Čo je to tá “čakra”?

Čakry, energia, harmonizácia,… to sú všetko pojmy a témy, ktoré neodmysliteľne patria k joge. “Čo je to tá čakra?” je jedna z prvých otázok, ktorú zvyčajne ako učiteľ jogy dostávam po tom, čo si s účastníkom kurzu vyjasníme obmedzenia a benefity jeho cvičenia jogy.

Ak už niekto má skúsenosť s jogou a náukou o čakrách, jeho otázky sú zvyčajne tieto:

 • Je čakra “energetické centrum” alebo “lotosový kvet”?
 • Ako fungujú čakry?
 • Čo robiť, ak nie sú rozvinuté?
 • Ako súvisia/vplývajú čakry a/na duševný život?
 • Ako rôzne sa dá pracovať s čakrami?
 • Ako súvisia čakry s jogovými cvikmi – ásanami?
 • Budovať lekcie jogy okolo nejakej konkrétnej čakry?

Náuka o čakrách je široká a pestrá téma a detailný výklad by prekročil rámec čitateľnosti článku na blogu. Podrobne sa tejto téme venujeme na vzdelávaní učiteľov jogy alebo na našich joga-workshopoch. No predsa sa posnažím ponúknuť vám zopár podstatných informácií k bežnému a aj rozšírenému pohľadu na túto tému.

Klasické podanie náuky o čakrách

Zvyčajne sa v jogovej “scéne” k čakrám približuje z tejto strany: tradičná medicína pozná tzv. energetické dráhy na tele, v staroindickom jazyku označované ako nádi. Je ich cca 72.000. Jedna z najdôležitejších, hlavná je šušumna nádi. Prebieha miechou a teda pozdĺž chrbtice. Okolo nej prebiehajú ďalšie dve, ida a pingala.

 

maľovaný obrázok čakier a meditačného sedu

Tradičné znázornenie systému energetických dráh a čakier

 

Ida zastupuje slnečnú kvalitu, pingala zastupuje mesačnú kvalitu. Tieto dve sa ako hady vlnia okolo spomínanej šušumna nádi. Miesta kde sa tieto dráhy pretínajú sú dôležité. Je ich 7 a to sú tie spomínané “čakry” alebo energetické miesta. Iné označenie pre ne je aj “lotosové kvety”. V sanskrte čakra  znamená koleso.

Podľa rôznych okolností môžu byť v “dobrom” stave, t. j. točia sa, energia je v nich, resp. dobre prúdi. Resp. nie sú v dobrej kondícií, tzv. “zablokované” a človek potom môže strádať telesne, psychicky alebo čo sa životnej sily týka. A samozrejme existujú rôzne možnosti a odporúčania ako “pracovať” s týmito čakrami a ich stavom.

Čakra je teda v tomto ponímaní energetické centrum človeka. Ako vidno na obrázku, každá čakra má svoje “miesto” – úroveň, kde sa na tele človeka nachádza. V indickom učení sú im priraďované isté kvality, farby, dokonca aj hlásky – zvuky. Prepojené sú na rôzne duševné vlastnosti a samozrejme aj na telesné orgány.

Videné sú teda v súvise so zásadnými funkciami človeka a teda majú zásadný vplyv jednak napríklad na celkové telesné a duševné zdravie, tiež na celkový harmonický životný pocit. A v neposlednom rade aj na duševný a duchovný rozvoj človeka. Preto tá ich ústrednosť v joge.

Čakry a ich fungovanie trochu inak a zo širšia

Toľko teda k tradičnej a čiastočne aj dnešnej interpretácii tejto témy. Zvyčajne interpretácia  čakier v súvislosti s otázkou o pôvode energie, ktorá nimi prúdi odpovedá asi v zmysle: “To je kozmická energia, prána, treba sa naučiť s ňou robiť a čerpať ju.”

Existujú však aj zaujímavé a iné interpretácie, ktoré sa čakrám blížia akoby z inej strany. Jedným z takýchto prístupov je aj Rudolf Steiner a jeho dielo antropozofia. Alebo tiež nemecký mystik zo 17. Storočia Johann Georg Gichtel, a ďalší.

Tieto interpretácie vychádzajú z pohľadu na človeka ako trojčlánkovej bytosti, ktorá má telo, dušu a ducha. O trojčlennosti bytosti človeka sa môžete dočítať napríklad aj v tomto článku: 3 priania a potreby duše. V skratke: duchovná rovina sú obsahy, myšlienky, motívy a témy ktoré človeka hýbu. Tie duševne, prostredníctvom svojho myslenia uchopuje, vytvára si k nim cit a to následne vyúsťuje k jeho činom, postojom, konaniu, viditeľnom aj vo fyzickom svete.

 

maľovaný obrázok čakier

Vyobrazenie rozvoja čakier podľa Gichtela a ďalších, kde východisko tvorí 4. čakra, alebo srdcová – anaháta čakra

Tieto interpretácie tiež čakry menej vnímajú ako čisto “energetické centrá”, ale skôr ako tzv. “lotosové kvety” s rôznym počtom okvetných lístkov. Pričom každý okvetný lístok symbolizuje istú duševnú vlastnosť, osobnostnú kvalitu. Istá časť je už rozvinutá, istá časť iba čaká na svoje rozvinutie nami.

