Joga cviky na doma, v práci, či v prírode

Trojuholník, trikonásana, nie je telesne náročným cvikom. Na jeho zacvičenie nie je dokonca ani potrebná podložka, jogamatka. A dá sa cvičiť aj v bežnom oblečení počas dňa. Napríklad aj počas pracovných prestávok, alebo prechádzky v prírode.

V ideálnom prípade by tento cvik mohol mať mať charakter aktívneho natiahnutia do boku. Zo stredu trupu sa ukláňame von, do okolitého priestoru. Aktívne vyrastáme, vysúvame trup bokom, ťaháme sa za vodorovnou rukou. Pri cvičení by sme mohli dospieť k pocitu šírky a priestoru. Telesné pocity by nás nemali obmedzovať, rozvíjať by sa mohla túžba po rozpínaní sa k novým možnostiam.

Stred dĺžky chrbta a trojčlennosť

Tak ako aj pri iných cvikoch, kde je kladený dôraz na nasadenie zo stredu dĺžky chrbta, z oblasti tzv. manipúra čakry, aj v tomto cviku je vhodné využiť tzv. trojčlennosť nasadenia. Tá spočíva v pevnom, stabilnom základe, aktívnom trupe a voľnom, pohyblivom vrchu – oblasť pliec, ramien a krku.

Joga cviky na boľavý chrbát

Zo zdravotnej stránky cvik pôsobí priaznivo na orgány brušnej dutiny. Taktiež podnecuje funkciu obličiek. Cvik je však veľmi vhodný pre všetkých, ktorí majú sedavé zamestnanie, nakoľko rozvíja aktivitu a pružnosť chrbtice.

Pocit usedenosti, dokonca až miernej ťažoby po dlhých hodinách sedu mizne už po troch sviežich a živých nasadeniach na každú stranu. Bolesti chrbta, niekedy spôsobené ochabnutím spodných partií chrbta a stuhnutím horných častí (zo stresu), tak môže značne ustúpiť. Ak je prevedenie svedomité, výsledkom býva pocit ľahkosti a akoby až vzdušnosti.

Želáme vám telesnú ľahkosť a sviežosť a z nej prameniacu prvú chuť a túžbu k novým výzvam počas cvičenia :).

Pin It on Pinterest