Skip to main content

Má správne dýchanie vplyv na zdravie človeka?

Má správne dýchanie vplyv na zdravie človeka?

predklon-v-stoji-silvia-wagnerova-asana-joga

Pozornosť venuje hlavne dnešnému človeku a jeho vzťahu k okolitému svetu. Zaujíma sa o spiritualitu a aktuálne spoločenské fenomény. Je učiteľom jogy s dlhoročnými skúsenosťami, vzdeláva učiteľov jogy a venuje sa aj tvorbe umeleckého interiéru.

Podobné články