V tejto sérii článkov si predstavíme jogové cviky na každý deň, alebo aj ako by mohla vyzerať joga cvičená doma. Ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. Tieto cviky jogy je možné cvičiť pravidelne, dlhodobo, kľudne aj viackrát počas dňa.

Dlhodobejšie a intenzívnejšie venovanie sa im podporí zdravie človeka v nasledovných aspektoch:

  • Fyzické zdravie – podporuje prekrvenie vnútorných orgánov, zlepšuje držanie tela, odstraňuje bolesti chbrta,
  • Psychické zdravie – lepší celkový stav, poklesov pocitov únavy, depresívnosti, ustráchanosti, nervozity, nespavosti,
  • Duševný rozvoj – chuť pre nové výzvy, odhodlanie a výdrž, jasnosť vedomia a konania, radosť z nasadenia a práce
  • Vzťahové a sociálne zdravie – väčší záujem o okolie, otvorenosť a empatia voči okoliu, krajšie, plnšie vzťahy
  • Duchovno a zdravá spiritualita – Orientácia na krásu, estetiku, morálku a etiku. Schopnosť rozlišovania vo vzťahu k dobe, životu. Rastie schopnosť “od ušľachtilej myšlienky k jej reálnemu uskutočneniu v rozumnom čase.”

Pokročilé prevedenie cviku

Ak Vás zaujíma celková charakteristika tohto základného cviku hatha jogy, prečítajte si článok “Jogové cviky na každý deň – poloha kliešte – základné prevedenie”.

V tomto článku sa budeme venovať pokročilému prevedeniu tejto jogovej polohy. Ak je pre vás tento pokročilý variant ďaleko za vašimi dnešnými možnosťami, vyskúšajte jeho základné prevedeniu. Prípadne začnite u zjednodušeného prevedenia .

Ak si chcete spraviť dobrý obraz o základnom predevení tohto cviku, pozrite si tento video návod na cvičenie jogy doma k cviku pasčimotanásana.

Celkovo je odporúčania hodné skôr mierne, zmysluplné prekračovanie osobných pohybových a mentálnych hraníc. Dôraz je však kladený na zmysluplnosť a estetiku pri prekračovaní limitov a hraníc.

Čiste športovo-vôľové tlačenie a ťahanie sa do polohy je kontraproduktívne a môže viesť k úrazom. Zostávanie pod hranicou svojich možností zas vedie dlhodobo k znižovaniu možností a potenciálu a vedie k ochabnutiu, únave a nižšej mentálnej a telesnej zaťažiteľnosti.

Pokročilé prevedenie polohy hlava-kolená

Pozícia klieští - pokročilá

Sadnite si s vystretími nohami a okrem aktívácie strednej chrbtice rozvinte aj pripojenie nôh k trupu a oslovte aj hrudnú chrbticu.

 

Pozícia klieští - pokročilá

Chvíľu uvoľnite nasadenie na chrbáte, veďte ruky nad hlavu a opäť sa rytmicky vráťte k aktivácií jednotlivých častí chrbtice

 

Pozícia klieští - pokročilá

Opäť uvoľnite nasadenie, ruky vráťe späť do úvodnej pozície za trupom a tentokrát zdôraznite hlavne záklon v hrudnej chrbtici

 

Pozícia klieští - pokročilá

Prekloňte sa a vo viacerých rytmických striedaniach medzi nasadením a ukľudnením sa dopracujte do ďalekého preklonu. Dbajte na členenie napätia, voľné plecia a dych.

 

Pozícia klieští - pokročilá

Následne položte ruky dole. No zachovajte jednak dobrú aktivitu chrbta a zároveň mentálny nadhľad o situácii.

 

Pozícia klieští - pokročilá

Ďalšou ušľachtilou a elegantnou možnosťou estetického formovania je spustenie hlavy na píšťaly. Hlava kľudne spočíva na nohách, plecia sú čo možno najuvoľnenejšie, stred chrbta aktívny, nohy aktívne pripojené k trupu. Rukami je možné vyskúšať až variant uchopenia ľavého zápästia pravou dlaňou. Výraz polohy zásadne zosilnie, vyžaruje skúsenosť a majstrovskú zručnosť, ak sa posnažíme o momenty mentálneho pokoja a telesného kľudu aj v tomto vysoko napätom rozpoložení.

 

Pozícia klieští - pokročilá

Rytmické striedanie fáz nasadenia a kľudu je možné zachovať aj pri návrate. Pred vrátením sa ešte raz vysuňte spojené ruky čo najďalej nad špičky nôh.

 

Pozícia klieští - pokročilá

Aktívne umelecké utváranie zachovajme aj pri návrate z pozície tým, že približne v polovici návratu sa ešte raz predĺžite, ak ide až prehnete smerom dole

 

Pozícia klieští - pokročilá

Záverečná vyústenie aktivity do hrudnej chrbitice.

 

Pozícia klieští - pokročilá

Záverečná konteplatívna chvíľa pokoja, nadhľadu a ucelenia cviku a sumarizácie zážitkov a dojmov ako kvalitný podklad pre aktívne vykonanie cviku v budúcnosti.

 

Tento celý proces môžete kľudne zopakovať viackrát a môže vám tak vzniknúť napríklad ranné cvičeniee o dĺžke 10 – 15 minút. Alebo tento cvik môžete kombinovať s inými, napríklad nejakými záklonovými cvikmi.

Celkový výraz cviku

Celkový výraz polohy by mal byť predlžujúci sa a vyrastajúci. Na jednej strane vysoko aktívny v strednej a spodnej časti tela, no plecia a tvár by mali zostať uvoľnené, ruky ľahké.

Ak by niekto pozoroval naše cvičenie, mohlo by naše prevedenie byť radostné, pôsobiť tak, že sme sa sami rozhodli, chceme a túžime po intenzívnom predklone. A aj napriek telesným napätiam, ktoré toto intenzívne predklánanie so sebou prináša, vieme zostať v prehľade, pokojný a okolie vnímajúci a do okolia napredujúci.

Ak nie sme prirodzený pohybový talent, tak docieliť tento pekný výraz cviku môže stáť zopár hodín cvičenia, potu a snahy. Ale odmenou je radosť z nasadenia, práce na jednej strane, pozitívne zdravotné a regeneratívne účinky na druhej.

Celkovo toto snaženie a investovanie do vyformovania cviku k želanej predstave vedie k posilneniu vôľových stránok človeka, ktoré však zároveň nie sú len silovými a kompaktnými. Ale vôľa bude zároveň aj členiteľnejšia, ovládateľnejšia a budeme mať dlhodobejšiu výdrž. Ako v cvičení, tak aj v dennom živote.

Ak vás oslovuje takéto venovanie sa jogovým cvikom, chcte sa ich naučiť v tomto zmysle cvičiť, poývame vás na naše kurzy jogy , prípadne podujatia s jogovou tématikou, kde sa môžete dozvedieť a prakticky naučiť viac.

Alebo si pozrite naše video návody na samostatné cvičenie jogy doma. Tu nájdete video návod k tejto ásane hlava-koleno, základný viariant.

Ak by ste chceli vyučovať jogu takýmto spôsobom, ponúkame aj kurz pre inštruktorov, respektíve učiteľov jogy na našom vzdelávaní.

 

Pin It on Pinterest