Joga a jej účinky na zdravie človeka

1. časť – všeobecný úvod

Kým sa dostaneme k samotným účinkom jogy na zdravie človeka, pozrime sa zo širšia na samotný pojem zdravie človeka, pretože o zdraví je možné hovoriť z viacerých pohľadov.

5 rovín zdravia

 • Telesné zdravie – na úrovni fyzického tela. Zdravý pohybový aparát, fungujúce jednotlivé vnútorné orgány. Fyzický vzhľad a veku zodpovedajúce telesné kapacity a potenciály
 • Psychické zdravie – teda určitá psychická pohoda, v angličtine “well-being”, dobre sa cítiť napríklad po cvičení, športe, chôdzi a pod.
 • Duševné zdravie – to znamená zdravý duševný život, životná chuť, vnútorné duševné usporiadanie, jasnosť v životnom smerovaní, samostatné stanovovanie si cieľov a ich uskutočňovanie, schopnosť logicky myslieť a vnímať, rozvíjať cit pre rôzne aspekty života
 • Vzťahové, sociálne zdravie – zdravé, do šírky a hĺbky sa rozširujúce vzťahové a medziľudské pole, schopnosť nadväzovať a prehlbovať vzťah jednotlivca k ľudom okolo neho: rodina, priatelia a známy. A tiež rozšírenie doterajšieho vzťahového okruhu o nových, doteraz neznámych ľudí. A zároveň záujem o spoločenské dianie a aktívna účasť na ňom
 • Duchovné zdravie – Orientácia v etických hodnotách a morálnych otázkach. Duchaprítomnosť pri stretávaní sa s manupiláciou, sugesciou a klamstvom vo svete okolo seba. Tvorivý a živý duch človeka, ktorý preniká chladnosť a prázdnotu určitých dobových javov.

V čom vám joga môže pomôcť?

Kvalitná joga by teda mala podporovať zdravie človeka na týchto rôznych rovinách. Z praxe však môžem povedať, že dnes často ako ľudia vnímame hlavne telesné a psychické zdravie. Menej však už máme jasnú predstavu o duševnom a vzťahovom rozmere zdravia a k rovine ducha máme len veľmi hmlisté dojmy.

 

20 najčastejších dôvodov pre návštevu jogy

 • “Hľadám nejaké cvičnie na chrbát. Bolí ma chrbát, mám ho krivý, mám skoliózu.”
 • “Potrebujem posilniť chrbát a chcem trénovať správne držanie tela.”
 • “Zaujíma ma joga na chrbticu. Mám bolesti v driekovej, krížovej alebo krčnej oblasti chrbta.”
 • Chcem skúsiť jogu, lebo mám časté bolesti hlavy.”
 • “Potrebujem sa ponaťahovať, som tuhý a poskracovaný.”
 • “Musím rozhýbať kĺby a kolená, zlepšiť kĺbovú pohyblivosť.”
 • “Celkovo chcem spevniť svalstvo, brucho a hýbať sa.”
 • “Musím sa naučiť správne dýchať, mám astmu.”
 • “Zaujíma ma pôsobenie cvikov na psychickej a fyzickej úrovni.”
 • “Môj problém je rovnováha.”
 • “Mám stresovú robotu, musím sa naučiť vypnúť a vyčistiť si hlavu, odbúrať stres.”
 • “Som mamička, chcem si oddýchnuť od detí.”
 • “Som mamička na materskej, potrebujem sa začať hýbať, veľmi ma bolí chrbát.”
 • “Málo času venujem sebe, chcem na joge čas pre seba.”
 • “Nevládzem, potrebujem novú silu.”
 • “Už nemôžem skákať, kvôli kolenu, potrebujem niečo relaxačné.”
 • “Chcem rozvinúť sebadisciplínu.”
 • “Chcem sa naučiť pracovať so svojim telom.”
 • “Nemám žiadny pohyb a chcel by som začať s jogou.”

Iní svoju motiváciu definujú takto

 • “Joga ma zaujima. Vždy som to chcel skúsiť.”
 • “Chcem sa dozvedieť viac o duševnom zdraví, harmónii, zaujíma ma duchovný, nie len telesný rozmer jogy.”
 • “Zaujímam sa o čakry, meditáciu, prácu s energiou.”
 • “Zaujíma ma, ako súvisí joga a strava, zdravé stravovanie a pohyb.”

Joga a cvičenie na zdravý chrbát, joga na chudnutie

Samozrejmosťou sú myšlienkové spojenia ako joga a zdravý chrbát, alebo aj joga a chudnutie, či tiež joga a relaxácia. Ale samozrejme, sa joga spája aj s inými neduhmi doby, v ktorej nepomerne viac času strávime sedením ako iným pohybom a potom hľadáme v joge prostriedok na chudnutie.

Tieto a podobné otázky sú často východiskom pre začiatok cvičenia jogy. Väčšinu z nich je pomocou jogy možné podporiť v zdravotnom zlepšení.

 

V zdravom tele zdravý duch

alebo „zdravý duch v zdravom tele”?

Väčšinou dnes vychádzame z predstavy, že keď sa budeme dostatočne hýbať a starať o svoje telo, bude nám duševne lepšie.

Keď som sa však intenzívnejšie zaoberal napríklad výpoveďami a poznaním niektorých antických mysliteľov, zistil som, že nie málo z nich bolo práve opačného názoru a teda: až zdravý duch (človeka) prináša následne zdravé telo.

Ako to teda v skutočnosti je?

Spôsob a miera nasadenia ducha človeka, teda jeho schopnosti myslieť, tvoriť si predstavy, rozvíjať vnímanie a cítenie, alebo teda duchovné zdravie, majú zásadný vplyv, či presnejšie, sa zrkadlia na zdravie duševné, psychické a telesné.

Toľko teda o účinkoch jogy na zdravie. Čoskoro na našom blogu nájdete aj Účinky jogy na zdravie – 2. časť – odborný článok.

Ak Vám počas čítania vystala otázka, čo vôbec to tá joga je, tu si môžete prečítať viac. 

Pin It on Pinterest