Zrak človeka, ktorý sa takto venuje náuke o čakrách sa potom viac upiera na duševný život človeka. Výrazná zrazu začne byť súvislosť medzi myšlienkami, motívmi, obsahmi človeka a spôsobom ako s nimi pracuje, ako rozvíja cítenia, ako pracuje s vôľou.

Potom je možné všimnúť si, ako tento akoby horný, mentálny “pól” určuje napríklad držanie tela človeka, jeho celkovú vzpriamenosť, vzdušnosť alebo ťažobu, sviežosť vs. únavu. A samozrejme aj celkové vyžarovanie, alebo inak povedané elán a životnú silu. Inými slovami – “energiu”, ktorej v Indii hovoria “prána”.

Ak sa teda zo širšia a trochu skúmavo pozrieme na tému životnej energie, zdravého telesného fungovania a duševného zdravia, neskončí náš zrak iba pri nedefinovanej energii, ktorá tu raz je a druhýkrát nie je.

Ale všimneme si, že toto celé je silne prepojené s hlbokým duševným regiónom, dušou človeka. Tá totiž stojí medzi ideami, ktoré človeka odjakživa vedeli hýbať, napĺňať, keď sa k ním vystieral a na druhej strane je život, hmota, pozemskosť, v ktorej sú tieto nehmatateľné hodnoty jasne vidno a prejavujú sa.

Antickí bohovia a indické čakry – má to nejaký súvis?

Áno, má :-). Naprieč rôznym starším kultúram je možné nájsť isté obrazy a pohľady na dušu človeka ako na miesto, kde má silný vplyv aj širší kozmos a v ňom žijúce vplyvy. Napríklad astrológia pozná 7 zásadných kozmických telies: Jupiter, Saturn, Venuša, Mars, Merkur atď. Babylonská a židovská kultúra pozná sedem archanjelov alebo síl, ktoré žijú, pôsobia ako hybné sily v duši každého človeka.

Pri troche štúdia a rozlišovania je možné rôznym čakrám približne priradiť aj tieto rôzne kvality zastúpené v astrológii kozmickými telesami. Inak, na okraj spomenuté, základ slova “astrológia” tvojí pojem “astra”, čo v latinčine znamená “hviezda” – kozmické teleso.

Podľa rímskych antických bohov sú pomenované aj tieto kozmické telesá. Planéta Jupiter a najvyšší rímsky boh. Kozmické planéta Venuša s jej jemným svetlom a antická bohyňa Venuša s jej nežným, pôvabným, mladým vzhľadom. Mars ako červená planéta a rímsky boh vojny. A podobne.

Podľa vyššie uvedených autorov a zdrojov skúmania je zjednodušenie možné uviesť nasledovné:

 1. Čakra – muladhara, koreňové centrum a jej súvis Mesiacom, Lunou
 2. Čakra – swadhistána a jej paralela s Merkúrom
 3. Čakra – manipúra a jej vzťah ku kvalitám Venuše
 4. Čakra – anaháta, srdcové centrum a jej prepojenie so Slnkom
 5. Čakra – višudha a spojenie s Marsom
 6. Čakra – adžňa, tiež označovaná za sídlo jasného videnia a spojitosť s Jupiterom
 7. Čakra – sahasrára, korunná čakra vo svetle Saturnu

Toto je samozrejme len tabuľkovité vymenovanie spojitostí a možnej paralely. Ak Vás tieto témy zaujímajú, ako sme spomínali, viac sa môžete dozvedieť na vzdelávaní učiteľov jogy alebo na našich joga-workshopoch.

Čakry mysticky a čakry logicky

Ako som už spomenul vyššie, u niektorých ľudí pojem “čakra” znie cudzo, pre niektorých tajomne, mysticky. Ani nehovoriac, že pre niektorých až nebezpečne, s obavami pred niečim vysoko nebezpečným. K uvedenému žiaľ prispieva aj fakt, že niekedy je táto tematika skutočne nešťastne podávaná.

Aby sme sa vyhli na jednej strane zahmleniu a ním spôsobeným obávám až strachom a na strane druhej umelej mystike, je potrebné si uvedomiť, že rôzne obsahy našej mysle a rôzne duševné vlastnosti a temperamenty vedú k rôznemu vzhľadu, prejavom a formám.

To znamená, že ak do miestnosti vstúpia 3 mladé dámy, dajme tomu tanečníčky, baletky, čerstvo po vydarenom vystúpení, tak s nimi príde iná “energia”, miestnosť bude plná inej nálady, ako keď do miestnosti vstúpia 3 starší skúsení sudcovia a začne súdne pojednávanie.

Jedni prinesú sviežu, rozpínavú náladu, mladícky život, kontaktnosť a chcenie. A druhí, starší páni, napríklad aj s bradou a plešou, zas stabilnú, triezvu logickosť, až strohosť a prenikavý vhľad k podstate. Jedným by sa dala priradiť téma Venuše. Druhým menovaným téma Jupitera, v indickej terminológii: manipúra čakra a adžňa čakra.

