Vlado Wagner z Ásany diskutuje so spoluzakladateľom spoločnosti Flexity – Tomášom Sokolom v hodnotnom rozhovore plnom zaujímavých postrehov na témy, týkajúce sa jogy.

Obaja diskutujúci sa v jogovej sfére pohybujú intenzívne a dlhodobo. V rozhovore prinášajú mnoho faktov, ktoré definujú postavenie jogy na Slovensku.

Podnetom pre vznik tohto videa bolo nedávne vyjadrenie ministra zdravotníctva M. Krajčího na tému jogy. Motívom bolo poukázať na dôležitosť vnímania jogy ako filozofie a nie ako náboženstva. Cieľom videa je priblíženie pojmu „joga“ širokej verejnosti a následné zreflektovanie toho, čo prináša do života: od fyzického cez mentálne zdravie, až po pokojné a usporiadané prežívanie života, zdravú výživu a životný štýl.

Dnes sa joga na Slovensku dostáva do popredia. Venuje sa jej aktívne cez 100.000 ľudí. Mnohí z nich sa venujú joge ako cvičeniu, ale z roka na rok sa zvyšuje počet ľudí, ktorí vnímajú za jogou „niečo viac“. Vnímajú aj jej filozofickú stránku. A chcú túto tematiku pochopiť hlbšie.

Ako odhadnúť hranicu, aby sa z človeka, venujúceho sa joge, nestal premotivovaný snílek, ktorý nestojí nohami pevne na zemi? 🙂 Odpoveď aj na túto otázku nájdete vo videu.

Stačí pustiť „play“ a nechať sa obohatiť inšpiratívnym rozhovorom :-).

 

Pin It on Pinterest