Nie je ani prvý a nie je jediný

Na Slovensku je problematika zastrašovania zo strany cirkví voči joge relatívne známa. Minister Krajčí nie je teda ani prvý, a ani jediný, kto sa s cirkevným pozadím na Slovensku vyjadril na margo jogy a ľudí, ktorí sa jej venujú. Ide o hlbokú a silnú tému pre Slovensko.

My sme sa však rozhodli začať v tomto smere konať. V 21. storočí nie je možné prehliadať, čo verejne činná, občanmi Slovenskej republiky volená osoba, vypovedá. Preto sme sa ho spolu s kolegami rozhodli vyzvať na verejné ospravedlnenie za svoje vyhlásenie na adresu jogy a ľudí venujúcich sa joge, ktoré je možné vzhliadnuť v článku na portáli Aktuality.sk z 12.5.2020.

Svojim verejným prezentovaním osobného názoru, ktorý stavia konkrétnu formu viery alebo svetonázor nad iný – v tomto prípade: modlenie oslobodzuje človeka poviazaného tým, že mal niečo do činenia s jogou, hrubo poškodzuje ústavne práva – základné ľudské práva a slobodu ľudí, ktorí sa venujú joge – vyjadrené o. i. v článku 24 Ústavy Slovenskej republiky.

 

Kresba Justície od Veroniky Sorentiny

Justícia – je starorímska bohyňa spravodlivosti. Za otca Iustitie niekedy pokladali Jupitera, inokedy Saturna. Kresba od: © Veronika Sorentiny

 

Je pritom nerelevantné, či to povedal v minulosti, alebo včera a či si bol alebo nebol vedomý toho, čo robí. Po upozornení na chybu je morálne a eticky potrebné svoj postoj ospravedlniť a dementovať, zobrať späť. Zvlášť to samozrejme platí u neho, ako u verejnej činnej osoby, ktorá svojou autoritou ovplyvňuje názor ostatných občanov Slovenska.

Ak sa cítite dotknutí, pridajte sa k našej výzve

Ak sa aj vy venujete joge a cítite sa týmto vyjadrením dotknutí, považujete ich za nemorálne, pridajte sa k výzve voči ministrovi Krajčímu, ktorú sme mu s kolegami z Profesného zväzu učiteľov jogy Slovenska zaslali vo forme otvoreného listu – výzvy na verejné ospravedlnenie.

Podľa nás je čas pre otvorenie slušného dialógu o témach slobody a spirituality. Poďme teda na to. Celé znenie výzvy, s možnosťou pridať sa, nájdete na tomto linku: https://www.uciteliajogy.sk/vyzva-k-verejnemu-ospravedlneniu/

Pin It on Pinterest