Produktom informácií, ktoré sa na nás denne valia z médií, je človek unavený a oslabený a v súvislosti s dodržiavaním nariadení vlády je zasiahnutá aj jeho sloboda. Ako učiteľ jogy s niekoľkoročnou praxou považujem za svoju povinnosť vyjadriť sa aj k tejto tematike, keďže joga a duševný život človeka spolu úzko súvisia.

Áno, niektorí z nás to už vzdávajú, o téme korony nechcú ani počuť. Avšak aktívnym tvorením si vlastného úsudku o tomto dianí a fenoménoch s nim spojených môžu nastať aj zásadné ozdravné procesy a osobnostné posilnenia.

Začíname…

V tomto prvom videu sa venujem niekoľkým úvodným témam, ktoré môžu poslúžiť ako podnety na zamyslenie, uvažovanie, vnímanie súvislosti dnešnej doby a duševného života.

Ďalšie videá budú nasledovať.

Komentujte, navrhujte, pýtajte sa

Ak máte nejakú spätnú väzbu, alebo aj iný názor, prípadne vás niečo v tejto súvislosti zaujíma, budem veľmi rád za prípadný kontakt, obohatenie, či konštruktívnu kritiku.

Pokojné pozeranie videa a inšpiráciu pre Vaše samostatné úvahy želám

Vlado

 

Pin It on Pinterest