Akú literatúru k joge si vybrať?

Často na našich kurzoch jogy dostávame od účastníkov našich kurzov, alebo iných záujemcov o jogu otázku k literatúre: „Mám záujem o jogu. Akú literatúru, prípadne knihu by ste mi odporučili?“

Literatúry s témou jogy je dnes mnoho. Nie len v slovenčine, ale v rôznych jazykoch. Niektoré knihy popisujú oblasť jogy, spirituality a duchovna akoby z vonku.

Sú ľahko uchopiteľné, dobre sa čítajú a dávajú množstvo priamych návodov ako a čo cvičiť. V tomto druhu literatúry tipy na knihy dávať asi ani netreba. Kľudne je možné siahnuť na ktorúkoľvek takúto knihu a vyskúšať cvičenie podľa nej.

„Ťažšia“ jogová literatúra

Iným druhom je literatúra, ktorá, niekedy už pri prečítaní si prvého odstavca, vyžaduje od nás zbystrenie, prípadne opätovné prečítanie si tohto odstavca. Niekedy človeka tento druh literatúry, ktorá nie je ľahko čitateľná a nedáva okamžite návody na to, čo a ako robiť, taká, ktorá má minimum ilustrácií, odradí a človek si povie: „Aaá, to je nejaké zložité. A navyše tam nie sú žiadne návody ako cvičiť.“

Odborné knihy o joge

Častokrát sa ale jedná o diela ľudí, ktorí v mnohých prípadoch celý svoj život, alebo jeho podstatnú časť, vedome venovali určitej konkrétnej oblasti života. Stali sa teda odborníkmi v tejto oblasti. Ich knihy sú teda „odborné“. Možno by sme to mohli prirovnať tomu, čo je odbornou literatúrou a bežnou dennou tlačou. Prvé treba častokrát „lúskať“ – zostáva to ale na celý život, to druhé „sa číta samo“ – a častokrát si na druhý deň už málo z toho pamätáme.

Ezoterická literatúra o joge

V oblasti jogy sa takejto literatúre, ktorá vychádza priamo z jadra veci, z pochopenia vnútroných súvislostí a podstaty veci, hovorí ezoterická. Pre slovo „ezoterický“ v slovníku cudzích slov môžeme nájsť vysvetlenie: „určený len pre zasvätencov, skrytý, tajný, utajený, odborne: vnútorný“.

Takáto literatúra má aj hlboký, niekedy prvému, často rýchlemu pohľadu a úsudku až skrytý, ba utajený význam, či zmysel. Preto je potrebné sa mu pomalšie približovať a nezahltiť sa, „nezbodnúť“ celú knihu z večera do rána, ale sa k nej opätovne vracať a študovať jej výpovede.

Pin It on Pinterest