A ako prebieha kurz inštruktora jogy? Čo sa tam robí?” Takéto otázky nám často kladú záujemci o naše vzdelávanie učiteľov jogy. Aby ste si vedeli spraviť lepšiu predstavu o tom, čo robievame počas štandardného vzdelávacieho víkendu, prinášame vám túto reportáž. Zachytávame tu jeden z 30-tich vzdelávacích víkendov. Ak vás zaujímajú aj naše víkendové jogové semináre, ktoré prebiehajú v piatok večer a sobotu doobeda, tento článok je určený aj pre vás.

Téma vzdelávacieho víkendu bola výsostne jogová. Venovali sme sa čakrám a ich duševnému významu. Zaoberali se sa tým, čo slovo “čakra” znamená v našom kultúrnom kontexte, ako sú dnes čakry chápané, koľko ich je, ich umiestnenie a podobne.

V prístupe k joge, ako ho my ponúkame, je čakra prejavom určitej hlbokej duševnej kvality. Rôzne duševné kvality so sebou nesú aj typické prejavy, môžeme to nazvať  “energie”. Tento región duševného života môžeme rozdeliť do 7 oblastí, obvodov. Náuka o čakrách je rozsiahlou a bohatou tématikou, ktorú je možné veľmi prakticky preniesť do bežného života alebo uplatniť na hodinách jogy.

Prednáška o náuke o čakrách

Víkend začal Silviinou prednáškou o náuke o čakrách. Hovorila o ľudskej duši ako o prostrednom, spájajúcom článkom medzi rovinou myšlienok, ideí – ducha a svetským pólom života. A následne popísala jednotlivé oblasti duševného života a ich kvality, priradené sedmoročia, živle a planéty.

Atmosféra bola veľmi živá, účastníci mali záujem a mnoho otázok, nakoľko nami ponúkaný prístup k téme čakier sa značne odlišuje od zvyčajného prístupu, kde sú čakry vnímané hlavne ako energetické centrá.

Aké prístupy k rozvoju čakier existujú?

V sobotu ráno sme spoločne zhrnuli obsahy a hlavné myšlienky piatkového večera. Ukázalo sa, že študenti veľmi dobre zachytili hlavné výpovede Silviinej prednášky.

Následne sme tématicky doplnili porovnanie prístupu k rozvoju čakier bežne v joge a v našom prístupe k joge. Zvyčajne sa postupuje od 1. koreňovej čakry a stúpa k 7. čakre, takzvanej korunnej čakre.

Nami ponúkaný prístup začína u 4. čakry na úrovni srdca “utváraním života na základe obsahu” a následne tento obsah človek jednak vedome, mentálne (horné tri čakry) a aj prakticky, konaním (spodné tri čakry) uskutočňuje.

kurz inštruktorov jogy

Veľké filozofické obsahy sa snažíme sprostredkovávať tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých zúčastnených. Účastníci tak majú možnosť tému dobre vedome uchopiť, sústrediť sa a prežívať ju v obrazoch. Vzniká tak živá a dynamická učebná atmosféra. Štedenti dostávajú mnoho cenných podnetov na uvažovanie a radi si ich značia, ako ukazujú fotografie nižšie.

Po tomto krátkom tématickou oživení a doplnení sme sa venovali jogovým cvikom – ásanám. Zvolili sme si jeden z nich a síce tretí duševný región, inak povedané manipúra čakru. Charakteristické vlastnosti sú tu: priestor, šírka a napríklad ciele.

Pozdrav Slnku – surya namaskar

 

Vihájas – slobodný priestor

Kreslenie ásan ako možnosť spoznania ich podstaty

Špeciálnou časťou sobotného poobedia bolo štúdium podstaty jogových cvikov prostredníctvom kreslenia. S učiteľkou jogy – absolventkou nášho vzdelávnia – Veronikou Sorentíny sme kreslili pasčimotanásanu, vrščikásanu a trikonásanu. A vyšlo to výborne. Posúďte sami.

Spoznávanie detailov cviku

V sobotu večer sa detailne venovali cviku trikoásana. Študovali sme jeho duševný obsah, typický pohyb a dynamiku, charakteristické slová, gestá a skice, ktorými je možné ho sprostredkovať účastníkom kurzov jogy.

Všetky tieto veci sme si prakticky aj sami odskúšali. A taktiež sme sa venovali aj korektúram a dopomociam účastníkov – fyzickým, slovným, formou ukážky, gestom a podobne.

Prvé odvážne vedenie skupiny cvičiacich

V nedeľu bolo pre študentov na programe prvé vedenie cvikov. Ak nemáte skúsenosť s vedením skupiny ľudí, býva nemalou výzvou postaviť sa pred skupinu 10-12 ľudí a viesť ich cvičením jogy. Študenti to však zvládli veľmi dobre a odvážne. A my im k tomu blahoželáme, len tak ďalej :-).

Záver aj s posedením na slniečku a čerstvom vzduchu

Tento vzdelávací víkend sme ukončili vonku, v prírode. Cieľom nášho vzdelávania jogy je, aby sme vzdelali učiteľov jogy, ktorí si samostatne vedia stanovovať cieľe a následne ich aj dosahovať.

A to bolo aj poslednou disciplínou víkendu. Každý zo zúčastnených si stanovil svoje študijné ciele, na ktorých vidí, ako podstatné a dôležité je pracovať v najbližšom období. Plus sme aj my, lektori, doplnili zopár domácich úloh.

kurz inštruktorov jogy

Dovidenia na ďalšom vzdelávaní učiteľov jogy alebo jogovom seminári :-).

kurz inštruktorov jogy

Pin It on Pinterest