?

V tomto článku sa zameriavam na popísanie fenoménu, ktorý u ľudí často pozorujem. Títo ľudia majú “tichý” záujem o kurz pre pokročilých, alebo majú potenciál a kapacitu na tento kurz, ale napriek tomu do neho neprestúpia.

Sústredím sa na načrtnutie pochodov, ktoré nám bránia urobiť ďalší krok smerom k pokroku. Zámerne pri tom vynechám popis toho, čo je obsahom tohto kurzu jogy, pre koho je určený a čo je vhodné riešiť pred prihlásením sa do kurzu. To si v prípade záujmu môžete prečítať na stránke kurzu.

Zmysel popisu tohto “zabraňujúceho mechanizmu” v nás je poskytnúť vám vhľad do procesov motivácie a tým získať možnosť ich riadenia. Potom nie sme ich obeťou, ale dokážeme túto sféru rozjasňovať a presvetľovať.

Vlado Wagner v pozícii páva

Ako je to v prírode?

Človek je ako rastlina. Rastlina a vlastne všetko živé je neustále v rozvoji, v  rozvoji svojich nových fáz. Rastlina, aj keď sa to občas zdá, nikdy nezostáva v jednom štádiu. Keď je v plnom kvete, opelia ju včely a v tom okamihu nastáva proces tvorby semena a plodu. Rastlina sa v tomto štádiu začína celá sústrediť na tvorbu tohto plodu. Postupne odumiera, ale plod zostane. Do toho plodu vloží všetku svoju silu a energiu. Plod je v darom rastliny okoliu.

Analógia človeka a prírody

V ideálnom prípade aj u nás ľudí prebieha v duševnom živote podobný proces zrenia a rozvoja. Preto myšlienky a obsahy, ktoré na úvodnom kurze jogy spoznávate a oslovujú vás, alebo inak, “oplodnia vás”, je cenné aktívne uchopiť a dopracovať až k istej forme “osobného vlastníctva”. To jest mentálne a v činoch ich dopestovať až k vlastnej životnej výpovedi. K plodom, ktoré prirodzene žiaria do vášho okolia. A spätne vás duševne usporiadavajú a tým pádom aj ukľudňujú. Pretože máte napríklad prirodzenú autoritu a teda aj váš život nadobúda zmysel.

Prečo teda prestúpiť zo základného kurzu jogy do pokročilého?

Dostali sme pozitívnu spätnú väzbu od mnohých vás, ktorí zachytili, že centrálnym znakom pre naše hodiny jogy je obsah, myšlienky a rôzne predstavy. Tieto sú následne vyjadrované v cvikoch a prenositeľné na reálny život. V kurze pre pokročilých je intenzívnejšie podnecované osobné uchopovanie týchto obsahov a myšlienok, s ktorými človek rezonuje. Človek sa tým duševne centruje, stabilizuje a zároveň prirodzene otvára okoliu.

Asi presnejšie by bolo pomenovanie kurzov ako úvodný kurz jogy, kde môžete spoznať náš prístup k joge. A štandardný kurz jogy, ktorý má dnes pomenovanie kurz pre pokročilých, kde sa učíte základom uvedenia týchto obsahov do svojho života.

asistencia do jogovej pozície

Kedy sa posunúť vyššie a prestúpiť k pokročilým?

Na  túto otázku existuje úplne jednoduchú odpoveď. Ihneď, akonáhle vás niečo oslovilo v úvodnom kurze jogy :). Vyjadrené inak, zvyčajne stačia 2 až 3 trojmesačné kurzy jogy na spoznanie nášho prístupu k joge a na vzájomné spoznanie sa.  Buď vás nejaká téma osloví, alebo nie.

