Skip to main content

Individuálna spiritualita ako zmysluplná perspektíva pre budúcnosť?

Individuálna spiritualita ako zmysluplná perspektíva pre budúcnosť?

vlado-wagner

Pozornosť venuje hlavne dnešnému človeku a jeho vzťahu k okolitému svetu. Zaujíma sa o spiritualitu a aktuálne spoločenské fenomény. Je učiteľom jogy s dlhoročnými skúsenosťami, vzdeláva učiteľov jogy a venuje sa aj tvorbe umeleckého interiéru.

Podobné články