Obdobne na lekciách jogy: ak je niekto skôr mentálne preťažený, vhodné je, keď sa venuje aj tématike sviežeho, rozpínavého pohybu. A naopak: ak je niekto mladší, s tendenciou k vzdušnosti, až roztekanosti, na úkor centrovanosti a pokoja, iste mu dobre spraví venovanie sa aj napriklad stoju na hlave, kde sa musí jednak popasovať so strachmi a následne pokojne zotrvať.

Takouto prácou sa téma čakier presúva z neznámej, snáď mysticky zaváňajúcej roviny do konkrétne uchopiteľnej a hodnotnej možnosti pre napríklad kurzy jogy. Ale aj inde v živote – výchova, manažment,…

Odblokovanie vs. duševný rozvoj

Dotknime sa aj tejto témy. Relatívne často ku mne ako učiteľovi jogy prídu ľudia, ktorí, keď sa necítili dobre, nemajú dobré dni, úspech v živote, tak navštívili “niekoho” – liečiteľa, maséra,… a ten im diagnostikoval nejaký nesúlad v ich čakrách. Tzv. “zablokovaná čakra”. Odo mňa potom zvyčajne pýtajú cviky, ktoré im tú čakru “opravia”.

V mojej práci však k tejto problematike pristupujem z iného konca. Čakry, telesné energie  a iné podvedomé podnety nechávam v kľude a začíname pracovať hlavne s vedomím a posilňovaním duševných síl myslenia, cítenia a vôle. Od energetizácie, na ktorej sa dotyčný iba pasívne zúčastňuje, smerujem pozornosť k duševným kvalitám, ktoré môže sám rozvíjať.

Namiesto nedefinovanej energii hovoríme o konkrétnych duševných kvalitách. A namiesto odblokovania čakier, ktorá sa zvyčajne silne dotýka minulosti človeka, aktívne pracujeme na rozvoji človeka a pohľadu do budúcnosti a k novým horizontom a cieľom. Výsledkom je svieži, duševne stabilný človek, ktorý sa však naučil “chytať ryby”, namiesto iba jedného dobrého najedenia sa z “charitatívne” obdržanej ryby :-).

Práca s čakrami na lekciách jogy

Na lekciách jogy je preto podľa mňa vhodné presne tak isto pracovať s touto témou ako je to hore uvedené: cez konkrétnu prácu na kvalitách a zručnostiach, ktoré sú univerzálne, hlboko ľudské. A napríklad boli priraďované aj antickým bohom.

Konkrétne to znamená, že sa napríklad snažíme, aby naše pohyby boli ladné, svieže a sýte ako u mladého Apolóna, či Venuše v Ríme. Alebo aby stoj na hlave, ktorý si vyžaduje dobré sústredenie, bol jasný, presný, koncentrovaný a svojou jednoduchosťou skromný a elegantný ako Jupiter, keď sedí na svojom tróne.

 

 

Čakry a sedmoročia života

Na záver spomeňme ešte jednu veľmi cennú predstavu, ktorá síce v našom kultúrno-spoločenskom rámci nie je veľmi rozšírená, no ako pre bežného človeka, tak aj pre pedagóga či učiteľa jogy je veľmi cenná.

Môže totiž poskytnúť kvalitnú podporu pre orientáciu sa v živote a pre prácu s dospelým človekom či dieťaťom, alebo mladistvým. Ide o koncept vývoja života človeka v tzv. sedmoročiach. Konkrétne to znamená, že vždy po siedmich rokoch života sa akoby mení téma, výzva a potreba toho-ktorého obdobia.

Ako jednoduchý príklad uvediem: dieťa ide do školy až s dovŕšením 6. až 7. roku života. Puberta prichádza od 12. roku neskôr a pod. Je to koncept, ktorý je známy opäť hlavne v nemecky hovoriacom kultúrnom prostredí.

Súvislosť s témou čakier je tá, že jednotlivým sedmoročiam sa dajú priradiť isté konkrétne životné témy, úlohy. Alebo inak: rozvoj istých hlbokých duševných kvalít. Ich dobrý rozvoj umožňuje ďalší kvalitný rast. Výsledkom je dospelý, zrelý, múdry jedinec, ktorý je jednak vnútorne naplnený, ale zároveň prosociálne alebo do a pre spoločnosť orientovaný. Svoje vlohy rozvinul, možnosti uchopil a vyžaruje ich do okolia.

Jednotlivé sedmoročia sú v tomto koncepte nasledovné:

 1. sedmoročie – od narodenia po približne 7. rok života
 2. sedmoročie – od 8. po približne 14. rok života
 3. sedmoročie – od 15. po približne 21. rok života
 4. sedmoročie – od 22. po približne 28. rok života
 5. sedmoročie – od 29. po približne 35. rok života
 6. sedmoročie – od 36. po približne 42. rok života
 7. sedmoročie – od 43. po približne 49. rok života

Čo konkrétne sa s týmto rozvojom spája a že to 49. rokom nekončí, k tomu sa prípadne dostaneme v ďalšom článku :-).

Pin It on Pinterest