Téma zdravia zo širšieho pohľadu

Vo video rozhovore sa dozviete to, čo v bežných diskusiách nezaznieva. A síce, že človek má oveľa širšie možnosti starostlivosti o svoje zdravie vzhľadom na konfrontáciou s koronavírusom.

Slovo joga, so sanskrtského kmeňa slova judž znamená “spájanie”. Spájanie troch rovín tela, duše a ducha. V rámci tejto komplexnej 3 zložkovej bytosti človeka sú rôzne roviny zdravia, ktoré vieme v našom prístupe jogy výrazne podporiť.

Jednou z nich je pohyb, ktorý výrazne podporuje imunitný systém. Na to, aby tieto 3 zložky človeka boli plne podporené, je teraz okrem samotného pohybu veľmi dôležité sa starať o svoje duševné (sociálne) a duchovné zdravie.

Rozvíjať silu vedomia, myslieť na medziľudské vzťahy a dávať si pozor, aby sme sa čo najmenej dostali do napätia a duševnej izolácie.

Inšpiratívne sledovanie videa, dobrý nadhľad v dnešnej situácii a dobré zdravie želáme.

 

Pin It on Pinterest