Halásana, pluh, v angličtine “plow pose” patrí medzi základné cviky hatha jogy.  Vo tomto videu vám prinášame návod krok po kroku k tejto jogovej ásane. Ak cvičíte jogu doma, nájdete tu viacero cenných rád a tipov pre správne zvládnutie tejto obrátenej jogovej polohy.

Joga a chrbtica – ako správne cvičiť jogu

Joga a cvičenie jogy má pozitívny vplyv na chrbticu. V prevedení, aké spomínané v tomto videu, je kladený dôraz na vlastnú aktivitu chrbtice. Chrbtica a chrbát nie je len pasívne naťahovaný, ale je aj veľmi aktívne zapájaný.

Chrbtové svalstvo hlavne v strede dĺžky chrbta musí byť silno stiahnuté, čo spôsobí predĺženie chrbtice a zdvihnutie panvy smerom hore. Chrbtica tak nie je len uvoľňovaná, vedená k flexibilite, ale je vedená k spevneniu, sile nesenia a vzpriamenia.

Na tento harmonický pomer medzi pružnosťou a pevnosťou chrbtice kladieme v našej práci silný dôraz. Preto v našej odpovedi na otázku, ako správne cvičiť jogu, bude určite rezonovať aj téma intenzívneho formovania cvikov.

Joga a rozvoj duševného života

Práca na jednotlivých jogových cvikoch – ásanách môže tiež byť prostriedkom pre duševný rozvoj. V jednotlivých ásanách môžeme vyjadrovať rôzne duševné kvality. V pluhu je to napríklad tematika premeny. Náš život so sebou bežne prináša potrebu premeny, vývoja a napredovania.

V ideálnom prípade náš život vedome a aktívne speje smerom k dokonalejším, harmonickejším a zmysluplnejším formám, cieľom, či métam. Menej dokonalá forma, životný postoj, poznanie sa premieňa na vyššiu, ušlachtilejšiu, úplnejšiu.

Charakteristické znaky premeny

Pre fázy premeny z jednej formy na ďalšiu sú typické viaceré charakteristiky. Napríklad je pre duševné prežívanie charakteristické nasledovné:

  • Túžba po zmene a tušenie nového horizontu
  • Zovretie doterajšou, už starou formou a otvorenosť pre novú nastávajúcu formu
  • Nutnosť nezvyčajného a intenzívneho nasadenia a zmobilizovania na dosiahnutie novej, ešte nie úplne známej dimenzie života
  • Potreba členenie vôle – harmonický pomer medzi istou mierou životnej stability, živej aktivity na správnom mieste a z týchto dvoch plynúcej myšlienkovej  a mentálnej slobody a nadhľadu pre uvedomovanie si novej situácie

Všetky hore uvedené charakteristiky našu dušu človeka blízko k životu a pozemskému dianiu, no na druhej strany jej zároveň aj umožňujú slobodu a voľnosť: Ak sa to povie viac poeticky – istú mieru “sveteľnosti”.

Ak cvičíme pluh, mohli by tieto charakteristiky byť vidno aj v našom telesnom prevedení.

Dobrý pokrok a trpezlivosť pri rozvoji tohto sympatického cviku želáme.

Pin It on Pinterest