Každý z nás chce žiť zmysluplný a naplnený život. Nechceme v hĺbke duše cítiť absenciu harmónie a usporiadaného života. Rôzne životné filozofie, motívy, ktoré nás hýbu vpred, predstavy, ktoré nás vedú, sú zásadné a slúžia nám ako orientácia v živote. Sú súčasťou duchovného života každého z nás.

V živote prichádzajú momenty, kedy si kladieme otázky o našich vnútorných hodnotách. Vtedy prirodzene hľadáme inšpiráciu a odpovede v spiritualite – náboženskej, zastúpenej jogou, či osobnostným rozvojom.

V tomto videu sa Vlado Wagner hovorí o individuálnej spiritualite ako novej perspektíve, kedy sa venujeme širšie platnému princípu a tento následne vnášame do svojho života, práce a okolia, čo nám prináša hodnotný obsah do života.

Prajeme vám, aby vám toto video ponúklo zmysluplné nové životné perspektívy a horizonty.

 

Pin It on Pinterest