Uvediem zopár týchto tém:

  • vedomé formovanie jogových cvikov – ásan
  • vlastná aktivita chrbtice
  • princíp “od predstavy k vykonaniu”
  • estetika ásan
  • tvorba životných síl a iné

Ako môžeme zvládať naše neistoty

Často vnímame váš záujem o témy, ktoré spolu preberáme na úvodnom kurze jogy pre začiatočníkov. Potichu a skromne si (snáď) želáte, aby ste ich lepšie spoznali a prehĺbili. No “skryté hlasy”, naučená bázeň a plachosť vám nedovoľujú byť takí opovážliví a už po 3 či 9 mesiacoch sa prihlásiť do štandardného kurzu pre pokročilých záujemcov.

Áno, znie to neuveriteľne, veď sa bavíme o dospelých a zdravých ľuďoch. No toto prirodzené vykročenie smerom k svojmu záujmu v tejto oblasti života nie je vôbec prirodzene dané. Práve naopak. Je skôr výnimkou.

Aké výhovorky používame sami pred sebou

Často počúvame obavy tipu:

“Ja ešte na to nemám, ja sa na to necítim”.

“Ale ja ešte nie som tak ďaleko”.

“Myslíš, že už môžem?”

“Ja na to nemám. Ja tie pokročilé cviky nedávam”.

“Ja nie som dosť ohybná. Tam treba asi byť viac ohybný, však?”

“To by som si musela zariadiť iné veci v živote, aby som tam mohla chodiť”.

Spoločnou črtou týchto odpovedí je istý pokles sebavedomia.

Kurz jogy, študenti vo výkrute

Odkiaľ tieto hlasy prichádzajú?

Pri tomto popise mám potrebu dotknúť sa relatívne širokej a aktuálnej témy takzvaných sugescií dnešnej doby. Často dnes počujeme slová ako: “Nemám na nič čas“, “musím sa ponáhľať”, “tak to proste je, ja to nezmením”.

Dnes často trpíme pod vplyvom rýchlej doby a pod tlakom života jej podliehame. Následne náš život nemá samostatné a individuálne vedenie, ale smer mu určuje akýsi “hlas”. Ten nám určuje, čo sa smie a čo nie.

Kurz jogy pre pokročilých záujemcov, ktorých oslovuje kvalitný, povedzme nadľudský ideál, k slobode a rozvoju smerujúci obsah, je týmto hlasom doby zavrhnutiahodný.

Ako sa naučiť hovoriť ÁNO

Viktor Frankl, svetoznámy rakúsky psychiater, ktorý prežil koncentračný tábor, napísal výbornú knihu Napriek všetkému povedať životu áno. Podobne aj v situácii, kedy vás oslovuje náš prístup k joge, ale neveríte si, že na to máte, by bolo možné povedať: “Napriek všetkým týmto pochybnostiam a obavám povedzte pokročilému kurzu áno” :).

Aká odmena vás čaká?

Vo svojej doterajšej, vyše 10-ročnej praxi ako učiteľ jogy, som mnohokrát zažil,  čo všetko vám môže priniesť urobenie kroku do neznáma. Často to pozorujem práve na ľuďoch, ktorí navštevujú pokročilé kurzy jogy. Zrazu je u nich badateľná určitá forma nového životného začiatku. U iného je to zrenie k múdrosti vyššieho veku, pri zachovaní vysokej duševnej a fyzickej kondície. U druhých doslovné ožitie duševného, citového a vzťahového života, akoby zapojenie a rozšírenie nevyužívanej časti osobnosti. A omnoho viac.

Čo sa deje, keď zahadzujeme životné šance

Má nejaké následky, keď aktívne neuchopíme možnosti, ktoré nám život ponúka? U rastliny nie je možné stagnovať po tom, ako prebehlo opelenie. Keď je opelená, plynule a prirodzene metamorfuje smerom k plodu, či semenu.

My ľudia sme v tomto smere špecifickí. Môžeme odsúvať uchopenie zmysluplných šancí a ideí, a ich aktívne vnášanie do života. Svojho aj spoločenského. Avšak, vymykáme sa tým prirodzenému rytmu života. Dôsledky týchto neuchopených možností väčšinou vedú k menej harmonickým formám nášho života.

Dovidenia na kurze pre pokročilých. Na kurze pre ľudí so záujmom o nové životné výzvy :).

Pin It on Pinterest